Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 2 od 2  
Back povratak na rezultate
2015, vol. 57, br. 3, str. 158-178
Problemska pitanja definisanja terorizma
Policijska akademija, Beograd, Srbija
Ključne reči: terorizam; politikološke definicije terorizma; krivično-pravne definicije terorizma; krivično pravo; akcesorni karakter krivičnog prava
Sažetak
Terorizam, kao sociopatološki pojam u društvu, proizvodi visok stepen društvene opasnosti koja čini materijalnu legitimaciju zakonodavčevog predviđanja istog kao kategorije krivičnog prava. Proces inkriminisanja terorističkih aktivnosti u direktnoj je zavisnosti od stepena razvoja rešenja na planu definisanja ove pojave u oblasti političkih nauka, jer se osim objektivnog karaktera ove pojave, oličene u uništenju i oštećenju života, tela, razaranju imovine velike vrednosti, ona karakteriše i subjektivnim elementom, koji podrazumeva političku usmerenost nabrojanih ponašanja. Politički cilj koji poseduje i koji čini differentia specifica ovog ponašanja uspostavlja odnos zavisnosti između politikoloških definicija terorizma, koje će odrediti šta se i u kojim uslovima smatra političkim ciljem, i krivičnopravnih definicija, koje određuju elemente bića krivičnog dela u nacionalnim pravnim sistemima. U radu se daje prikaz i analiza politikoloških i krivičnopravnih definicija, uz apostrofiranje vrste i karaktera njihovog odnosa, koji je oličen u akcesornosti krivičnopravnih u odnosu na politikološka određenja terorizma, uz istovremeno iznošenje razloga koji stoje u osnovi ovakvog odnosa i izdvajanje nekih problemskih pitanja u vezi sa definisanjem terorizma kao kategorije krivičnog prava.
Reference
Ashworth, A. (1991) Principles of Criminal Law. Oxford: Clarendon Press
Dimitrijević, I. (2005) Problematika naučno-teorijskog definisanja terorizma. Bezbednost, Beograd, vol. 47, br. 6, str. 967-979
Dimitrijević, V.B. (1982) Terorizam. Beograd: Radnička štampa
Gaćinović, R. (2011) Terorizam u političkoj i pravnoj teoriji. Beograd: Evro-Giunti
Gaćinović, R. (2008) Fenomenologija savremenog terorizma. Vojno delo, vol. 60, br. 3, str. 46-59
Gaćinović, R. (2010) Terorizam u političkoj teoriji. Srpska politička misao, br. 2, str. 177-195
Gaćinović, R.Đ. (2005) Definisanje savremenog terorizma. Nauka, bezbednost, policija, vol. 10, br. 2, str. 41-54
Jakovljević, D. (1997) Terorizam s gledišta krivičnog prava. Beograd: Službeni list SRJ
Kolarić, D. (2011) Krivično delo terorizma - uporednopravni aspekti. Nauka, bezbednost, policija, vol. 16, br. 2, str. 57-76
Krivokapić, V. (2002) Terorizam kao oblik organizovanog kriminaliteta i mere suprotstavljanja. Bezbednost, Beograd, vol. 44, br. 5, str. 665-684
Krivokapić, V. (2006) Specijalistička edukacija kao mera suprotstavljanja organizovanom kriminalu. u: Sprečavanje i suzbijanje savremenih oblika kriminaliteta - zbornik radova, Beograd: Kriminalističko-policijska akademija
Mijalković, S. (2012) Metodološki okvir jednog naučnog istraživanja organizovanog kriminala i terorizma. Bezbednost, Beograd, vol. 54, br. 2, str. 96-113
Mijalković, S., Bajagić, M. (2012) Organizovani kriminal i terorizam. Beograd: Kriminalističko-policijska akademija
Radulović, Lj. (1999) Kriminalna politika. Beograd
Schmid, A.P., Jongman, A.J. (2005) Political Terrorism, Piscataway. New York: Transaction Publishers
Schmid, A.P. (1983) Political terrorism. Amsterdam, itd: North-Holland
Simeunović, D. (2009) Terorizam - opšti deo. Beograd: Pravni fakultet
Stojanović, Z. (1985) Krivično pravo i drugi oblici reakcije na društveno opasna ponašanja. Naša zakonitost, br. 8, str. 931-948
Stojanović, Z. (2010) Krivična dela terorizma u Krivičnom zakoniku Srbije. Revija za kriminologiju i krivično pravo, vol. 48, br. 3, str. 11-32
Stojanović, Z., Kolarić, D. (2012) Nova rešenja u Krivičnom zakoniku Republike Srbije. Bezbednost, Beograd, vol. 54, br. 3, str. 7-32
Thackarah, J.R. (2004) Dictionary of Terrorism. London: Routledge
Tomaševski, K. (1983) Izazov terorizma - problemi suzbijanja terorizma u međunarodnoj zajednici. Beograd, itd: Mladost
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/bezbednost1503158B
objavljen u SCIndeksu: 27.02.2016.

Povezani članci

Nema povezanih članaka