Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:25
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:8

Sadržaj

članak: 1 od 4  
Back povratak na rezultate
2023, vol. 78, br. 4, str. 506-513
Evakuacija kao vid zaštite od požara u zdravstvenim ustanovama
aElectrotechnical school "Nikola Tesla, Niš
b"MB" University, Faculty of Business and Law, Belgrade

e-adresamilan.jvtc@gmail.com
Sažetak
Požar predstavlja veoma čestu pojavu, čak i u modernom društvu i može prouzrokovati ljudske žrtve i veoma ozbiljne destrukcije u materijalnom smislu. Zato je veoma važno preduzeti sve raspoložive mogućnosti da bi se zaštitili ljudski životi i materijalne vrednosti. Jedna od najvažnijih procedura u slučaju požara i ne samo u slučaju požara je evakuacija. Generalno, evakuacija predstavlja najsigurniji, najkraći i najbrži način premeštanja ljudi, životinja i materijalnih sredstava iz ugroženog objekta ili područja na sigurnu lokaciju. Evakuacija, kao veoma važan vid zaštite predstavlja veoma kompleksan i otvoren zadatak koji se mora stalno unapređivati. Evakuacija neće biti ista za različite objekte zato što postoje objekti sa specijalnim namenama koji zahtevaju posebne procedure i postupke. Takvi objekti su zdravstveni objekti. Ovaj rad je napisan sa ciljem da prikaže primere evakuacije iz različitih zdravstvenih objekata i da predstavi upotrebu simulacionog softvera kao neizbežnog alata u projektovanju evakuacije.
Reference
Dimić, V., Jevtić, R. (2023) The importance of using simulation software to predict evacuation in traffic. u: 96th International Scientific Conference on Economic and Social Development -'Era of global Crises ', May 18-19, Belgrade
Jevtić, B.R. (2019) Material for the preparation of the professional exam in the field of fire protection. Gradski Vatrogasni Savez Niš, pp. 155-159, 398-405, 436-438
Jevtić, B.R. (2021) The significance and use of simulation software in evacuation. u: Path to a Knowledge Society-Managing Risks and Innovation PaKSoM 20121, 3 rd International Virtual conference, November 15 and 16
Jevtić, R., Janković, I., Ranđelović, M. (2022) Simulation of Evacuation of Immobile Persons as a Modern Evacuation Problem. u: Path to a Knowledge Society-Managing Risks and Innovation PaKSoM 2022, 4 th International Virtual conference, December 08-09
Jevtić, R. (2016) Simulation of evacuation situations in order to protect human lives and material property. NBP. Nauka, bezbednost, policija, vol. 21, br. 2, str. 35-48
Jevtić, R. (2018) Possible influence of fire extinguishers on human's health. Zdravstvena zaštita, vol. 47, br. 1, str. 57-61, UDK numbers: 614.843/.846 613.632, March
Jevtić, R. (2015) The evacuation possibilities of sanitary objects. Zdravstvena zaštita, vol. 44, br. 6, str. 45-52
Jevtić, R. (2019) Sanitary objects evacuation with presence of immobile occupants. Zdravstvena zaštita, vol. 48, br. 1, str. 61-68, UDK numbers: 614.2:351.862.22, March
Jevtić, R. (2021) Safety in health: The evacuation of immobile persons from gerontology institution. Zdravstvena zaštita, vol. 50, br. 1, str. 31-46
Jevtić, R.B. (2015) The simulation of sanitary objects evacuation: An example of hotel 'Radon' in Niška Banja. Tehnika, vol. 70, br. 3, str. 545-550
Milošević, M.R., Nikolić, M.M., Milošević, D.M., Dimić, V. (2022) Managing Resources Based on Influential Indicators for Sustainable Economic Development: A Case Study in Serbia. Sustainability, 14, No. 8: 4795
Thunderhead Engineering (2020) Pathfinder user manual. 204 p, pp. 5-12, 67-106, Version: 2020-3
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/tehnika2304506J
primljen: 07.06.2023.
prihvaćen: 21.06.2023.
objavljen u SCIndeksu: 25.08.2023.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka