Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:21
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:10

Sadržaj

članak: 2 od 2  
Back povratak na rezultate
2022, br. 30, str. 31-38
Analiza prihoda i rashoda tokom pandemije COVID-19 - slučaj preduzeća sektora I - usluge smeštaja i ishrane beogradske berze
Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet za hotelijerstvo i turizam, Vrnjačka Banja, Srbija

e-adresamarko.milasinovic@kg.ac.rs
Ključne reči: prihodi; rashodi; finansijske performanse; COVID-19; Sektor I - usluge smeštaja i ishrane; Beogradska berza
Sažetak
Poslovanje preduzeća iz oblasti turizma i ugostiteljstva u značajnoj meri se promenilo nastankom pandemije COVID-19. Cilj rada je da utvrdi da li je sa nastankom pandemije COVID-19 došlo do promene u prihodima i rashodima u ugostiteljskim preduzećima u Republici Srbiji. Istraživanje u radu je sprovedeno na primeru 15 preduzeća listiranih na Beogradskoj berzi u okviru Sektora I-usluge smeštaja i ishrane, pri čemu su kao izvor podataka korišćeni njihovi bilansi uspeha za 2019. i 2020. godinu. Za potrebe istraživanja korišćena je horizontalna analiza, kao i racio analiza. Kod najvećeg broja posmatranih ugostiteljskih preduzeća u 2020. godini zabeleženo je smanjenje prihoda i rashoda u odnosu na 2019. godinu. Takođe, utvrđeno je da je kod najvećeg broja posmatranih preduzeća došlo do rasta odnosa ukupnih rashoda i ukupnih prihoda tokom posmatranog perioda. Rezultati rada mogu biti od značaja pre svega menadžmentu i vlasnicima ugostiteljskih preduzeća, kako bi sagledali uticaj pandemije COVID-19 na finansijske performanse, ali mogu poslužiti i investitorima prilikom donošenja odluke o investiranju svojih sredstava, odnosno kreatorima ekonomske politike pri definisanju mera u prevazilaženju posledica krize.
Reference
Beogradska Berza (2022) Hartije na sektoru I. Dostupno na: https://www.belex. rs/trzista_i_hartije/sektori/I [datum pristupa: 15.07.2021. godine]
Čelić, I., Seočanac, M., Milašinović, M. (2021) Istraživanje zadovoljstva gostiju u hotelima tokom pandemije COVID-19 upotrebom tehnike rudarenja teksta. Ekonomija: teorija i praksa, 14(4), 50-72
Defranco, A.L., Lattin, T.W. (2007) Hospitality Financial Management. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc
Đekić, M., Vesić, T., Šormaz, G. (2022) Indeksi Beogradske berze u uslovima pandemije COVID-19 / Belgrade Stock Exchange indices in the conditions of the COVID-19 pandemic. Ekonomija: teorija i praksa, 15(2), 35-52
Flanagan, E.W., Beyl, R.A., Fearnbach, S., Altazan, A.D., Martin, C.K., Redman, L.M. (2020) The impact of COVID-19 stay-at-home orders on health behaviors in adults. Obesity, 29(2): 438-445
Kalenjuk-Pivarski, B., Šmugović, S., Vujasinović, V., Lukić, T. (2021) Ugostiteljstvo Novog Sada u izazovima COVID-19 pandemije. Turističko poslovanje, 28, 65-74
Knežević, S., Mitrović, A., Vujić, M., Grgur, A. (2019) Analiza finansijskih izveštaja / Financial statement analysis. Beograd: Samostalno izdanje autora
Kostić, M., Mizdraković, V.M., Mitić, V. (2020) Non-disclosure of financial statements of public companies as an economic offense in the Republic of Serbia. NBP. Nauka, bezbednost, policija, 25(3), 47-58
Mandarić, M., Sekulić, D., Davidson, R. (2022) Studija uticaja pandemije COVID-19 na ponašanje i očekivanja turista - slučaj Srbije / A study of the influence of the CO-VID-19 pandemic on tourist behaviour and expectations: A case of Serbia. Menadžment u hotelijerstvu i turizmu, 10(1), 53-65
Marković, I., Nikolovski, S., Milojević, S., Knežević, S., Živković, D., Mitrović, A., Fišer, Z., Đurđević, D. (2020) Uticaj poverenja javnosti i medija na nivoe anksioznosti i depresije među stručnim radnicima tokom COVID-19 epidemije u Srbiji. Vojnosanitetski pregled, 77(11), 1201-1209
Matejić, T., Knežević, S., Bogojević-Arsić, V., Obradović, T., Milojević, S., Adamović, M., Mitrović, A., Milašinović, M., Simonović, D., Milošević, G., Špiler, M. (2022) Assessing the impact of the COVID-19 crisis on hotel industry bankruptcy risk through novel forecasting models. Sustainability, 14(8), 4680
Milašinović, M., Mitrović, A. (2021) Predviđanje finansijskog neuspeha primenom df modela i quick testa - slučaj hotelijerskih preduzeća u Republici Srbiji. u: Janjić, V., Todorović, M., Malinić, D., Jovanović, D. [ur.] Računovodstvena znanja kao činilac ekonomskog i društvenog napretka, Kragujevac: Ekonomski fakultet Univerziteta u Kragujevcu, str. 158-170
Milašinović, M., Jovković, B., Dragičević, P. (2022) COVID-19 pandemic and fraudulent actions in the financial statements: The case of hotel companies in the Republic of Serbia. Acta Economica, 20(36), 133-154
Milojević, S., Špiler, M., Milojičić, M., Travica, J. (2021) Analysis of financial performance of hotel companies using ratio analysis. Knowledge: International Journal, 49(1), 215-221
Milojević, S., Stojanović, A.J., Travica, J. (2021) Analiza finansijskih performansi preduzeća za poslovno-finansijsko odlučivanje primenom racio analize. u: Agić, Z. [ur.] Računovodstvo i revizija u teoriji i praksi, Banja Luka: Banja Luka College, 175-187
Milojević, S., Knežević, S., Petković, Z. (2021) Značaj finansijske analize u identifikaciji snaga i slabosti firme - studija slučaja. Univerzitetska misao - časopis za nauku, kulturu i umjetnost, Novi Pazar, br. 20, str. 167-178
Mitrović, A., Knežević, S., Milašinović, M. (2022) Izveštavanje o zaštiti životne sredine u Sektoru I - usluge smeštaja i ishrane sa Beogradske berze. u: Agić, Z. [ur.] Računovodstvo i revizija u teoriji i praksi, Banja Luka: Banja Luka College, 91-102
Mitrović, A., Knežević, S., Milašinović, M. (2021) Profitability analysis of hotel companies in the Republic of Serbia. Menadžment u hotelijerstvu i turizmu, 9(1), 121-134
Obradović, V., Milašinović, M., Bogićević, J. (2021) Obelodanjivanja o segmentima u finansijskim izveštajima akcionarskih društava u Republici Srbiji i Republici Hrvatskoj. Ekonomski horizonti, 23(1), 55-70
Pappas, N., Glyptou, K. (2021) Accommodation decision-making during the COVID-19 pandemic: Complexity insights from Greece. International Journal of Hospitality Management, 93: 102767-102767
Srebro, B., Milojević, S., Travica, J. (2021) Finansijska racio analiza efekata poslovanja - studija slučaja firme Dipos doo. u: Peta nacionalna naučno-stručna konferencija sa međunarodnim učešćem 'Trendovi u poslovanju', Kruševac: Visoka poslovna škola strukovnih studija 'Prof. dr Radomir Bojković, 123-135
Srebro, B., Mavrenski, B., Bogojević-Arsić, V., Knežević, S., Milašinović, M., Travica, J. (2021) Bankruptcy risk prediction in ensuring the sustainable operation of agriculture companies. Sustainability, 13(14): 7712-7712
Temelkov, Z. (2022) Finansijski učinak odabranih hotelskih grupa i odmarališta tokom pandemije COVID-19 - poređenje 2019/2020 / Financial performance of selected hotel groups and resorts during COVID-19 pandemic: 2019/2020 comparison. Menadžment u hotelijerstvu i turizmu, 10(1), 41-51
Wieczorek-Kosmala, M. (2021) COVID-19 impact on the hospitality industry: Exploratory study of financial-slack-driven risk preparedness. International Journal of Hospitality Management, 94: 102799-102799
Zhang, X., Chang, B.G., Wu, K.S. (2022) COVID-19 shock, financial flexibility, and hotels' performance nexus. Front Public Health, 10, 792946
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: članak
DOI: 10.5937/turpos0-39240
objavljen u SCIndeksu: 24.12.2022.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka