Metrika

  • citati u SCIndeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:[2]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:40
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:27

Sadržaj

članak: 2 od 2  
Back povratak na rezultate
2016, vol. 9, br. 4, str. 71-86
Forenzičko računovodstvo i finansijske prevare u svetu
aVisoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo, Beograd
bWellness Akademija Peđa Filipović d.o.o., Beograd

e-adresadjekic.maja90@hotmail.com, filipovicpedja505@gmail.com, sa­gatagm@gmail.com
Sažetak
Računovodstvene prevare, malverzacije i finansijski kriminal predstavljaju sve ozbiljniji globalni problem. Netačni finansijski izveštaji pružaju pogrešnu sliku o prinosima i finansijskoj situaciji preduzeća. Odluke koje investitori i drugi korisnici finansijskih izveštaja donose na osnovu pogrešnih finansijskih informacija nanose ogromne štete korisnicima informacija, ali i široj javnosti. Stoga je jasan interes sveukupne finansijske javnosti da informacije prezentirane u finansijskim izveštajima prikazuju istinitu sliku finansijskog položaja preduzeća. Brojne finansijske prevare iz prošlosti i sa početka ovog veka su ozbiljno poremetile poverenje velikog broja korisnika finansijskih informacija sadržanih u finansijskim izveštajima. U računovodstvu su se uvek događale prevare iza kojih su sledili finansijski kolapsi, a u poslednje vreme javljaju se u sve većem opsegu i s težim posledicama za sve nas. Istraživanja u vezi sa finansijskim prevarama pokazuju da one mogu biti razičite u zavisnosti od regiona, šema prevara, karakteristika počinilaca i žrtava koje trpe štetu, ali sama suština im ostaje veoma slična. Najveće prevare korisnika finansijskih izveštaja i prvenstveno investitora su počinjene prezentovanjem lažnih, odnosno falsifikovanih finansijskih izveštaja.
Reference
*** (2017) The biggest stock scams of all time. Investopedia, Februar 02, Preuzeto sa: http://www.investopedia.com/articles/00/100900.asp
Aleksić, M., Vujnović-Gligorić, B., Uremović, N. (2015) Uloga i značaj forenzičkog računovodstva u otkrivanju finansijskih prevara. Časopis za ekonomiju i tržišne komunikacije, 5 (2); 229-236
Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) (2016) Report to the nations on occupational fraud and abuse
Association of Certified Fraud Examiners (2017) Fraud examiners manual. Februar 15, https://www.acfe.com/uploadedFiles/Shared_Content/Products/Books_and_Manuals/INTRO%202012%20-%20final.pdf
Bankruptcy Data (2017) Data & research. Mart 06, http://bankruptcydata.com/p/data-research
Barak, G. (2013) Financially respectable crimes of Wall Street. Crimen, vol. 4, br. 1, str. 3-12
Bešlić, D., Bešlić, I. (2013) Stečaj privrednog društva kao posledica manipulativnog finansijskog izveštavanja. Škola biznisa, br. 3-4, str. 148-159
Golden, T., Skalak, S., Clayton, M. (2006) A guide to forensic accounting investigation. John Wiley & Sons
Greener, I. (2006) Nick Leeson and the Collapse of Barings Bank: Socio-Technical Networks and the ‘Rogue Trader’. Organization, 13(3): 421-441
Group, C.C.H. (2009) Forensic and Investigative Accounting. Chicago, Illinois
International Accounting Standards Board (2009) International accounting standard 8 ‘Accounting policies, changes in accounting estimates and errors’. September 16
Jotić, J.V., Lovre, I.K. (2014) Pathology of financial reporting. Poslovna ekonomija, vol. 8, br. 2, str. 35-52
KPMG International (2016) Global profiles of the fraudster tehnology enables and weak controls fuel the fraud
Krstić, J. (2009) The Role of Forensic Accountants in Detecting Frauds in Financial Statements. Economics and Organization, 6(3); 295-302
Mitrić, M., Stanković, A., Lakićević, A. (2012) Forensic accounting: The missing link in education and practice. Management - časopis za teoriju i praksu menadžmenta, vol. 17, br. 65, str. 41-50
Moghadam, A.G., Zadeh, F.N., Fard, M.M. (2009) Review of the prediction power of Altman and Ohlson models in predicting bankruptcy of listed companies in Tehran stock exchange - Iran. u: 7th International Management Conference, Tehran, Civilica, 1-14
Peshori, K. (2015) Forensic Accounting a Multidimensional Approach to Investigating Frauds and Scams. International Journal of Multidisciplinary Approach and Studies, 26-36; (2, 3
Tak, I. (2014) Fraud and error in manipulative financial situations. Economy and management, 651-660
Tak, I. (2011) Impact and losess caused by the fraudulent and manipulated financial information on economic decision. u: The Economies of Balkan and Eastern Europe Countries in the changed world, Third International Conference, Pitesti: Kavala Institute of Technology, 44-51
Time Inc (2017) The 5 biggest corporate scandals of 2015. http://fortune.com/2015/12/27/biggest-corporate-scandals-2015/, Februar 10
Vlaović-Begović, S., Tomašević, S. (2016) Odgovornost revizora za otkrivanje računovodstvenih prevara. Škola biznisa, br. 1, str. 89-101
Vukoja, B. (2012) Značaj forenzičkog računovodstva i revizije za pouzdanost finansijskih izvještaja u BiH. Financing: Naučni časopis za ekonomiju, 3(2); 38-44
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/etp1604071D
objavljen u SCIndeksu: 16.06.2017.