Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:37
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 2 od 2  
Back povratak na rezultate
2010, vol. 15, br. 1, str. 177-194
Makroorganizacija Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije
Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije, Beograd

e-adresacvetkovicdragan@nadlanu.com
Sažetak
Postizanje poslovnih ciljeva organizacije pretpostavlja izgrađenu organizacionu strukturu u svim sektorima poslovanja, a posebno u javnom sektoru, koji je od ključnog značaja za dalji proces evropskih integracija. Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP), kao važno područje državne uprave, ima veliki značaj za život građana, budući da se u okviru ovog resora donose i primenjuju mere zaštite prava i obezbeđenja slobode građana. U funkcionalnom i organizacionom smislu, MUP prolazi kroz stalne promene, tako da praktično predstavlja posebno organizovani državni organ sa prvenstvenim zadatkom da se stara o bezbednosti ljudi i Republike. Organizaciona struktura, kao formalna konfiguracija ljudi i grupa međusobno povezanih u pogledu podele radnih zadataka, obaveza i autoriteta u okviru organizacije, predstavlja okvir koji nije vidljiv, ali se može opisati i po želji promeniti. Svrha organizacione strukture MUP-a je ostvarivanje misije i ciljeva ovog veoma značajnog strateškog organa državne uprave. Ona treba da omogući brz odgovor na šanse i pretnje koje donosi okruženje, kao i efektivno i efikasno funkcionisanje ovog ministarstva.
Reference
*** (2006) Uredba o načelima za unutrašnje uređenje Ministarstva unutrašnjih poslova. Službeni glasnik RS, br. 8
*** (2007) Zakon o ministarstvima. Službeni glasnik RS, br. 43
*** (2005) Zakon o policiji Srbije. Službeni glasnik, br. 101
Dulanović, Ž., Jaško, O. (2007) Osnovi organizacije poslovnih sistema. Beograd: Fakultet organizacionih nauka
Janićijević, N. (1995) Organizacioni model i strateške promene preduzeća. BILPOF, (1): 17-19
Jurina, M., Jurković, S., Pušeljić, M. (1999) Elementi organizacije policije. Zagreb: Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Policijska akademija
Miletić, S. (2003) Policijsko pravo. Beograd: Policijska akademija
Milosavljević, B. (1997) Nauka o policiji. Beograd: Policijska akademija
Milošević, G., Subošić, D. (2006) Elementi javne bezbednosti. Bezbednost, Beograd, vol. 48, br. 3, str. 399-413
Milošević, M. (2005) Organizacija i funkcionisanje policije u krivičnom postupku. Beograd: Drasler partner
Nikolić, M. (2005) Teritorijalni princip u organizovanju policije Republike Srbije. Bezbednost, Beograd, vol. 47, br. 4, str. 649-682
Pavlović, M. (2003) Analiza radikalnih organizacionih promena. Industrija, vol. 31, br. 3-4, str. 37-50
Petković, M., Janićijević, N., Bogićević, M.B. (2006) Organizacija - dizajn, ponašanje, ljudski resursi, promene. Beograd: Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta
Petković, M.M. (2003) Redizajn organizacije preduzeća u javnom sektoru. Ekonomski anali, vol. 44, br. 158, str. 45-79
Stevanović, O. (2003) Rukovođenje u policiji. Beograd: Policijska akademija
Subošić, D., Kekić, D. (2009) Organizacija Direkcije policije. Pravni život, 531(11): 211-225
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 04.08.2010.

Povezani članci

Nema povezanih članaka