Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
Strategijski koncept upravljanja i tržišno restrukturiranje kao odgovor na izazove u uslovima svetske finansijske krize
Institut ekonomskih nauka, Beograd, Srbija

e-adresaivana.domazet@ien.bg.ac.rs, ivan.stosic@ien.bg.ac.rs, jovan.zubovic@ien.bg.ac.rs
Projekat:
Izazovi i perspektive strukturnih promena u Srbiji: strateški pravci ekonomskog razvoja i usklađivanja sa zahtevima EU (MPNTR - 179015)
Evropske integracije i društveno-ekonomske promene privrede Srbije na putu ka EU (MPNTR - 47009)

Sažetak
Negativni efekti svetske finansijske i ekonomske krize aktueliziraju primenu savremenih koncepata strategijskog menadžmenta. Naime, radikalne promene poslovnog okruženja, u kome se ispoljavaju brojni diskontinuiteti i turbulentne izmene uslova poslovanja, neminovno nameću sprovođenje značajnih strukturnih promena u načinu poslovanja. Pri tome, primena koncepata strategijskog menadžmenta, u sklopu neophodnih strukturnih promena, predstavlja racionalan analitički okvir za odgovore na izazove iz okruženja. Pre svega kroz obezbeđenje distinktivne konkurentske prednosti i satisfakcije sve zahtevnijih potrošača, u novoizmenjenim tržišnim uslovima pada tražnje, jača potreba za implementacijom sveobuhvatnih procesa poslovnog restrukturiranja koje je u značajnoj meri zasnovano na tržišnom restrukturiranju. Naime, tržišno restrukturiranje, koje obuhvata niz strukturnih promena u tržišnoj orijentaciji i marketing aktivnostima, može da obezbedi novi strategijski leveridž, odnosno da se kroz inovacije poslovnog portfolija, strukture ciljnih tržišta i kombinaciju instrumenata marketinga, doprinese opstanku i daljem rastu i razvoju brojnih privrednih subjekta.
Reference
Ansoff, I.H. (1985) Management Strategy. New York: McGraw-Hill Book Company
Day, G.S. (1984) Strategic market planning: The pursuit of competitive advantage. St. Paul: West Publishing Company
de Wil, B., Mayer, R. (2004) Strategy: Process, content, context. London: Thompson
Dess, G.G., Lumpkin, T.G., Eisner, B.A. (2007) Strategijski menadžment. Beograd: Data Status
Domazet, I. (2007) Faktor unapređenja konkurentske pozicije preduzeća - operativni menadžment. Anali Ekonomskog fakulteta u Subotici, br. 18, str. 93-101
Domazet, I., Zubović, J., Drašković, B. (2009) CRM koncept u funkciji unapređenja direktnog marketinga. Management - časopis za teoriju i praksu menadžmenta, vol. 14, br. 51, str. 29-37
EBRD (2010) Transition Report
Erić, D., Stošić, I., Brnjas, Z. (2007) Strategijski menadžment u agrobiznisu. Beograd: Institut ekonomskih nauka
IMF (2009) Data on public intervention
Levitt, T. (1975) Marketing myopia. Harvard Business Review, str. 138-149
Porter, M.E. (1996) What is strategy?. Harvard Business Review, nov.-dec
Porter, M.E. (1985) Competitive advantage: Creating and sustaining superior performance. New York: The Free Press
Slatter, S. (2000) Corporate recovery. New York: Penguin Books
Stojanović-Aleksić, V., Erić, J., Šapić, S. (2010) Definisanje strategijske orjentacije novih poduhvata u oblasti visokih tehnologija. Ekonomske teme, 48(4): 563-574
Thompson, A.A.Jr., Strickland, A. (2004) Strategic management: Concepts and cases. Homewood, IL, itd: Irwin
Todorović, J., Stošić, I., Milosavljević, S. (2001) Perspektive procesa restrukturiranja u Srbiji. u: Savetovanje SEJ, Miločer jun
Zubović, J., Domazet, I., Bradić-Martinović, A. (2009) Globalization of business activities. u: Babić, Maksimović [ur.] Inostrani kapital kao faktor razvoja zemalja u tranziciji, Kragujevac: Ekonomski fakultet
 

O članku

jezik rada: srpski, engleski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 07.03.2012.

Povezani članci

Nema povezanih članaka