Metrika

  • citati u SCIndeksu: [4]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 4 od 4  
Back povratak na rezultate
2016, vol. 21, br. 2, str. 35-48
Simulacije evakuacionih situacija u cilju zaštite ljudskih života i materijalnih dobara
Electrotechnical School 'Nikola Tesla', Niš

e-adresamilan.jvtc@gmail.com
Ključne reči: evakuacija; bezbednost; simulacija
Sažetak
Cilj autora u ovom radu bio je da pokaže mogućnosti predviđanja razvoja evakuacionih situacija i značenje upotrebe simulacionog softvera u cilju zaštite i spasavanja ljudskih života i materijalnih dobara. Realizacija evakuacije može biti veoma komplikovana, jer zavisi od ogromnog broja faktora, od kojih je neke veoma teško predvideti. Samim tim, rizik po ljudske živote i materijalna dobra postaje veći. To se pogotovu odnosi na objekte u kojima se, zbog prirode njihove namene, nalazi veći broj ljudi, staraca, dece i osoba sa raznim vrstama invaliditeta. Zbog toga je veoma važno predvideti što veći broj evakuacionih scenarija i na osnovu njih predvideti odgovarajuće evakuacione tehnike pomoću kojih se na najbezbedniji način za ljude i materijalna sredstva realizuje sama evakuacija. Da bi se to uradilo na maksimalno efikasan i bezbedan način, neophodno je korišćenje odgovarajućeg softvera za simulaciju evakuacije. Mogućnosti i koristi od upotrebe takvog softvera su velike. Za realizaciju evakuacionih scenarija u ovom radu korišćen je softver Pathfinder 2012. Rezultati koji su navedeni u radu pokazali su da se pomoću ovakvog softvera može odrediti minimalno vreme evakuacije, vreme evakuacije ukoliko se koriste razne evakuacione rute, vremena evakuacija za različite brzine kretanja osoba koje se nalaze u određenom objektu, kao i efekti panike koji se predstavljaju preko znatno dužeg vremena potrebnog za evakuaciju određenog objekta. Simulirani objekti su poslužili i u mnogim drugim istraživanjima i testovima vezanim za mogućnosti evakuacije sa različitim evakuacionim scenarijima, a takođe mogu poslužiti i u simulaciji požara koja se može realizovati u drugom simulacionom softveru. Autor je u ovom radu pokazao da simulacioni softver mora biti važan i obavezan deo inženjerskog alata u cilju efikasnog, bezbednog i jeftinog rešavanja problema vezanih za evakuaciju kao meru zaštite i spasavanja.
Reference
Gaćinović, R. (2012) Oblici savremenog terorizma. Nauka, bezbednost, policija, vol. 17, br. 1, str. 1-17
Jevtić, R., Ničković, J. (2014) Object evacuation for different speeds of occupants. u: 58th ETRAN Conference, Vrnjačka Banja
Jevtić, R., Ničković, J. (2013) Simulation of residential object evacuation. u: 57th ETRAN Conference, Zlatibor
Jevtić, R., Blagojević, M. (2013) Simulation of the school object evacuation. Tehnika, vol. 68, br. 2, str. 365-370
Jevtić, R. (2015) The influence of air flow speed on fire propagation in object. Arhitektura i urbanizam, br. 40, str. 59-65
Jevtić, R. (2014) Combustion as fire consequence: Great danger for humans health. Zdravstvena zaštita, vol. 43, br. 6, str. 55-62
Jevtić, R.B. (2016) Evakuacija iz tunela - primer tunela straževica. Vojnotehnički glasnik, vol. 64, br. 3, str. 754-768
Jevtić, R.B. (2016) Fire simulation in house conditions. Tehnika, vol. 71, br. 1, str. 160-166
Jevtić, R.B. (2015) The simulation of sanitary objects evacuation: An example of hotel 'Radon' in Niška Banja. Tehnika, vol. 70, br. 3, str. 545-550
Jevtić, R.B. (2014) The importance of fire simulation in fire prediction. Tehnika, vol. 69, br. 1, str. 153-158
Jevtić, R.B. (2015) Heat detectors: Division, positioning in object and simulation. Tehnika, vol. 70, br. 2, str. 303-311
Jevtić, R.B. (2014) Simulation of the shopping center 'Zona I' evacuation. Tehnika, vol. 69, br. 3, str. 537-541
NFA (2010) Fatal fires in residential buildings. u: Topical fire report series, USA, Vol 11
Thunderhead (2012) Pathfinder example guide. USA
Živaljević, D., Jugović, A. (2014) Terrorism as security problem and social deviance. Nauka, bezbednost, policija, br. 1, str. 85-96
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/nbp1602035J
objavljen u SCIndeksu: 01.12.2016.
metod recenzije: dvostruko anoniman

Povezani članci

Nema povezanih članaka