Metrika

  • citati u SCIndeksu: [7]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 3 od 5  
Back povratak na rezultate
2014, vol. 56, br. 3, str. 6-31
Geotopografsko obezbeđenje upotrebe jedinica policije u akcijama zaštite i spasavanja od poplava u maju 2014. godine
Policijska akademija, Beograd

e-adresaboban.milojkovic@kpa.edu.rs
Projekat:
Istraživanje klimatskih promena i njihovog uticaja na životnu sredinu - praćenje uticaja, adaptacija i ublažavanje (MPNTR - 43007)

Ključne reči: geotopografsko obezbeđenje; savremeni geotopografski materijali; geoinformacione tehnologije; bujične poplave; vanredna situacija; integrisani sistem zaštite i spasavanja; Direkcija policije
Sažetak
Pored razmatranja fenomenologije i posledica bujičnih poplava, izvršena je analiza stanja geotopografskog obezbeđenja u policijskoj organizaciji Srbije i sagledana su iskustva i pouke iz geotopografskog obezbeđenja upotrebe jedinica policije u akcijama zaštite i spasavanja od poplava u Srbiji u maju 2014. godine. Na osnovu toga, u radu je prezentovan relativno optimalan model geotopografskog obezbeđenja policije, zasnovan na mogućnostima izrade namenskih i savremenih digitalnih geotopografskih materijala primenom bespilotnog aerofotogrametrijskog sistema - švajcarske letelice 'eVee' i GPS uređaja za GIS američke kompanije TRIMBLE. Na kraju rada dati su predlozi za unapređenje stručno-obrazovnog, normativno-pravnog i materijalno- finansijskog okvira za rešavanje prezentovane problematike.
Reference
Adžemović, Lj., Milenović, V. (2014) Bespilotni aerofot- ogrametrijski sistemi. Geodetska služba, god. 43, br. 117, str. 102-108
Cvetković, V., Milojković, B., Stojković, D. (2014) Analiza geoprostorne i vremenske distribucije zemljotresa kao prirodnih katastrofa. Vojno delo, vol. 66, br. 2, str. 166-185
Dragićević, S., Živković, N., Ducić, V. (2007) Faktori nastanka poplava na teritoriji opštine Obrenovac. Zbornik radova PMF - Geografski institut, Beograd, br. 55, str. 39-54
Gavrilović, Z., i dr. (2009) Ostvareni rezultati borbe sa bujičnim poplavama i erozijom zemljišta, upravljanje vodnim resursima Srbije. Beograd: Institut Jaroslav Černi, str. 233-244, Naučna monografija
Ilić, A. (2009) Global spatial data infrastructure. Zbornik radova Geografskog instituta 'Jovan Cvijić', SANU, vol. 59, br. 1, str. 179-194
Ilić, A., Milojković, B. (2011) Princip interoperabilnosti u izgradnji infrastrukture prostornih podataka. Geodetska služba, vol. 40, br. 114, str. 48-52
Keković, Z., Marić, P., Komazec, N. (2011) Republic of Serbia natural and other disaster risk assessment: Methodology. Nauka, bezbednost, policija, vol. 16, br. 3, str. 1-17
Kostadinov, S., Borisavljević, A. (2012) Zaštita od erozije i konzervacija zemljišta i voda u svetu. Erozija, br. 38, str. 1-25
Lettieri, E., Masella, C., Radaelli, G. (2009) Disaster management: findings from a systematic review. Disaster Prevention and Management, 18(2): 117-136
Milanović, A., Urošev, M., Milijašević, D. (2010) Poplave u Srbiji u periodu 1999-2009 godina - hidrološka analiza i mere zaštite od poplava. Glasnik Srpskog geografskog društva, vol. 90, br. 1, str. 93-121
Milojević, S. (2008) Oružana pobuna i pobunjenička dejstva kao oblik ugrožavanja bezbednosti države. Bezbednost, Beograd, vol. 50, br. 4, str. 5-16
Milojković, B., Mlađan, D. (2012) Nacionalna infrastruktura geoprostornih podataka. Kultura polisa, br. 18, str. 457-474
Milojković, B. (2014) Model geotopografskog obezbeđenja u policijskoj organizaciji Srbije. u: Struktura i funkcionisanje policijske organizacije - tradicija, stanje i perspective, Kriminalističko-policijska akademija, Beograd, Tematski zbornik radova, Istraživački projekat, 3, str. 131-143
Milojković, B. (2007) Savremeni geotopografski materijali za potrebe policije - karakteristike i način korišćenja. Bezbednost, Beograd, vol. 49, br. 4, str. 108-139
Milojković, B., Mlađan, D. (2010) Adaptivno upravljanje zaštitom i spasavanjem od poplava i bujica - prilagođavanje poplavnom riziku. Bezbednost, Beograd, vol. 52, br. 1, str. 172-237
Milojković, B., Aleksić, V., Kicošev, S. (2011) Turističko-kartografska vizuelizacija Evropskog pešačkog puta kroz Srbiju - deonice E7 na planini Tari. Teme, vol. 35, br. 1, str. 101-117
Miljković, L., Miladinović, S., Stepanović, M. (2009) Klizišta u Smederevskom Podunavlju. Zbornik radova Geografskog instituta 'Jovan Cvijić', SANU, vol. 59, br. 2, str. 1-16
Mladenović, B.M., Divac, B.V., Kovačević, N. (2005) Osnove za unapređenje sistema odbrane od poplava u Srbiji. u: Naučna monografija - upravljanje vodnim resursima Srbije, Beograd: Institut Jaroslav Černi, str. 29-51
Pavlović, M. (2003) Pojmovno određenje i moguća organizacija geotopografskog obezbeđenja naše vojske. Zbornik radova VGI, br. 11, str. 84-75
Petković, S., Kostadinov, S. (2008) Savremeni pristup upravljanju rizicima od prirodnih katastrofa rezultati međunarodnog projekta 'RIMADIMA'. Beograd: Šumarski fakultet
Prohaska, S., Ilić, A., Miloradović, B., Petković, T. (2009) Identifikacija i klasifikacija istorijskih poplava u Srbiji. Glasnik Srpskog geografskog društva, vol. 89, br. 4, str. 191-199
Regodić, M.D. (2010) Korišćenje satelitskih snimaka za vođenje radne karte. Vojnotehnički glasnik, vol. 58, br. 1, str. 62-82
Ristić, R., Radić, B., Vasiljević, N. (2009) Karakteristike velikih voda na bujičnim slivovima u Srbiji. Glasnik Srpskog geografskog društva, vol. 89, br. 4, str. 161-189
Varga, S., Mladenović, B.M. (2002) Zaštita od poplava u Srbiji - savremeni pristup. u: Upravljanje vodnim resursima Srbije, Naučna monografija, Beograd: Institut 'Jaroslav Černi'
Vuletić, Ž., Ilić, A., Milojković, B. (2009) Model geo-topografskog obezbeđenja upotrebe jedinica policije pri intervenciji na uspostavljanju narušenog javnog reda i mira u većem obimu. Bezbednost, Beograd, vol. 51, br. 1-2, str. 329-354
Živković, N., Gavrilović, L. (2009) O režimu velikih voda reka Kosova i Metohije. Glasnik Srpskog geografskog društva, vol. 89, br. 4, str. 225-253
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/bezbednost1403006M
objavljen u SCIndeksu: 04.07.2015.