Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:22
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:8

Sadržaj

članak: 1 od 4  
Back povratak na rezultate
2021, vol. 12, br. 1, str. 81-99
Udruženi zločinački poduhvat u praksi međunarodnog krivičnog tribunala za bivšu Jugoslaviju
n/a

e-adresaadv.irena.matic@gmail.com
Sažetak
Međunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju je postavio konture teoriji o udruženom zločinačkom poduhvatu (UZP) u slučaju Tadić, a kasnije je ova teorija dalje uobličavana kroz praksu Tribunala, uprkos činjenici da se UZP kao forma individualne odgovornosti nigde u Statutu Tribunala, ni eksplicitno ni implicitno, ne spominje. Iako se, sa ove vremenske distance, radi nesumnjivo o institutu međunarodnog krivičnog prava, koji je vrlo često primenjivan od svog nastanka do danas, kako od strane Tribunala koji je njegov tvorac, tako i od strane drugih ad hoc tribunala, ne jenjavaju veoma ozbiljni prigovori koji mu se upućuju. Ističe se da se radi o institutu koji je "stvoren" kako bi osigurao osudu okrivljenih, koji procesno pogoduje tužilačkoj strani koja je oslobođena tereta dokazivanja krivične odgovornosti i konkretne uloge svakog od učesnika UZP-a. Pored toga, u trenutku kada je formulisana navedena doktrina, nije bilo izvesno da li se radi o formi izvršilaštva ili saučesništva. Tek par godina kasnije, u slučaju Milutinović i dr., Tribunal je zauzeo stav da UZP zapravo predstavlja formu izvršilaštva, što je dodatno kompromitovalo teoriju o UZP-u. Njena primena podrazumeva odstupanja od dostignuća i fundamentalnih načela savremenog krivičnog prava. U ovom radu se, uz načelno izlaganje teorije o UZP-u, daje prikaz jednog slučaja utvrđivanja odgovornosti po osnovu trećeg oblika UZP-a, sa ciljem ukazivanja na ključne manjkavosti koje ovu teorije prate u praksi.
Reference
*** Statut Međunarodnog krivičnog tribunala za bivšu Jugoslaviju. https://www.icty.org/bcs/ docu ments/statut-medunarodnog-suda
Ackerman, J.E., O'Sullivan, E. (2013) Praksa i procedura Međunarodnog tribunala za bivšu Jugoslaviju sa odabranim materijalima Međunarodnog krivičnog tribunala za Ruandu. Sarajevo, prevod: Sadiković, A
Bigi, G. (2010) Joint criminal enterprise in the jurisprudence of the International criminal tribunal for the former Yugoslavia and the prosecution of senior political and military leaders: The Krajišnik case. u: von Bogdandy A.; Wolfrum R. [ur.] Max Planck yearbook of United Nations law, Leiden, vol. 14
Cassese, A., et al. (2011) International criminal law: Cases and commentary. New York
Cryer, R., et al. (2007) An introduction to international criminal law and procedure. Cambridge
Delić, N. (2009) Nova rešenja opštih instituta u KZS. Beograd
Đorđević, G. (2017) Zajednički zločinački poduhvat u teoriji i praksi. Niš
Gurrutxaga, O.M. (2013) The doctrine of joint criminal enterprise at the ad hoc tribunals and its aplicability in the Rome Statute of the ICC. http://www.penal.org/sites/default/ files/files/Miren%20Odri ozola.pdf
Ivanišević, B., et al. (2002) Vodič kroz Haški tribunal - propisi i praksa. Beograd
Jovašević, D. (2016) Odgovornost za međunarodne zločine. Vojno delo, vol. 68, br. 2, str. 57-71
Ristivojević, B. (2010) 'Opšti elemenat' zločina protiv čovečnosti. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 44, br. 2, str. 229-251
Stojanović, Z. (2013) Krivično pravo - opšti deo. Beograd
Stojanović, Z. (2016) Međunarodno krivično pravo. Beograd
Škulić, M. (2019) Krivičnopravna koncepcija zavere u međunarodnom krivičnom pravu. u: Odgovornost i sankcija u krivičnom pravu, Tara
Škulić, M. (2020) Jedan pogled na pojam i strukturu međunarodnog krivičnog prava. u: Međunarodno javno i krivično pravo u XXI veku, Tara
Škulić, M. (2020) Međunarodno krivično pravo. Beograd
Škulić, M. (2014) Odnos organizovanog kriminaliteta u krivičnopravnom smislu i saučesništva. Nauka, bezbednost, policija, br. 3, str. 1-26
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/crimen2101081C
primljen: 21.01.2021.
prihvaćen: 02.04.2021.
objavljen u SCIndeksu: 10.07.2021.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka