Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 1 od 2  
Back povratak na rezultate
2012, vol. 17, br. 34, str. 127-134
Uticaj đubrenja azotom na očuvanje plodnosti zemljišta
aUniverzitet u Kragujevcu, Agronomski fakultet, Čačak
bInstitut za povrtarstvo, Smederevska Palanka
Ključne reči: zemljište; mrkva; NPK hraniva; đubrivo
Sažetak
Plodnost zemljišta predstavlja jedan od najvažnijih faktora za uspešnu biljnu proizvodnju i postizanje visokih prinosa. Zaštita i očuvanje plodnosti zemljišta predstavlja najvažniji zadatak i aktuelan problem poljoprivredne struke, jer neadekvatnom tehnologijom proizvodnje, a posebno primenom visokih doza đubriva veoma često dolazi do degradacionih procesa i oštećenja zemljišta. Najčešće greške se javljaju prekomernim korišćenjem azotnih đubriva, pa je u cilju ispitivanja promena osnovnih agrohemijskih osobina zemljišta ispitivan uticaj rastućih doza azota pri gajenju mrkve. Eksperimentalni deo istraživanja izveden je na zemljištu tipa smonica u ogajnjačavanju, sa primenom doza azota: 0, 60, 120 i 180 kgN/ha kroz prihranjiavnje sa KAN-om. Nakon vađenja mrkve, sadržaj humusa, pristupačnog fosfora i kalijuma se smanjio, dok je sadržaj nitratnog azota pokazao direktnu zavisnost od rastućih doza azota. Najmanji prosečni sadržaj NO3-N je utvrđen na kontrolnoj varijanti (24.7 mg/kg), a najveći primenom 180 kgN/ha (47.0 mg/kg), što je u okviru dozvoljenih vrednosti.
Reference
Bošković-Rakočević, L., Pavlović, R., Milinković, M. (2008) Uticaj azotnog đubrenja na komponente prinosa mrkve. Acta agriculturae Serbica, vol. 13, br. 26, str. 105-114
Bošković-Rakočević, L., Pavlović, R., Stevanović, D., Milinković, M. (2009) Uticaj azota na morfološka svojstva mrkve. Journal of Scientific Agricultural Research, vol. 70, br. 2, str. 25-33
Geyer, B. (1978) Untersuchungen zur wirkung hoher stickstoffgaben auf den nitratgehalt von freilandgemüse. Archiv für gartenbau, 26: 1-13
Lazić, B., Đurovka, M., Marković, V., Ilin, Ž. (1998) Povrtarstvo. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet
Pavlović, R.M., Jevđović, R.D. (2002) Začinsko povrće. Beograd: Zadužbina Andrejević
Robic, R. (1984) Nitrates and grenhouse production. Revue Horticole Suisse, 57, str. 312-316
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 22.03.2013.

Povezani članci

Nema povezanih članaka