Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:21
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:18

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
2021, vol. 3, br. 1, str. 47-61
Monitoring kvaliteta vode nakon poplava
aUniverzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet
bUniverzitet odbrane, Vojna akademija, Beograd

e-adresasrboljub.nikolic@yahoo.com
Sažetak
Bezbedna voda za piće je jedan od najvažnijih uslova zdravog života. Međutim, u slučaju katastrofa i vanrednih situacija voda često biva zagađena raznim primesama fizičkog, hemijskog i/ili biološkog porekla. Ova zagađenja mogu dovesti do brojnih zdravstvenih problema, uključujući i razne zarazne bolesti. Iz tog razloga je važno delovati preventivno, i pravovremeno i hitno izvršiti odgovarajući tretman i prečišćavanje vode, u zavisnosti od vrste zagađenja. Da bi se utvrdila vrsta zagađenja i izvršio odgovrajući tretman vode, preduslov je da se urade određene hemijske analize i monitoring kvaliteta vode kroz praćenje parametara kvaliteta vode. Budući da su nam i vremenski i ekonomski resursi ograničeni u prvim momentima nesreće, nije moguće pratiti sve parametre, već se prate oni najvažniji: pH vrednost, količina rezidualnog hlora, boja, turbiditet i prisustvo patogenih organizama. Međutim, i kada se utvrdi vrsta zagađenja, nekada nije moguće odmah uraditi centralizovano prečišćavanje vode, zato je važno da budemo upoznati sa metodama koje možemo samostalno, i uz pomoć nekih priručnih sredstava, da primenimo u svom domaćinstvu (npr. dezinfekcija proključavanjem vode ili upotrebom neke od hemikalija za dezinfekciju; taloženjem i sl). Uz pomoć ovih metoda može se obezbediti barem fiiološki minimum za članove porodice u prvim momentima nakon nesreće, dok se ne izvrši centralizovano prečišćavanje.
Reference
*** (1998) Pravilnik o higijenskoj ispravnosti vode za piće. Službeni list SRJ, 42/98
Bates, R. (1973) Determination of pH: Theory and practice. New York: Wiley
Jusić, S. (2016) Novi pristupi modeliranju pripreme vode za piće. Vodoprivreda, vol. 48, br. 4-6, str. 191-201
Kayaga, S., Reed, B. (2013) Emergency treatment of drinking/water at the point use. Geneva: WHO, https://www.who.int/water_sanitation_health/emergencies/WHO_TN_05_Emergency_treatment_of_drinking_water_at_the_point_of_use.pdf?ua=1
Knežević, T., Illć, T. (2000) Voda za piće - zdravstveni aspekt. Beograd: Savezni Zavod za zaštitu i unapređenje zdravlja
Manojlović, M., Đorđević, S., Đorelijevski, S., Rašić, T. (1978) Higijena i tehnologija vode za piće. Beograd: Udruženje za tehnologiju vode
Marinović, D.D., Savić, V.M., Dimitrijević, N.M., Stojanović, M.T., Popović, D.B. (2016) Kvalitet vode za piće iz seoskih vodovoda posle majskih poplava 2014. godine u okolini grada Kraljeva. Tehnika, br. 1/16, 2016, str. 167-171
Novaković, S., Domazet, U. (2003) Obezbeđenje vodom. Beograd: Generalštab Vojske Srbije i Crne gore, Uprava za školstvo i obuku, Vojna akademija
Ostojić, Ž., Prodanović, D., Marčeta, S. (2014) Korelaciono-regresiona analiza modelirane prostorne raspodele reziduala hlora u vodovodnoj mreži. Zaštita materijala, vol. 55, br. 2, str. 173-180
Seman, B. (1987) Voda u opštenarodnoj odbrani. Beograd: Vojnoizdavački i novinski centar
The International Federation Of Red Cross And Red Crescent Societies Ifrc (2008) Secondary drinking water standards: Guidance for nuisance chemicals. Geneva, https://www.ifrc.org/Global/Publications/disasters/142100-hwt-en.pdf
Trajković, F., Stošić, I., Krstić, M., Đogo-Mračević, S. (2016) Određivanje hemijskih pokazatelja kvaliteta površinskih voda u uzorcima Save, Dunava i Topčiderske reke. Medicinski podmladak, vol. 67, br. 3, str. 81-87
US Environmental Protection Agency Usepa (2019) Secondary drinking water standards: Guidance for nuisance chemicals. Washington, DC, https://www.epa.gov/dwstandardsregulations/secondary-drinking-waterstandards-guidance-nuisance-chemicals
World Health Organization (2017) Guidelines for drinking-water quality. Geneva, 4th edition, incorporating the 1st addendum, http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/254637/9789241549950eng.pdf;jsessionid=F1299C6391F71D5FFB876434C28B9304?sequence= 1
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/OdrRaz2101047K
primljen: 22.12.2020.
prihvaćen: 15.05.2021.
objavljen u SCIndeksu: 26.06.2021.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Veterinarski glasnik (2004)
Kontrola sadržaja radionuklida u vodi za piĆe
Janković Ljiljana, i dr.