Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:14
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:8

Sadržaj

članak: 1 od 7  
Back povratak na rezultate
2016, vol. 58, br. 2, str. 109-130
Kriminalistička strategija suprotstavljanja ilegalnom prometu opojnih droga na lokalnom području
Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije + Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd

e-adresasasamarkovic975@gmail.com
Projekat:
Projekat Kriminalističko-policijske akademije u Beogradu: Kriminalitet u Srbiji i instrumenti državne reakcije

Sažetak
Zloupotreba opojnih droga i psihotropnih supstanci predstavlja jednu od najtežih globalnih pretnji za čije suzbijanje su zainteresovane sve demokratske zemlje sveta. Iz tog razloga, sprečavanje ilegalnog prometa opojnih droga mora biti jedan od strateških ciljeva kriminalne politike svake uređene države. Ilegalan promet opojnih droga donosi veliku finansijsku dobit osobama koja se bave kriminalnom delatnošću, i ogromnu štetu državi, kako materijalnu tako i nematerijalnu. Društvo izdvaja ogromna sredstva na troškove lečenja zavisnika od opojnih droga, dolazi do povećanog mortaliteta mladih, deo novca zarađenog trgovinom narkoticima se koristi za dalje kriminalne aktivnosti (terorizam, organizovani kriminal), a deo ubacuje u legalne finansijske tokove. Zavisnici od opojnih droga su najčešći izvršioci krivičnih dela iz oblasti imovinskog kriminaliteta, dok je procenat krivičnih dela veliki i u oblasti nasilničkog kriminaliteta. Česti su i oružani obračuni između narko-kartela, a ilegalan promet opojnih droga je često povezan sa ilegalnim prometom oružja. Zbog svega navedenog, da bi se preduzele preventivne akcije na sprečavanju ilegalnog prometa opojnih droga, potrebno je uspostaviti tesnu saradnju policije i lokalne zajednice - primeniti koncept ' community policing ', a na centralnom i lokalnom nivou (lokalnom području) kreirati kriminalističku strategiju u ovoj oblasti kriminaliteta i sprovesti proces njene implementacije. Kriminalistička strategija bi trebalo da odgovori na pitanje kako se pomoću kriminalističkih metoda efikasno suprotstaviti ovoj vrsti kriminaliteta. Proces implementacije kriminalističke strategije zahteva organizacione promene koje su usmerene ka ostvarivanju ciljeva definisanih strategijom. Kroz ovaj rad pokušaćemo da damo odgovor na pitanje kakav se efekat na sprečavanje i suzbijanje ilegalnog prometa opojnih droga na lokalnom području - području jedne policijske uprave u Srbiji - može postići donošenjem i implementacijom kriminalističke strategije i uvođenjem u srpsku policiju policijsko-obaveštajnog modela.
Reference
Bajović, V. (2015) Odmeravanje kazne i sporazum o priznanju krivičnog dela. Nauka, bezbednost, policija, vol. 20, br. 2, str. 179-193
Bošković, G. (2014) Organizovani kriminal. Beograd: Kriminalističko-policijska akademija
Collier, P. (2006) Policing and the intelligent application of knowledge. Public Money and Management, vol. 26, br. 2, str. 109-16
Cordner, G. (1998) Sommunity policing, dements and effect. London: Alpert-Riquero, Community policing Conterporary Readings
Dvoršek, A. (2001) Kriminalističke strategije. Ljubljana: Visoka policijsko-varnostna šola
Flood, B., Gaspar, R. (2009) Strategic aspects of the UK National intelligence model. u: Ratcliffe J.H. [ur.] Strategic Thinking in Criminal Intelligence, Sydney: Federation Press
Goldstein, H. (1989) Improving Policing: A problem-Oriented Approach. New York: Srime and Delinquency
Ignjatović, Đ.M. (2002) Strategije policijskog delovanja i prevencija kriminaliteta. u: Mesto i uloga policije u prevenciji kriminaliteta, Zbornik radova, Beograd: Policijska akademija
Kolarić, D. (2014) Krivičnopravni instrumenti državne reakcije na kriminalitet i predstojeće izmene u oblasti krivičnih sankcija. u: Optuženje i drugi krivičnopravni instrumenti državne reakcije na kriminalitete, LIV Savetovanje Srpskog udruženja za krivičnopravnu teoriju i praksu, Zlatibor, Zbornik radova, str. 485-504
Kolarić, D. (2015) Koncepcijske novine u Krivičnom zakoniku Srbije i adekvatnost državne reakcije na kriminalitet. u: Suđenje u razumnom roku i drugi krivičnopravni instrumenti adekvatnosti državne reakcije na kriminalitet, Zlatibor, Zbornik radova, str. 9-38
Kolarić, D., Marković, S.M. (2016) Neke pravno-političke postavke novog Zakona o policiji. Srpska politička misao, 51(1); 169-197
Krstić, O. (2008) Specifičnosti kriminalističko-obaveštajne službe. Nauka, bezbednost, policija, vol. 13, br. 2, str. 3-19
Marković, S. (2015) Zloupotreba opojnih droga i institut (zabrane) ublažavanja kazne u praksi Višeg suda u Valjevu. u: Suđenje u razumnom roku i drugi krivično-pravni instrumenti adekvatnosti državne reakcije na kriminalitet, Zlatibor, Zbornik radova, str. 205-232
Marković, S.M. (2015) Kriminalistička i krivično-pravna analiza krivičnog dela nedozvoljene proizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga. u: Suprostavljanje savremenim oblicima kriminaliteta - analiza stanja, evropski standardi i mere za unapređenje, Zbornik radova, Beograd: Kriminalističko-policijska akademija, Tom 1, str. 437-449
Marković, S.M. (2016) Nasilje u porodici u sudskoj praksi Republike Srbije i Evropskog suda za ljudska prava. u: Evropske integracije i kazneno zakonodavstvo (poglavlje 23 - norma, praksa i mere harmonizacije), Srpsko udruženje za krivičnopravnu teoriju i praksu, LVI Savetovanje Udruženja, Zlatibor, Zbornik rado, str. 157-181
Marković, S.M. (2016) Problems in court practice with determining certain elements of the offenses under the article 246 and 246a of the criminal code of Serbia. u: Zbornik radova: 'Dani Arčibalda Rajsa', Beograd: Kriminalističko-policijska akademija, str. 132-149, Tom 1
Marković, S.M. (2016) Mera bezbednosti 'Zabrana prisustvovanja određenim sportskim priredbama' u praksi policije i pravosuđa. Nauka, bezbednost, policija, vol. 21, br. 1, str. 133-160
Ratcliffe, J.H. (2008) Intelligence-led policing. Cullompton, Devon: Willan Publishing
Ratcliffe, J.H. (2015) Harm-focused policing. Ideas in American policing, Number 19, 1-12, Temple University, Police Foundation Staff, Philadelphia, Pennsylvania, http://www.policefoundation.org/wp-content/uploads/2015/08/PF_IIAP_Ratcliffe_Harm_focused.pdf
Simonović, B. (2011) Istraživanje stavova pripadnika kriminalističke policije MUP-a Republike Srbije o strateškom pristupu suzbijanja kriminala. Bezbednost, Beograd, vol. 53, br. 1, str. 5-27
Skogan, W., Hartnett, S. (2005) Community policing in Chicago. u: Newburn Tim [ur.] Policing: Key Readings, Cullompton: Willan, 428-441
Stojanović, Z., Kolarić, D. (2012) Nova rešenja u Krivičnom zakoniku Republike Srbije. Bezbednost, Beograd, vol. 54, br. 3, str. 7-32
Šebek, V. (2015) Sources of information in criminal intelligence. Bezbednost, Beograd, vol. 57, br. 3, str. 49-70
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/bezbednost1602109M
objavljen u SCIndeksu: 17.02.2017.

Povezani članci

Anali Pravnog fak Beograd (2018)
Pojedine nedoumice u primeni Zakona o sprečavanju nasilja u porodici
Kolarić Dragana, i dr.

Gl Adv komore Vojvodine (2021)
Angažovanje i postupanje prikrivenog islednika - etički izazovi pravnih rešenja
Ljubinković Marija

Gl Adv komore Vojvodine (2021)
O nedostacima sporazuma o priznanju krivičnog dela
Milošević Dragana

prikaži sve [36]