Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:51
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:47

Sadržaj

članak: 1 od 2  
Back povratak na rezultate
2016, vol. 21, br. 1, str. 203-217
Terorizam kao krivično delo u dokumentima međunarodnih organizacija
Policijska akademija, Beograd, Srbija

e-adresaivana.bodrozic@kpa.edu.rs
Projekat:
Kriminalitet u Srbiji i instrumenti državne reakcije, koji se realizuje na Kriminalističko-policijskoj akademiji

Ključne reči: terorizam; krivično delo; Organizacija ujedinjenih nacija; Savet Evrope; sektorske konvencije
Sažetak
Iako terorizam predstavlja visoko štetnu društvenu pojavu koja je predmet istraživanja brojnih društvenih nauka, interesantno je koliko je njegov politički karakter uticao na izostanak njegove univerzalno prihvaćene definicije. Pravne, političke i ideološke razlike između tvoraca pojedinih administrativnih definicija terorizma, predstavljale su problem u iznalaženju jedinstvenog stava međunarodne zajednice o konstitutivnim obeležjima opšteg krivičnog dela terorizma, čije bi postojanje onemogućilo izbegavanje krivičnog gonjenja učinilaca ovih krivičnih dela, odlaskom u zemlju u kojoj ono nije inkriminisano ili je inkriminisano na drugi, uži način. Izgradnju delotvornih pravnih mehanizama za sprečavanje i kažnjavanje terorističkih aktivnosti u okviru međunarodnih organizacija, stoga, dominantno karakteriše sektorski pristup definisanju terorizma, koji ne određuje pojam terorizma, već pojedine terorističke akte određuje kao kažnjive, izbegavajući na taj način stvaranje jedinstvene definicije. Ipak, u nekim regionalnim dokumentima (prioritetno na evropskom nivou) na terorizam se gleda kao na jedinstvenu krivičnopravnu kategoriju, bez obzira na to prema kome je upravljen i koja je država izvršenja, a koja država u kojoj se učiniocu sudi.
Reference
Bodrožić, I. (2015) Relationship accessorines between criminal law and political science definitions of terrorism. u: Thematic conference proceedings of international significance, Archibald Reiss days, Belgrade: Academy of criminalistics and police studies, Volume 1, str. 293-300
Delić, N. (2014) Criminal Offences of Terrorism in the Criminal Code of Serbia. u: Kaznena reakcija u Srbiji, Beograd, Edicija Crimen, IV deo, str. 130-151
Dimitrijević, I. (2005) Problematika naučno-teorijskog definisanja terorizma. Bezbednost, Beograd, vol. 47, br. 6, str. 967-979
Gaćinović, R. (2007) Značaj međunarodnog prava u suprotstavljanju terorizmu. Vojno delo, vol. 59, br. 1, str. 9-19
Gaćinović, R.Đ. (2005) Definisanje savremenog terorizma. Nauka, bezbednost, policija, vol. 10, br. 2, str. 41-54
Hoffman, B. (2009) Defining terrorism. u: Prepared by Russell D.Howard, Reid L.Sawyer, Natasha E.Bajema [ur.] Terrorism and Counter Terrorism, Readings and Interpretations, Boston: Higher education
Kolarić, D. (2010) Terorizam - međunarodni dokumenti, savremena zakonska rešenja i Krivični zakonik Republike Srbije. u: Terorizam i ljudske slobode, Tara, str. 406-423
Kolarić, D. (2011) Krivično delo terorizma - uporednopravni aspekti. Nauka, bezbednost, policija, vol. 16, br. 2, str. 57-76
Kolarić, D. (2013) Nova koncepcija krivičnih dela terorizma u Krivičnom zakoniku Republike Srbije. Crimen, vol. 4, br. 1, str. 49-71
Krivokapić, V. (2002) Terorizam kao oblik organizovanog kriminaliteta i mere suprotstavljanja. Bezbednost, Beograd, vol. 44, br. 5, str. 665-684
Krivokapić, V. (2006) Specijalistička edukacija kao mera suprotstavljanja organizovanom kriminalu. u: Sprečavanje i suzbijanje savremenih oblika kriminaliteta - zbornik radova, Beograd: Kriminalističko-policijska akademija
Lukić, T. (2006) Borba protiv terorizma na nivou Evropske unije i međunarodna saradnja. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 40, br. 1, str. 257-299
Lukić, T. (2006) Borba protiv terorizma na nivou Evropske Unije i osnovna ljudska prava i slobode. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 40, br. 2, str. 447-462
Mijalković, S. (2012) Metodološki okvir jednog naučnog istraživanja organizovanog kriminala i terorizma. Bezbednost, Beograd, vol. 54, br. 2, str. 96-113
Mijalković, S., Bajagić, M. (2012) Organizovani kriminal i terorizam. Beograd: Kriminalističko-policijska akademija
Simeunović, D. (2009) Terorizam. Beograd: Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet
Stojanović, Z., Kolarić, D. (2014) Krivičnopravno suzbijanje organizovanog kriminaliteta, terorizma i korupcije. Beograd: Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet
Stojanović, Z., Kolarić, D. (2015) Savremene tendencije u nauci krivičnog prava i krivično zakonodavstvo Srbije. Srpska politička misao, 3, 22 vol. 49, str. 111-136
Suchartikul, S. (1989) Terrorism as an International Crime: Questions of Responsibility and Comlicity. Israel Y. of Int. Law, 19, str. 247-258
Williams, S. (1989) International Law and Terrorism: Age Old Problems, Different Targets. CYIL, 26 , str. 87-117
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/NBP1601203B
objavljen u SCIndeksu: 27.04.2016.
metod recenzije: dvostruko anoniman

Povezani članci

Nema povezanih članaka