Metrika

  • citati u SCIndeksu: [7]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:8

Sadržaj

članak: 3 od 5  
Back povratak na rezultate
2014, br. 2, str. 153-169
Analiza geoprostorne i vremenske distribucije vulkanskih erupcija
Policijska akademija, Beograd

e-adresavladimir.cvetkovic@kpa.edu.rs
Sažetak
Vulkanske erupcije kao geofizičke katastrofe, svakim danom sve više ugrožavaju bezbednost ljudi i njihove imovine. Kao takve, počinju sve više privlačiti pažnju istraživača iz oblasti vanrednih situacija koji ih žele bolje spoznati. Imajući u vidu da se radi o masovnoj pojavi koja se sastoji iz mnoštva jedinica, najpreporučljiviji naučni metod za donošenje zaključaka o vulkanskim erupcijama jeste statistička metoda. Rukovodeći se tom činjenicom, predmet rada je deskriptivna statistička analiza geoprostorne i vremenske distribucije vulkanskih erupcija u svetu, tokom perioda 1900-2013. godina. Pri tome, samo statističko istraživanje je sprovedeno na taj način što su u prvom koraku preuzeti neobrađeni podaci u vidu ,,Excel' fajla iz međunarodne baze podataka o katastrofama (CRED) u Briselu, a zatim su analizirani u programu za statističku obradu podataka SPSS. U okviru vremenske analize razmatrana je distribucija ukupnog broja i posledica vulkanskih erupcija na godišnjem, mesečnom i dnevnom nivou, sa posebnim osvrtom na pet najznačajnijih godina prema broju različitih posledica (poginuli, povređeni, pogođeni, bez doma). Na istom principu, u okviru geoprostorne distribucije analiziran je ukupan broj i posledice vulkanskih erupcija po kontinentima i državama, sa posebnim osvrtom na pet najugroženijih država prema ukupnom broju i različitim posledicama. U cilju efikasnije zaštite i reagovanja u vanrednim situacijama izazvanim štetnim dejstvom vulkanskih erupcija, potrebno je između ostalog sveobuhvatno istražiti navedeni prirodni fenomen, tako da će predmet ovog rada biti forma, posledice, vremenski i geoprostorni raspored ispoljavanja vulkanskih erupcija. Pri tome, važno je da geoprostorna i vremenska analiza vulkanskih erupcija daju značenje, sadržaj i vrednost sveobuhvatnoj težnji za bolje razumevanje prirodnih opasnosti i njihovih uticaja, kako bi se stanovništvo pravovremeno zaštitilo od njih.
Reference
Centre for Research on the Epidemiology of Disasters (2003) EM-DAT: The OFDA/CRED international disaster database. 5. 6. 2013. godine u 15. 00 časova
Cvetković, V. (2013) Interventno-spasilačke službe u vanrednim situacijama. Beograd: Zadužbina Andrejević
Cvetković, V., Mijalković, S. (2013) Spatial and temporal distribution of geophysical disasters. Zbornik radova Geografskog instituta 'Jovan Cvijić', SANU, vol. 63, br. 3, str. 345-359
Davis, L. (2008) Natural Disasters. New York: Facts On File
Dragan, M., Kekić, D. (2007) Vanredna situacija - prilog konceptualnom određenju bezbednosti. Nauka, bezbednost, policija, vol. 12, br. 3, str. 61-83
Filipović, I., Milojković, B. (2008) Osnovi kartografije sa topografijom. Niš: Prirodno-matematički fakultet
Guha, D., Vos, F., Below, R., Ponserre, S. (2012) Annual disaster statistical review 2011: The numbers and trends. Brussels: CRED
Mijalković, S., Cvetković, V. (2013) Vulnerability of critical infrastructure by natural disasters, national critical infrastructure protection, regional perspective. Belgrade
Milojković, B. (2007) Savremeni geotopografski materijali za potrebe policije - karakteristike i način korišćenja. Bezbednost, Beograd, vol. 49, br. 4, str. 108-139
Mlađan, D., Cvetković, V. (2013) Classification of emergency situations. u: 'Archibald Reiss Days', International Scientific Conference, 1-2. March 2013, Thematic Proceedings, Academy of criminalistic and police studies
Mlađan, D., Cvetković, V., Veličković, M. (2012) Sistem upravljanja u vanrednim situacijama u Sjedinjenim Američkim Državama. Vojno delo, vol. 64, br. 1, str. 89-105
Petrović, D., Manojlović, P. (2003) Geomorfologija. Beograd: Geografski fakultet
Punongbayan, R. (2007) International perspectives on natural disasters: Occurrence, mitigation, consequences. Netherlands: Springer
Shneid, D., Collins, L. (2001) Disaster management and preparedness. USA: CRS Press LLS
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/NBP1402153C
objavljen u SCIndeksu: 04.07.2015.

Povezani članci

Nema povezanih članaka