Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 4 od 4  
Back povratak na rezultate
2006, vol. 58, br. 1, str. 65-84
Promene u teorijskom pristupu bezbednosti
Ključne reči: globalna bezbednost; kolektivna bezbednost; regionalna bezbednost; zajednička bezbednost; kooperativna bezbednost - saradnja u bezbednosti; državna bezbednost; nacionalna bezbednost; ljudska bezbednost - održiv razvoj i individualna ljudska prava i slobode
Sažetak
Autoru tekstu razmatra promene u teorijskom pristupu pojmu bezbednosti do kojih je došlo nakon završetka "hladnog rata" i velikih geopolitičkih promena, krajem 20. i početkom 21. veka. Integracijom različitih aspekata bezbednosti u sve pore društvenog života ovaj pojam je prestao da biva isključivo vezan za državu i vojni sektor. U razmatranju različitih pristupa bezbednosti u savremenoj nauci nameće se zaključak da oko niza značajnih teorijskih problema ne postoji saglasnost predstavnika dva najuticajnija pravca u političkoj teoriji: konzervativne i neoliberalne škole. Na osnovu uočenih nedostataka u stručnoj literaturi, za buduće istraživače fenomena bezbednosti i javne radnike mogu biti korisne ponuđene distinkcije pojmova sadržanih u ovom radu, kao što su: globalna bezbednost, kolektivna bezbednost, zajednička bezbednost i kooperativna bezbednost.
Reference
*** (2004) Institute for security studies Europian Union EU security and defence. Chaillot Paper, No 75, European Union Core documents
*** (2006) Evroatlantske bezbednosne integracije (ideja, proces, cilj) - ugled i moć zajedničkog štita. Odbrana, Beograd, Specijalni prilog br. 4
*** (2005) Strategija odbrane državne zajednice Srbija i Crna Gora. Beograd: Ministarstvo odbrane
*** (2005) Bela knjiga odbrane Državne zajednice Srbija i Crna Gora. Beograd: Ministarstvo odbrane Srbije i Crne Gore, Sektor za politiku odbrane, Uprava za strategijsko planiranje
*** (2003) Ustavna povelja Državne zajednice Srbija i Crna gora. Službeni list Srbije i Crne Gore, Dokumenti, broj 35
Avramov, S. (2001) Bezbednost u 21. veku. u: SIMVON - Simpozijum o vojnoj nauci, Beograd: Vojnoizdavački zavod
Bajagić, M. (2004) Novi koncept bezbednosti - saradnja u bezbednosti (cooperative security). Bezbednost, Beograd, vol. 46, br. 6, str. 815-832
Balandije, Ž. (1997) Politička antropologija. Zemun: Biblioteka XX vek
Born, H. (2003) Parlamentarni nadzor bezbednosnog sektora - načela, mehanizmi, praksa. Beograd: Centar za civilno-vojne odnose, br. 5, Priručnik za poslanike Interparlamentarne unije i Ženevskog centra za demokratsku kontrolu oružanih snaga
Buhanov, V.A. (1991) Evropska strategija germanskog fašizma. Sverdlovsk: Uralski univerzitet
Bulajić, D. (2004) Bezbednosna politika EU - šta je ostalo od Mastrihta. Međunarodna politika, br. 1114-1115, apr-sep
Cimbala, S.J., ur. (1984) National security strategy. New York: Praeger
Council of Europe (2005) The fight against terrorism: Council of Europe standards. u: 26th Conference of European Ministers of Justice, Strasbourg, Special edition
Council of European Union (2003) A secure Europe in a better world: European security strategy. Brussels, 12 December
Deger, S., Sen, S. (1990) Military expenditure: The political, economy of international security. Sipri
Fren, O.H. (2003) Ljudska bezbednost, Fakultet civilne odbrane, Beograd, 1/1
Haine, J. (2004) ESDP: An over view. Paris: EU Institute for Security Studies
Kekić, D. (2004) Kultura bezbednosti u savremenim shvatanjima bezbednosti. Međunarodni problemi, vol. 56, br. 2-3, str. 221-248
Kovač, M. (2003) Strategijska i doktrinarna dokumenta nacionalne bezbednosti. Beograd: Svet knjige
Podovac, Ž.R. (2003) Međunarodne vojne integracije, mirovne i humanitarne vojne operacije. Beograd: NIC Vojska
Simeunović, D. (2002) Teorija politike. Beograd: Nauka i društvo
Simić, D.R. (2002) Zamisao saradnje u bezbednosti - koncept tzv. kooperativne bezbednosti. u: Zbornik radova Vreme globalizacije, Beograd: Dom kulture Studentski grad
Soros, D. (2002) O globalizaciji. Beograd: Samizdat B92
Stiglic, D.E. (2004) Protivrečnosti globalizacije. Beograd: SBM-x
Stojanović, S. (2005) Bezbednost i izazovi procesa globalizacije. Vojno delo, vol. 57, br. 1, str. 23-42
Wolfers, A. (1971) National security as an ambigious symbol. u: Discord and collaboration: Essays on International politics, Baltimore: John Hopkins University Press
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 08.09.2007.