Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:23
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:9

Sadržaj

članak: 1 od 5  
Back povratak na rezultate
2017, vol. 11, br. 1, str. 272-290
Poreska utaja u domaćem i uporednom krivičnom zakonodavstvu
Univerzitet Educons, Fakultet za primenjenu bezbednost, Sremska Kamenica

e-adresasapkocoko@gmail.com
Sažetak
Poreska utaja predstavlja jedno od najtežih krivičnih dela protiv privrede, koje je upereno direktno protiv poresko-fiskalnog sistema države, a ujedno je i krivično delo koje je skoro najčešće izvršavano u oblasti privrednog kriminaliteta. S obzirom na prethodno navedeno, u radu se proučavaju pojam i osnovni elementi poreske utaje, kao posebnog krivičnog dela protiv privrede. Prvi deo rada posvećen je pojmovnom određenju i elementima krivičnog dela poreske utaje u pojedinim nama dostupnim uporednim krivičnim zakonodavstvima, i to: Republike Albanije, Republike Finske, Republike Hrvatske, Ruske Federacije i Savezne Republike Nemačke, dok je u drugom delu rada pažnja posvećena određivanju samog pojma, elementima i osnovnim karakteristikama krivičnog dela poreske utaje u pozitivnom krivičnom zakonodavstvu Republike Srbije.
Reference
*** (2016) Abgabenordnung. BGBl, In der Fassung der Bekanntmachung vom 01. 10. 2002. (BGBl. I S. 3866, ber. 2003 S. 61), zuletzt geändert durch Gesetz vom 22. 12 .2016. (BGBl. I S. 3152) m.W.v. 29. 12. 2016. Stand: 01. 01. 2017. aufg
*** (2014) Abgabenordnung: Recht verstehen – Webel. 1. Auflage
*** (1997) Kazneni zakon. Narodne novine Republike Hrvatske, Zagreb, broj 110
*** (2011-2015) Kazneni zakon - urednički pročišćeni tekst. Narodne novine, 125/11, 144/12, 56/15 i 61/15
*** (2005-2014) Krivični zakonik Republike Srbije. Službeni glasnik Republike Srbije, 85/05, 88/05 - ispr., 107/05 - ispr., 72/09, 111/09, 121/12, 104/13 i 108/14
*** (2008) Presuda Vrhovnog suda Srbije Kzp. 283/2007. Bilten sudske prakse Okružnog suda u Nišu, Niš, broj 28
*** (2008) Presuda Okružnog suda u Beogradu Kž. 3441/2006. Bilten Okružnog suda u Beogradu, Beograd, broj 77; od 30. januara 2007. godine
*** (2009) Rešenje Okružnog suda u Subotici, Kž. 423/2008. Sudska praksa, Beograd, broj 9-10; od 30. oktobra 2008. godine
*** (2013) StGB - Strafgesetzbuch, BetäubungsmittelG, WehrstrafG, WirtschaftsstrafG, Völkerstrafgesetzbuch und weitere Vorschriften. München: Beck - Texte im dtv, 51. Auflage
*** (2014) StGB - Strafgesetzbuch, BetäubungsmittelG, WehrstrafG, WirtschaftsstrafG, Völkerstrafgesetzbuch und weitere Vorschriften. München: Beck - Texte im dtv, 52. Auflage
*** (2016) Ugolovnyj kodeks Rossijskoj Federacii. N 63-FZ, www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/, 28. januar 2017; ot 13. 06. 1996
*** (2014) Zakony i kodeksy - ugolovnyj kodeks Rossijskoj Federacii. Moskva: ëKSMO, tekst s izmenenijami i dopolnenijami na 1. sentjabrja 2014. goda
*** Criminal code Finland. Finland, (39/1889, amendments up to 766/2015 included), Translation from Finnish Legally binding only in Finnish and Swedish Ministry of Justice
Anđelković, M., Jovašević, D. (2006) Izbegavanje plaćanja poreza - fiskalni i krivično-pravni aspekt. Niš: Centar za publikacije Pravnog fakulteta u Nišu
Babić, M., Marković, I. (2009) Krivično pravo - opšti dio. Banja Luka: Pravni fakultet
Beckmann, K. (2003) Steuerhinterziehung, individuelle Entscheidung und finanzpolitische Konsequenzen. Mohr Siebeck
Coković, S. (2013) Tax evasion in the domestic and comparative criminal law. International journal of economics and law, Novi Sad, Vol. 3, br. 9, str. 17-23
Coković, S., Coković, A. (2013) Krivično delo poreska utaja. Novopazarski zbornik, br. 36, str. 225-239
Cvetković, P.M. (2016) Krivičnopravna zaštita intelektualne svojine. Poslovna ekonomija, vol. 10, br. 1, str. 218-238
Čejović, B. (2006) Krivično pravo - opšti i posebni deo. Beograd: Dosije
Đurđić, V., Jovašević, D. (2010) Krivično pravo - posebni deo. Beograd: Nomos
Gladkih, V.I., Kurčeev, V.S. (2015) Uglovnoe pravo Rossii: Obščaja i osobennaja časti, učebnik. Novosibirsk: Juridičeskij fakul'tet
Ignjatović, A. (2006) Krivično pravo - opšti deo. Novi Sad: Privredna akademija
Jasić, S. (1968) Dušanov zakonik iz 1349 i 1354. godine. Beograd
Jovanović, Lj., Đurđić, V., Jovašević, D. (2000) Krivično pravo - Posebni deo. Niš: Pravnog fakulteta - Centar za publikacije
Jovašević, D. (2014) Krivično pravo - posebni deo. Beograd: Dosije
Jovašević, D., Hašimbegović, T. (2001) Krivično delo poreska utaja. Beograd: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja
Jovašević, D., Nikolić, Z. (2009) Poreska utaja kao oblik ugrožavanja funkcija socijalne države. Politička revija, vol. 8, br. 4, str. 125-148
Jovašević, D. (2009) Poreska utaja u uporednom krivičnom zakonodavstvu. Strani pravni život, br. 2, str. 159-188
Kambovski, V. (2011) Komentar na Krivičniot Zakonik na Republika Makedonija - integralen tekst. Skopje: Matica
Kljajević, M. (1999) Poreska utaja. Bilten Okružnog suda u Beogradu, broj 50, strana 7
Kočoi, S.M. (2009) Uglovnoe parvo: Obščaja i osobennaja časti, učbenik kratkij kurs. Moskva: ZAO Juridičeskaja firma Kontrakt
Lazar, D. (2013) Steuerhinterziehung in der Steuerberatung, Betrachtungen zu einer möglichen Beteiligung des Steuerberaters an einer Steuerhinterziehung seines Mandanten. Bachelor
Milošević, G., Bošković, G. (2009) Poreska evazija u Republici Srbiji. Bezbednost, Beograd, vol. 51, br. 1-2, str. 254-274
Milošević, G.B. (2006) Evazija poreza. Nauka, bezbednost, policija, vol. 11, br. 2, str. 61-77
Pejić, B.M., Demonja, M. (2008) Otkrivanje porezne utaje iz informacijskog sustava porezne uprave metodom otkrivanja znanja iz baza podataka. Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, Vol. 6, No. 1, str. 209-222
Popović, I. (2012) Poreska utaja u našem pravu. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, br. 62, str. 619-636
Radulović, L. (2010) Krivično delo poreske utaje iz čl. 229 KZ RS - akcenti iz sudske prakse. Pravo i privreda, vol. 47, br. 4-6, str. 463-475
Solojev, A. (1988) Zakonodavstvo Stefana Dušana cara Srba i Grka - klasici jugoslovenskog prava. Beograd
Stojanović, Z., Perić, O. (2006) Krivično pravo posebni deo. Beograd: Pravna knjiga
Stojanović, Z.P., Perić, O.M. (2003) Krivično pravo - posebni deo. Beograd: Pravni fakultet
Važić, S. (1999) Savetovanje o poreskoj utaji - dileme i stavovi. Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 50, str. 14-16
Vuković, M. (2009) Poreska utaja u policijskoj i sudskoj praksi. Beograd: Službeni glasnik
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/poseko11-13297
objavljen u SCIndeksu: 02.11.2017.

Povezani članci

Nema povezanih članaka