Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 4 od 5  
Back povratak na rezultate
2011, vol. 8, br. 2, str. 479-496
Korelacija ekonomske, korporativne i nacionalne bezbednosti
Policijska akademija, Beograd

e-adresamijalkovics@yahoo.com
Projekat:
Razvoj institucionalnih kapaciteta, standarda i procedura za suprotstavljanje organizovanom kriminalu i terorizmu u uslovima međunarodnih integracija (MPNTR - 179045)

Ključne reči: nacionalna privreda; ekonomska bezbednost; korporativna bezbednost; rizici i pretnje ekonomskoj i korporativnoj bezbednosti; nacionalna bezbednost
Sažetak
Ekonomski odnosi koji vladaju u procesu proizvodnje i raspodele spadaju u red najvažnijih društvenih odnosa, jer određuju društveno i političko uređenje zemlje, kvalitet života stanovništva, stepen razvoja nacionalnog sistema bezbednosti, te ekonomsku i političku moć zemlje u međunarodnim odnosima. To ih čini bitnom determinantom nacionalne bezbednosti. Nacionalni ekonomski sistem je očigledno u funkciji svih ostalih državnih resora i sfera društvenog života. Njegov razvoj i zaštita su vitalni nacionalni prioriteti i interesi svake moderne države koja teži ekonomskoj stabilnosti, samostalnosti i bezbednosti. Stoga se nacionalna privreda štiti od disfunkcije, stagnacije i regresije, kao i od svih ugrožavanja koja su uperena protiv društvenih odnosa u procesu proizvodnje i raspodele. To se postiže nacionalnom ekonomskom politikom i kaznenim zakonodavstvom koje, kao integralne komponente nacionalne bezbednosne politike, sprovode specijalizovani državni organi. Istovremeno, zaštita imovine, poslovanja i zaposlenih u sektoru privrede u nadležnosti je specijalizovanih državnih i nedržavnih subjekata bezbednosti koji čine sektor tzv. korporativne bezbednosti. U radu je učinjen osvrt na razvoj teorijske misli i prakse ekonomske bezbednosti, kao i na odnos ekonomske, korporativne i nacionalne bezbednosti. Posebna pažnja posvećena je rizicima i pretnjama ekonomskoj i korporativnoj bezbednosti, te njihovim efektima po nacionalnu bezbednost. Najzad, prikazan je predlog mera za unapređenje ekonomske i korporativne bezbednosti.
Reference
*** (2009) Strategija nacionalne bezbednosti Republike Srbije. Beograd, april veb-sajt Vlade Republike Srbije, www.srbija.gov.rs
*** (2006) Ustav Republike Srbije. Službeni glasnik RS, br. 83
Bartlett, B.L. (2002) Negative effects of money laundering on economic development: Economic research report for regional technical assistance project. u: Countering Money Laundering in The Asian and Pacific Region, The Asian Development Bank, http://adb.org
Bosworth-Davis, R. (1998) Living with the law: A survey of money laundering reporting officers and their attitudes towards the money laundering regulations. Journal of Money Laundering Control, vol. 1, br. 3
Bošković, G. (2005) Organizovani kriminalitet i legalno poslovanje. u: Organizovani kriminalitet - stanje i mere zaštite, zbornik radova, Beograd: Policijska akademija
Bošković, M. (2005) Kriminalistika - metodika. Beograd: Policijska akademija
Dimitrijević, V.B., Stojanović, R.M. (1977) Osnovi teorije međunarodnih odnosa. Beograd: Službeni list SFRJ
Galoa, P. (1996) Krv petrola - Bosna. Beograd: Naš dom, geopolitički esej
Golubović, N., Milošević, G. (2009) Ekonomska aktivnost i društvena struktura - 'društvena ukorenjenost' ekonomske aktivnosti. Ekonomske teme, vol. 47, br. 1, str. 75-88
Grupa autora (1994) Ekonomska i poslovna enciklopedija. Beograd: Savremena administracija
Grupa autora (1966) Mala politička enciklopedija. Beograd: Savremena administracija
Heywood, A. (1994) Political ideas and concepts: An introduction. London: McMillan Press LTD
Holsti, K.J. (2006) States and statehood: Perspectives on world politics. London - New York: Routledge
Meler, B. (2003) Nacionalna, socijetalna i ljudska bezbednost - opšta razmatranja sa prikazom balkanskog slučaja. u: Dulić Dragana [ur.] Ljudska bezbednost, Beograd: Fond za otvoreno društvo
Mijalković, S. (2009) Bezbedenost države i koncepti međunarodne bezbednosti. Defendologija, Banja Luka, br. 25-26
Mijalković, S. (2009) Nacionalna bezbednost - od Vestfalskog koncepta do posthladnoratovskog. Vojno delo, vol. 61, br. 2, str. 55-73
Milošević, G. (2007) Osnovi ekonomije. Beograd: Kriminalističko-policijska akademija
Milošević, G., Mijalković, S. (2010) Nacionalna ekonomija kao faktor nacionalne bezbednosti - 'slučaj Srbija'. u: Željko Nikač [ur.] Suzbijanje kriminala i evropske integracije, Beograd: Kriminalističko-policijska akademija i Hanns Seidel Stiftung, 414-423
Milošević, G.B. (2006) Evazija poreza. Nauka, bezbednost, policija, vol. 11, br. 2, str. 61-77
Nye, J.S. (1999) Understanding international conflicts: An introduction to theory and history. New York: Longman
Paoli, L. (1995) The banco ambrosiano case: An investigation into the underestimation of the relations between organized and economic crime. Crime, Law and Social Change, br. 23
Shelly, L.I. (1995) Transnational organized crime: An imminent threat to the nation-state. Columbia Journal of International Affairs, 48
Vondra, A., Martin, W.M. (2005) Introduction to Energy & Security. u: Energy & Security: Global Challenges - Regional Perspectives, Program of Atlantic Security Studies, Prague: Prague Security Studies Institute
 

O članku

jezik rada: srpski, engleski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 02.02.2012.

Povezani članci

Nema povezanih članaka