Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:13
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 3 od 4  
Back povratak na rezultate
2015, vol. 57, br. 2, str. 151-164
Krivičnopravna zaštita od zloupotrebe opojnih droga u Republici Srbiji
Policajska Uprava, Niš

e-adresachupka84@gmail.com
Ključne reči: zloupotreba opojnih droga; krivična dela; Krivični zakonik
Sažetak
Komleksnost, ozbiljnost i sve veća zastupljenost zloupotreba opojnih droga je pojava koju obrađuju mnoge discipline, au pravnom smislu međunarodno pravo, strano zakonodavstvo i Krivični zakonik Republike Srbije. Radi sveobuhvatnog prikaza zloupotrebe opojnih droga u našoj zemlji, u radu su analizirana krivična dela koja regulišu zloupotrebu opojnih droga no Krivičnom zakoniku Republike Srbije iz 2006. godine, uključujući najobimnije izmene i dopune koje su učinjene 2009. godine i neke manje iz 2012, 2013. i 2014. godine, kao i obim i dinamika ispoljavanja navedenih krivičnih dela u sudskoj praksi, posmatrani kroz vremenski period od početka primene novog Krivičnog zakonika 2006. godine do 2012. Korišćenjem metode analize sadržaja, komparativnom metodom i analizom statističkih podataka u radu su izvedeni određeni zaključci o krivično pravnom regulisanju i praktičnoj zastupljenosti zloupotrebe opojnih droga u Republici Srbiji.
Reference
*** (2010) Zakon o psihoaktivnim kontrolisanim supstancama. Službeni glasnik PC, br. 99/10
*** (1964) Jedinstvena Konvencija o opojnim drogama. Službeni list SFRJ - Međunarodni ugovori, br. 2
*** (2001) Konvencija Ujedinjenih nacija protiv transnacionalnog organizovanog kriminala. Službeni list SRJ - Međunarodni ugovori, br. 6
*** (1990) Konvencija Ujedinjenih nacija protiv nezakonitog prometa opojnih droga i psihotropnih supstanci. Službeni list SFRJ - Međunarodni ugovori, br. 14
*** (1973) Konvencija o psihotropnim supstancama. Službeni list SFRJ - Međunarodni ugovori, br. 40
*** (2005/2014) Krivični zakonik. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 85/05, 88/2005, 107/2005, 72/2009, 111/2009, 121/12, 104/13 i 108/14
*** (2009-2013) Punoletni učinioci krivičnih dela - prijave, optuženja i osude - 2006-2012. Beograd: Republički zavod za statistiku, Bilteni: 490, 502, 514, 529, 546, 558, 576
Bejatović, S. (2005) Nove tendencije u savremenoj nauci krivičnog prava i krivičnoprocesno zakonodavstvo Srbije. Bezbednost, Beograd, vol. 47, br. 5, str. 721-753
Delibašić, V. (2010) Krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga iz Člana 246. Krivičnog zakonika. Branič - časopis Advokatske komore Srbije, vol. 123, br. 3-4, str. 80-95
Delibašić, V. (2014) Pojedina sporna pitanja u vezi sa opojnim drogama u krivičnom zakoniku. Crimen, vol. 5, br. 1, str. 75-88
Đurđić, V., Jovašević, D. (2010) Krivično pravo - posebni deo. Beograd: Nomos
Ignjatović, D. (2005) Kriminologija. Beograd: Službeni glasnik
Kolarić, D. (2005) Sistem kazni u svetlu Rimskog statuta stalnog Međunarodnog krivičnog suda. Nauka, bezbednost, policija, vol. 10, br. 2, str. 117-137
Marinković, D. (2007) Informatori kao kriminalističko-taktički institut. Bezbednost, Beograd, vol. 49, br. 3, str. 5-34
Mijalković, S. (2009) Organizovani kriminal kao pretnja nacionalnoj bezbednosti. Bezbednost, Beograd, vol. 51, br. 1-2, str. 119-132
Nikolić, G. (2015) Maloletni učinioci krivičnih dela u vezi sa opojnim drogama. Nauka, bezbednost, policija, vol. 20, br. 1, str. 173-189
Otašević, B., Atanasov, S. (2011) Methodology of disclosure of clandes tine laboratories for producing drugs. u: Tematski zbornik radova međunarodnog značaja, Beograd: Kriminalističko-policijska akademija, str. 399-408
Otašević, B. (2008) Prodaja droge na lokalnom nivou - sa osvrtom na suzbijanje narkomanije na području PU za grad Beograd. Bezbednost, Beograd, vol. 50, br. 1-2, str. 146-160
Stojanović, Z., Perić, O. (2007) Krivično pravo - posebni deo. Beograd: Pravna knjiga
Stojanović, Z., Kolarić, D. (2012) Nova rešenja u Krivičnom zakoniku Republike Srbije. Bezbednost, Beograd, vol. 54, br. 3, str. 7-32
Stojanović, Z.P. (2007) Krivično pravo - opšti deo. Beograd: Pravni fakultet
Stojanović, Z.P. (2007) Komentar Krivičnog zakonika. Beograd: Službeni glasnik
Stojanović, Z.P. (2010) Krivično pravo - opšti deo. Beograd: Pravna knjiga
Škulić, M. (2014) Odnos organizovanog kriminaliteta u krivičnopravnom smislu i saučesništva. Nauka, bezbednost, policija, br. 3, str. 1-26
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/bezbednost1502151N
objavljen u SCIndeksu: 16.01.2016.

Povezani članci

Nema povezanih članaka