Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 2 od 4  
Back povratak na rezultate
2017, vol. 59, br. 2, str. 43-58
Saradnja policije Republike Srpske sa drugim subjektima u razmeni informacija od značaja za kontrolu terorizma u Bosni i Hercegovini
Univerzitet u Banjoj Luci, Republika Srpska, BiH

e-adresapredrag84@yahoo.com
Ključne reči: policija; terorizam; kontrola terorizma; saradnja; vehabijski pokret
Sažetak
Terorizam kao negativna društvena pojava zbog svoje aktuelnosti i posljedica koje prouzrokuje privlači veliku pažnju. Borba protiv terorizma je veoma težak i mukotrpan posao i iziskuje jedan multidisciplinarni pristup, kao i višestruku saradnju i razmjenu informacija između različitih domaćih i međunarodnih institucija. Policija Republike Srpske, kao važan subjekt bezbjednosti, preduzima značajne aktivnosti u pogledu pribavljanja i analize informacija koje su od značaja za kontrolu terorizma u Bosni i Hercegovini. U vezi s tim, ona ostvaruje stalnu saradnju sa građanima i različitim policijskim i izvanpolicijskim institucijama. Predmet pomenute saradnje su pripadnici vehabijskog pokreta i druge grupacije koje predstavljaju realnu prijetnju u pogledu terorističkog djelovanja. U ovom radu izvršeno je empirijsko istraživanje na osnovu kog se jasno vidi da saradnju između policije Republike Srpske i drugih subjekata (građana, drugih policijskih i izvanpolicijskih institucija) svakodnevno treba poboljšavati i usavršavati, pošto ona nije na vrhunskom nivou.
Reference
*** Zarez - Dvotjednik za kulturna i društvena zbivanja, http://www.zarez.hr/clanci/vehabizam-u-bosni-izmedu-prijetnjesutnje-i-interesa, 20.2.2017
Gaćinović, R. (2012) Oblici savremenog terorizma. Nauka, bezbednost, policija, vol. 17, br. 1, str. 1-17
Herbst, P. (2003) Tallking Terrorism: A Dictionary of the Loaded Language of Political Violence. Westport, CT: Greenwood Press
Jovičić, D., Šetka, G. (2015) Organizacija i nadležnost policije. Banja Luka: Fakultet za bezbjednost i zaštitu
Kegley, C. (2003) The new global terrorism: characteristics, causes, control. New Jersey: Prentice Hall
Kolman, E.F. (2006) Džihad Al Kaide u Evropi avganistansko-bosanska mreža. Beograd: Udruženje diplomaca Centra Džordž Maršal
Matijavić, M., Mitrović, D. (2016) Kriminalističko operativna djelatnost policijskih agencija u sprečavanju terorizma. u: Krivičnopravni instrumenti suprotstavljanju terorizmu i drugim krivičnim djelima nasilničkog karaktera, Međunarodni naučni skup, Teslić, str. 221-243
Mijalković, S. (2015) Trash intelligence kao metod obaveštajno-bezbednosnog rada. Bezbednost, Beograd, vol. 57, br. 1, str. 5-31
Mijalković, S. (2015) Bezbednosno proveravanje lica - tradicionalni modeli i primeri dobre prakse. Nauka, bezbednost, policija, vol. 20, br. 2, str. 196-209
Milić, N. (2012) Mapiranje kriminala u funkciji unapređenja partnerskih odnosa policije i zajednice. Bezbednost, Beograd, vol. 54, br. 3, str. 138-159
Pena, U. (2008) Strategije suprotstavljanja kriminalitetu i koncept rada policije u zajednici. Banja Luka: Komesgrafika
Petrović, D. (2014) Pokušaj određenja univerzalno prihvatljive definicije terorizma. Bezbednost, Beograd, vol. 56, br. 1, str. 23-40
Simonović, B. (2004) Kriminalistika. Kragujevac: Pravni fakultet
Stojadinović, M. (2015) Političko nasilje i globalizacija - izazovi razvoja demokratije. Bezbednost, Beograd, vol. 57, br. 2, str. 92-104
Stojanović, Z., Kolarić, D. (2010) Krivičnopravno reagovanje na teške oblike kriminaliteta. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta
Šetka, G., Ratković, Ž. (2011) Vehabije u Bosni i Hercegovini - realna prijetnja terorizmom. u: Međunarodna naučno-stručna konferencija Suprotstavljanje terorizmu - međunarodni standardi i pravna regulativa, Kozara, str. 653-664
Šetka, G. (2016) Uticaj organizacije policijskih struktura u Bosni i Hercegovini na stanje bezbjednosti. Banja Luka: Fakultet za bezbjednost i zaštitu
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/bezbednost1702043P
objavljen u SCIndeksu: 21.12.2017.

Povezani članci

Nema povezanih članaka