Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:12
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:10

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
2019, vol. 61, br. 1, str. 124-147
Rad policije u zajednici na području grada Beograda - stavovi polaznika osnovne policijske obuke
aMinistarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije
bUniverzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet, Srbija

e-adresamilosivetic@hotmail.com, iveticpf@gmail.com
Ključne reči: policija; rad policije u zajednici; vidljivost policije; stavovi i iskustva građana
Sažetak
Rad predstavlja empirijsko istraživanje zasnovano na postavkama policije u zajednici kao novog koncepta policijskog rada u Srbiji. U radu su prikazani rezultati istraživanja stavova i iskustava stanovnika Beograda, odnosno polaznika Centra za osnovnu policijsku obuku u Sremskoj Kamenici (u daljem tekstu: COPO), u vezi s radom policije u njihovim zajednicama. Anketiranjem 421 ispitanika iz Beograda utvrđeni su njihovi stavovi i iskustva u vezi s radom policije u zajednici, pri čemu se došlo saznanja da policija grada Beograda nije otvorena ka zajednici, da nije vidljiva i da realizacija projekata policije nije transparentna. Pored uvoda i zaključka, rad ima četiri celine: konceptualni okvir istraživanja, metodološki okvir istraživanja, rezultate istraživanja i diskusiju.
Reference
*** (2013) Strategija policije u zajednici. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 43
*** (2006) Ustav Republike Srbije. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 98
*** (2005-2014) Zakon o državnoj upravi. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 79/2005, 101/2007, 95/2010 i 99/2014
*** (2016) Zakon o policiji. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 6
Alpert, G.P., Piquero, A., ur. (2000) Community policing: Contemporary readings. Prospect Heights, IL: Waveland Press
Beogradski centar za bezbednosnu politiku (2017) Stavovi građana o policiji - uporedna analiza istraživanja javnog mnjenja u Albaniji, BiH, Crnoj Gori, Makedoniji, Srbiji i na Kosovu. Beograd
Botterman, T. (2007) Rad policije u zajednici u Bivšoj Jugoslovenskoj Republici Makedoniji - izazovi i preporuke. Skoplje: OEBS-ova posmatračka misija u Skoplju
Brandl, S., Barlow, D. (1996) Classics in Policing. Cincinnati
Brown, P.L. (1993) Community policing: A practical guide for police officials: Principles of good policing. US Department of Justice
Burke, A. (2000) Aporias of Security. Alternatives: Global, Local, Political, 27(1): 1-27
Delibašić, M. (2016) Etička načela policijskog rada u zajednici sa maloletnim prestupnicima. Nauka, bezbednost, policija, vol. 21, br. 3, str. 149-168
Froku, M. (2007) Maloletnička delinkvencija - partnerski rad. u: Međunarodna konferencija o bezbednosti lokalne zajednice, Vrnjačka Banja
Fullgrabe, U. (2000) Der Scherman Report: Voraussetzung für eine erfolgreiche Kriminalprävention. Kriminalistik, br. 3, str. 181-186
Goldenberg, P. (2007) Program obuke policajaca za primenu zakona radi borbe protiv krivičnih dela mržnje i rad policije u zajednici. u: OEBS-ov regionalni sastanak policijskih stručnjaka za zapadnu Evropu o radu policije u zajednici, Beč
Ivetić, M., Mlađović, I. (2016) Stavovi i iskustva polaznika Centra za osnovnu policijsku obuku o radu policije u zajednici u Republici Srbiji. Bezbednost, Beograd, vol. 58, br. 3, str. 46-71
Kešetović, Ž., Davidović, D. (2007) Policing in Serbia: Challenges and developments. u: Meško G., Dobovšek B. [ur.] Policing in emerging democracies: Critical reflections, Ljubljana: University of Maribor-Fakulteta za varnostne vede, 79-100
Kešetović, Ž.M. (2003) Reforma MUP-a Srbije - od policije poretka ka servisu građana. Politička revija, vol. 2, br. 1, str. 209-228
Kratcoski, P.C., Verma, A., Das, D.K. (2000) World Perspective crime Prevention: A Community Policing Approach. Police Practice & Research: An International Journal, 1: 111-112
Litavski, J. (2013) Zbirka predloga praktične politike za reformu policije u Srbiji. Beograd: Beogradski centar za bezbednosnu politiku, br. 8
Mellish, D., Đurđević, Z. (2004) Rezultati evaluacije projekta policija u lokalnoj zajednici i bezbedna zajednica u Srbiji. Nauka, bezbednost, policija, vol. 9, br. 2-3, str. 215-234
Morash, M., Ford, K., eds. (2002) The Move to Community Policing
Mraović,, i dr. (2015) Legitimitet policije i socijalni kapital u postsocijalističkim zemljama: Primjeri Hrvatske i Srbije. u: Ksenija Butorac [ur.] Zbornik radova IV međunarodne znanstveno-stručne konferencije Istraživački dani visoke policijske škole u Zagrebu, Zagreb
Murray, J. (2006) Policijsko suprotstavqawe terorizmu - pretnja konceptu 'policije u zajednici' ili samo promena prioriteta?. Bezbednost, Beograd, vol. 48, br. 5, str. 847-867
Nikač, Ž. (2010) Policija u zajednici. Beograd: KPA
Nikač, Ž. (2012) Koncept policije u zajednici i početna iskustva u Srbiji. Beograd: KPA
Plačkov, R. (2008) Problemi rada policije na lokalnom području. Nauka, bezbednost, policija, vol. 13, br. 3, str. 129-147
Reisig, M.D., Giacomazzi, A.L. (1998) Citizen perceptions of community policing: Are attitudes towards police important?. Policing: An International Journal of Police Strategies and Management, vol. 21, br. 3, pp 547-561
Schneider, H.J. (2000) Polizei -Forschung. Kriminalistik, 6: 361-370
Schwind, H.D. (1998) Kriminologie. Heidelberg: Kriminalistik Verlag
Simić, B. (2009) Savremeni koncept policijskog rada u okviru zajednice. Bezbednost, Beograd, vol. 51, br. 3, str. 157-172
Simonović, B. (2006) Rad policije u zajednici. Banja Luka: Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske-Uprava za policijsko obrazovanje
Simonović, B. (2001) Uloga policije u prevenciji kriminala ha nivou lokalne zajednice - nove strategijske osnove i pristupi, osnovi organizacije policije i institucionalno organizovanje prevencije kriminaliteta u pojedinim državama. Bezbednost, Beograd, vol. 43, br. 1, str. 33-54
Simonović, B.R. (2001) Predlog za institucionalizovanje prevencije kriminala u Srbiji. Bezbednost, Beograd, vol. 43, br. 3, str. 261-279
Spasić, D., Djurić, S., Kesetović, Z. (2013) Community Policing and Local Self-Government: A Case Study of Serbia. Lex Localis - Journal of Local Self-Government, 11(3); 293-309
Spasić, D., Lajić, O. (2015) Community policing u Srbiji deset godina poslije - između tradicije i demokracije. u: Ksenija Butorac [ur.] Zbornik radova IV međunarodne znanstveno-stručne konferencije Istraživački dani visoke policijske škole u Zagrebu, Zagreb
Spasić, D. (2013) Koncept policije u zajednici i porodično nasilje. Beograd: Univerzitet u Beogradu-Fakultet bezbednosti, Doktorska disertacija
Vojinović, M. (2004) Policija u zajednici. Bezbednost, Beograd, vol. 46, br. 3, str. 431-452
Vuković, S. (2005) Načelo javnosti rada policije u sprečavanju i suzbijanju kriminaliteta. Bezbednost, Beograd, vol. 47, br. 6, str. 950-966
Zekavica, R. (2005) Saradnja policije i građana u okviru koncepta policija u zajednici. Bezbednost, Beograd, vol. 47, br. 1, str. 83-94
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/bezbednost1901124I
objavljen u SCIndeksu: 05.09.2019.

Povezani članci

Nema povezanih članaka