Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 2 od 2  
Back povratak na rezultate
2013, vol. 18, br. 1, str. 11-24
Institucionalne pretpostavke usklađivanja ustavnopravnog i realnog položaja predsednika Republike Srbije
Policijska akademija, Beograd

e-adresadarko.simovic@kpa.edu.rs
Ključne reči: Ustav od 2006; predsednik Republike; parlamentarizam; polu-predsednički sistem
Sažetak
Nesumnjivo, predsednik Republike Srbije je institucija koja izaziva najviše kontroverzi prilikom teorijskopravnih rasprava. U teoriji se mogu susresti dijametralno suprotni stavovi o ustavnopravnom položaju predsednika Republike. Sa jedne strane, dominira stav da predsednik Republike predstavlja aktivnu vlast u okviru egzekutive, dok se sa druge strane zastupa teza da ova institucija ima ulogu moderatorne i pasivne vlasti. Ukoliko bi se zadržali isključivo na normativnoj analizi, nema dileme da bi zaključak bio da je ustavotvorac nastojao da od predsednika Republike stvori moderatornu vlast koja svojim nezavisnim ustavnopravnim položajem treba da doprinosi uspostavljanju ravnoteže u sistemu vlasti. Ipak, ako analizi podvrgnemo isključivo funkcionisanje sistema vlasti u praksi, neminovno bi zaključili da je predsednik Republike aktivni deo egzekutive. Ovaj raskorak pisanog i realnog ustava posledica je propusta i protivrečnosti pri ustavnom oblikovanju institucionalne fizionomije predsednika Republike. Naime, neposredan izbor predsednika Republike nije propraćen ovlašćenjima koja su prirodna posledica takvog načina izbora. Može se reći da bi uspostavljanje polupredsedničkog sistema mogao biti jedan od mogućih načina prevazilaženja nedostataka u ustavnopravnom položaju predsednika Republike iz 2006. godine.
Reference
Avramović, D. (2010) Uvođenje vanrednog stanja prema Ustavu Republike Srbije iz 2006. godine. Nauka, bezbednost, policija, vol. 15, br. 2, str. 127-135
Bahro, H., Bayerlein, B.H., Veser, E. (1998) Duverger's concept: Semi-presidential government revisited. European Journal of Political Research, 34(2): 201-224
Blondel, J. (1992) Dual leadership in the contemporary world. u: Lijphart A. [ur.] Parliamentary versus Presidential Government, Oxford: Oxford University Press
Duverger, M. (1978) Echec au roi. Paris: Albin Michel
Duverger, M. (1997) The political system of European Union. European Journal of Political Research, no 31, str. 137-146
Elgie, R. (2007) Varieties of semi-presidentialism and their impact on nascent democracies. Taiwan Journal of Democracy, 3, 2
Elgie, R. (2008) The Perils of Semi-Presidentialism. Are They Exaggerated?. Democratization, 15(1): 49-66
Fish, S.M. (2001) The Inner Asian anomaly: Mongolia's democratization in comparative perspective. Communist and Post-Communist Studies, 34(3): 323-338
Frison-Roche, F. (2005) Le 'modele semi-présidentiel' comene instrument de la transition en Europe post-communiste - Bulgarie, Lituanie, Macedonine, Pologne, Rumanie et Slovénie. Bruxelles: Brylant
Jovičić, M. (2006) Parlamentarni sistem nasuprot predsedničkom i skupštinskom sistemu. u: Jovičić M. [ur.] Srbija na prelomu vekova, Beograd, Izabrani spisi 6
Marković, R. (2004) Moć i nemoć predsednika Republike Srbije. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 52, br. 3-4, str. 325-360
Marković, R. (2007) Ustavni sud u Ustavu Republike Srbije od 2006. godine. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 55, br. 2, str. 19-46
Marković, R. (2010) Odgovornost predsednika Republike - prema ustavima Republike Srbije od 1990. i 2006. godine. u: Fira Aleksandar, Ratko Marković [ur.] Dva veka srpske ustavnosti, Beograd, 17-38
Moestrup, S. (2007) Semi-presidentialism in young democracies. u: Elgie R., Moestrup S. [ur.] Semi-presidentialism outside Europe, London: Routledge
Nikolić, P. (1997) Od raspada do beznadja i nade - svedočanstvo o jednom vremenu. Beograd: Filip Višnjić
Orlović, S.P. (2012) Ustavne norme i položaj Vlade Srbije. Nauka, bezbednost, policija, vol. 17, br. 3, str. 35-45
Pajvančić, M. (2009) Nadležnosti predsednika Republike - sadržaj, priroda, kvalitet, obim i ograničenje kompetencija. Glasnik Advokatske komore Vojvodine, vol. 81, br. 7-8, str. 267-277
Pasquino, G. (1997) Semi-presidentialism: A political model at work. European Journal of Political Research, br. 31, str. 128-137
Pavlović, M. (2003) Pravnoistorijski i uporednopravni pogled na ustavne promene. u: Vučić, O., Čavoški, K [ur.] Ustavne promene, Beograd, 23-46
Petrov, V. (2008) Novi ustavni sud Republike Srbije. Nova srpska politička misao, (2):, Posebno izdanje, Ustav i iskušenja, Beograd
Simović, D. (2008) Polupredsednički sistem. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta
Tripković, B. (2009) O odgovornosti šefa države u Srbiji - dva nedovršena koncepta. Glasnik Advokatske komore Vojvodine, vol. 81, br. 7-8, str. 278-312
Vučić, O., Petrov, V., Simović, D. (2010) Ustavni sudovi bivših jugoslovenskih republika - teorija, norma, praksa. Beograd: Dosije studio
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 02.09.2013.

Povezani članci