Metrika

  • citati u SCIndeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:42
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 3 od 7  
Back povratak na rezultate
2016, vol. 58, br. 3, str. 46-71
Stavovi i iskustva polaznika Centra za osnovnu policijsku obuku o radu policije u zajednici u Republici Srbiji
MUP Republike Srbije

e-adresamilosivetic@hotmail.com, ivicamladjovic@gmail.com
Ključne reči: policija; rad policije u zajednici; vidljivost policije; osnovna policijska obuka
Sažetak
Rad policije u zajednici (Community policing), kao nov sistem organizovanja i funkcionisanja policije, zasnovan na tome da policija i zajednica zajedno rade kao ravnopravni partneri u identifikovanju, određivanju prioriteta i rešavanju problema, tokom poslednjih decenija privlači sve veću pažnju istraživača i naučnika. Empirijsko istraživanje zasnovano na postavkama novog koncepta policijskog rada čini težište ovoga rada. U radu su prikazani rezultati istraživanja stavova i iskustava polaznika Centra za osnovnu policijsku obuku (u daljem tekstu: COPO) u Sremskoj Kamenici o radu policije u Srbiji. Anketiranjem 265 ispitanika iz osam područnih policijskih uprava u Srbiji utvrđeni su njihovi stavovi i iskustva o radu policije u zajednici, kao novom konceptu rada policije. U istraživanju se došlo do značajnih rezultata koje autori predstavljaju u ovom radu. Rad, pored uvoda i zaključka, ima četiri celine: konceptualni okvir istraživanja, metodološki okvir istraživanja, rezultate i analizu i diskusiju.
Reference
*** (2015) Akcioni plan za primenu Strategije policije u zajednici za 2015. i 2016. godinu. Beograd: MUP Republike Srbije
*** (2005) Zakon o policiji. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 101
*** (2013) Strategija policije u zajednici. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 43
*** (2005) Strategija razvoja sistema obuke i obrazovanja za potrebe policije. MUP Republike Srbije
*** (2007) Nastavni plan i program stručnog osposobljavanja polaznika osnovne policijske obuke
Alpert, G.P., Piquero, A., ur. (1998) Community policing: Contemporary readings. Prospect Heights, IL: Waveland Press
Bakić, B., Gajić, N. (2006) Police reform in Serbia: Five years later. Belgrade, www.osce.org/publications/fry/2004/01/18262_550_en.pdf
Botterman, T. (2007) Rad policije u zajednici u Bivšoj Jugoslovenskoj Republici Makedoniji - izazovi i preporuke. Skoplje: OEBS-ova posmatračka misija
Brown, P.L. (1993) Community policing: A practical guide for police officials: Principles of good policing. US Department of Justice
Chappell, A.T. (2008) The Philosophical Versus Actual Adoption of Community Policing: A Case Study. Criminal Justice Review, 34(1): 5-28
Downes, M. (2004) Police reform in Serbia: Towards the creation of a modern and accountable police service. Belgrade: Law Enforcement Department OSCE Mission to Serbia and Montenegro
Goldenberg, P. (2007) Program obuke policajaca za primenu zakona radi borbe protiv krivičnih dela mržnje i rad policije u zajednici. u: OEBS-ov regionalni sastanak policijskih stručnjaka za zapadnu Evropu o radu policije u zajednici, Beč
Istraživanje BCBP (2015) Stavovi građana o odgovornosti policije u Srbiji. Beograd
Kešetović, Ž. (2000) Odnos policije sa javnošću. Beograd: VŠUP
Kešetović, Ž., Davidović, D. (2007) Policing in Serbia: Challenges and developments. u: Meško G., Dobovšek B. [ur.] Policing in emerging democracies: Critical reflections, Ljubljana: Univerza v Mariboru
Kešetović, Ž.M. (2003) Reforma MUP-a Srbije - od policije poretka ka servisu građana. Politička revija, vol. 2, br. 1, str. 209-228
Litavski, J. (2013) u: Zbirka predloga praktične politike za reformu policije u Srbiji, Beograd: Beogradski centar za bezbednosnu politiku, br. 8
Mellish, D., Đurđević, Z. (2004) Rezultati evaluacije projekta policija u lokalnoj zajednici i bezbedna zajednica u Srbiji. Nauka, bezbednost, policija, vol. 9, br. 2-3, str. 215-234
Milić, N. (2012) Mapiranje kriminala u funkciji unapređenja partnerskih odnosa policije i zajednice. Bezbednost, Beograd, vol. 54, br. 3, str. 138-159
Milosavljević, B.J. (1997) Nauka o policiji. Beograd: Policijska akademija
Morash, M., Ford, K., ur. (2002) The move to community policing
Mraović,, i dr. (2015) Legitimitet policije i socijalni kapital u postsocijalističkim zemljama: Primjeri Hrvatske i Srbije. u: Ksenija Butorac [ur.] Zbornik radova IV međunarodne znanstveno-stručne konferencije Istraživački dani visoke policijske škole u Zagrebu, Zagreb
Nikač, Ž. (2012) Koncept policije u zajednici i početna iskustva u Srbiji. Beograd: Kriminalističko-policijska akademija
Nikač, Ž. (2010) Policija u zajednici. Beograd: Kriminalističko-policijska akademija
Oakley, R. (2002) Odnosi između manjina i policije - neka ključna pitanja. u: -OEBS [ur.] Uloga rada policije u zajednici u izgradnji poverenja u manjinskim zajednicama, Dopunski sastanak organizacije Human Dimension, Završni izveštaj, Beč, 28-29. oktobar 2002
OEBS (2008) Dobra iskustva u izgradnji partnerstava između policije i šire društvene zajednice - priručnik. Beč: Sekretarijat OEBS-a
OEBS (2011) Radimo za zajednicu, policajci za vezu sa zajednicom - priručnik. Beograd: Misija OEBS-a u Srbiji
Ryan, B. (2005) Deliberating police reform in Serbia. u: PPA Working Paper Series No. 9, Limerick: University of Limerick, Department of Politics and Public Administration
Simonović, B. (2005) Projekat: Teorijski i praktični aspekti implementacije policije u zajednici (community policing). Beograd: MUP RS, maj
Simonović, B. (2011) Istraživanje stavova pripadnika kriminalističke policije MUP-a Republike Srbije o strateškom pristupu suzbijanja kriminala. Bezbednost, Beograd, vol. 53, br. 1, str. 5-27
Simonović, B. (2006) Rad policije u zajednici (Community Policing). Banja Luka: Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske
Skolnick, J., Bayley, D. (1988) Rad policije u zajednici - problemi i iskustva širom sveta. Vašington: Ministarstvo pravde SAD, Nacionalni institut pravde
Spasić, D., Djurić, S., Kesetović, Z. (2013) Community Policing and Local Self-Government: A Case Study of Serbia. Lex Localis − Journal of Local Self-Government, 11(3); 293-309
Spasić, D., Lajić, O. (2015) Community policing u Srbiji deset godina poslije: Između tradicije i demokracije. u: Ksenija Butorac [ur.] Zbornik radova IV međunarodne znanstveno-stručne konferencije Istraživački dani visoke policijske škole u Zagrebu, Zagreb
Spasić, D. (2013) Koncept policije u zajednici i porodično nasilje. Beograd: Univerzitet u Beogradu, Fakultet bezbednosti, Doktorska disertacija
Thorsten, S. (2006) OEBS i stvaranje multi-etničkih policijskih snaga na Balkanu. Hamburg, CORE radni dokument 14
Vojinović, M. (2004) Policija u zajednici. Bezbednost, Beograd, vol. 46, br. 3, str. 431-452
Vuković, S. (2004) Problemi u implementaciji strategije Community policing i mogućnosti njihovog rešavanja. u: Zbornik radova, Rad policije u zajednici, Banja Luka
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/bezbednost1603046I
objavljen u SCIndeksu: 31.03.2017.