Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 2 od 2  
Back povratak na rezultate
2009, vol. 15, br. 4, str. 63-71
Borneo - novi NS hibrid suncokreta konzumnog tipa
Naučni institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, Srbija

e-adresanada.hladni@ifvcns.ns.ac.rs
Sažetak
U Institutu za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad pored osnovnog pravca oplemenjivanja suncokreta na stvaranju standardnih visokouljanih hibrida sa visokim prinosom semena i ulja, stvaraju se visokoproduktivni hibridi za posebne namene konzumnog tipa namenjeni proizvodnji finalnih proizvoda od jezgra. U ovom programu pored oplemenjivanja na glavne komponente prinosa semena, posebna pažnja posvećena je povećanju sadržaja i kvaliteta proteina uz smanjenje sadržaja ulja u semenu, povećanju mase 1000 semena i smanjenju sadržaja ljuske. Dvolinijski SC hibrid Borneo stvoren je ukrštanjem citoplazmatsko muško sterilne linije majke i linije oca sa genom za restauraciju fertilnosti. Borneo je visokoproteinski hibrid konzumnog tipa registrovan u Slovačkoj (EU) u 2009. godini. U njemu su uspešno kombinovani geni odgovorni za visok genetski potencijal za prinos i dobra tehničko-tehnološka svojstva semena. Hibrid je pogodan za ishranu, ljuštenje i proizvodnju jezgra. Srednje rani hibrid. Genetski potencijal za prinos je preko 4,5 t/ha. Sadržaj ulja u semenu je manji od 43%.
Reference
Fick, G.N., Miller, J.F. (1997) Sunflower breeding. u: Schneiter E.E. [ur.] Sunflower Technology and Production, Madison, Wisconsin, USA: CSSA, SSSA, 395-439
Hladni, N., Jocić, S., Miklič, V., Dušanić, N., Saftić-Panković, D., Radeka, I., Lečić, N. (2009) Ocena vrednosti novih konzumnih hibrida suncokreta. u: Savetovanje industrije ulja (L), Herceg Novi, Zbornik radova, 57-61
Hladni, N., Jocić, S., Miklič, V., Saftić-Panković, D., Kraljević-Balalić, M. (2009) Međuzavisnost prinosa sa komponentama prinosa kod konzumnog suncokreta. u: Kongres genetičara Srbije (IV), Zbornik abstrakta, 220
Hladni, N. (2010) Geni i prinos suncokreta. Beograd: Zadužbina Andrejević
Hladni, N., Jocić, S., Miklič, V., Dušanić, N., Saftić-Panković, D., Radeka, I., Lečić, N. (2009) Rezultati ispitivanja novih eksperimentalnih hibrida suncokreta konzumnog tipa u toku 2007. i 2008. godine. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, vol. 46, br. 2, str. 385-392
Miklič, V., Balalić, I., Jocić, S., Marinković, R., Hladni, N., Gvozdenović, S., Stojšin, V. (2009) Produktivnost NS hibrida suncokreta u multilokacijskim ogledima i preporuka sortimenta za setvu u 2009. godini. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, vol. 46, br. 2, str. 293-310
Škorić, D., Jocić, S., Jovanović, D., Hladni, N., Marinković, R., Atlagić, J., Panković, D., Vasić, D., Miladinović, F., Gvozdenović, S., Terzić, S., Sakač, Z. (2006) Dostignuća u oplemenjivanju suncokreta. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, vol. 42, br. 1, str. 131-172
Vranceanu, A.V. (2000) Floarea-sourelni hibrida. Bucharest: Editura Ceres
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 22.06.2011.

Povezani članci

Nema povezanih članaka