Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 2  
Back povratak na rezultate
2010, vol. 52, br. 3, str. 56-94
Mogućnosti saradnje u okviru mreže žena policajaca jugoistočne Evrope
Uprava za stručno obrazovanje, osposobljavanje, usavršavanje i nauku, Beograd
Ključne reči: žene policajci; mreža žena policajaca; WPON; sektor bezbednosti
Sažetak
Asocijacija šefova policija Jugoistočne Evrope (Southeast Europe Police Chiefs Association - SEPCA) pokrenula je na svojoj generalnoj skupštini, krajem 2008. godine, inicijativu da se uspostavi regionalna mreža žena policajaca (Women Police Officers Network - WPON), čiji će ciljevi biti promovisanje i primena principa rodne ravnopravnosti i demokratičnosti u obavljanju policijskih poslova. Tokom 2009. i 2010. godine sprovedene su pripremne aktivnosti za uspostavljanje mreže, u okviru kojih je, između ostalog, realizovano i empirijsko istraživanje na uzorku od 3.897 ispitanika iz osam ministarstava unutrašnjih poslova (Hrvatska, BiH - Federacija, BiH - Republika Srpska, Crna Gora, Albanija, Makedonija, Bugarska i Srbija). Cilj istraživanja bio je da se utvrde aktuelni status i uloga žena u regionalnim policijskim službama, kao i prioritetne oblasti i oblici njihove buduće saradnje. Za korišćenje u pragmatične svrhe, rezultati istraživanja saopšteni su u formi izveštaja i predstavljaju polazište za planiranje aktivnosti Mreže, koja je formalno uspostavljena krajem novembra 2010. godine u Sarajevu. U ovom radu, uz odgovarajući komparativni pregled nekoliko aktivnih udruženja žena policajaca u svetu i dodatnu statističku analizu radi dostizanja višeg nivoa saznanja, prikazan je segment istraživanja koji se odnosi na prioritetne oblasti i oblike saradnje u okviru Mreže. Kao moguće oblasti saradnje, od strane ispitanika posebno su naglašeni obuka i obrazovanje, policijska praksa i kriterijumi selekcije, dok su među oblicima saradnje, analogno prethodnom, najčešće navođeni zajednički kursevi i seminari, razmena polaznica (i polaznika) na obuci i sl.
Reference
*** (2010) Uspostavljanje Mreže žena policajaca Jugoistočne Evrope - izveštaj o rezultatima empirijskog istraživanja. Sofija: SEPCA
Dapčević-Marković, L. (2002) Žene u policiji. Bezbednost, Beograd, vol. 44, br. 2, str. 344-356
Glass, B. (1997) The value of networking. u: Women in policing in Canada: The year 2000 and beyond - its challenges, May 20/23, Workshop Proceedings, Canadian Police College
Milić, D. (2010) Žene u policiji i rodna ravnopravnost. Revija za bezbednost, vol. 4, br. 4, str. 326-336
Novović, S., Petrović, D. (2006) Žene u policiji. Beograd: Viša škola unutrašnjih poslova
Novović, S. (2008) Socijalni status žena zaposlenih u policiji. Beograd: Fakultet političkih nauka, magistarski rad
Novović, S. (2009) Motivi žena za pristupanje policijskoj službi. Bezbednost, Beograd, vol. 51, br. 3, str. 190-203
Petrović, D. (2007) Žena policajac kroz istoriju. Bezbednost, Beograd, vol. 49, br. 2, str. 330-341
Šarkezi, I. (2001) Žene u poslovnom svijetu muškaraca - žene u policiji. Perjanik, vol. 1, br. 3, str. 4-7
Tenjović, L. (2000) Statistika u psihologiji - priručnik. Beograd: Centar za primenjenu psihologiju Društva psihologa Srbije
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 29.03.2011.

Povezani članci

Bezbednost, Beograd (2007)
Žena policajac kroz istoriju
Petrović Dijana

Bezbednost, Beograd (2009)
Motivi žena za pristupanje policijskoj službi
Novović Snežana

Psihologija (2013)
Karakteristike i činioci pristupa studiranju studenata nastavničkih fakulteta
Lazarević Dušanka, i dr.

prikaži sve [6]