Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:27
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:19

Sadržaj

članak: 2 od 12  
Back povratak na rezultate
2016, vol. 21, br. 1, str. 133-160
Mera bezbednosti 'Zabrana prisustvovanja određenim sportskim priredbama' u praksi policije i pravosuđa
MUP Republike Srbije, Policijska uprava Valjevo

e-adresasasamarkovic975@gmail.com
Projekat:
Kriminalitet u Srbiji i instrumenti državne reakcije, koji finansira i realizuje Kriminalističko-policijska akademija u Beogradu

Sažetak
Zakonom o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika Republike Srbije iz 2009. godine, prvi put, u sistem krivičnih sankcija uvedena je mera bezbednosti 'zabrana prisustvovanja određenim sportskim priredbama'. Ratio legis zakonodavca je bio efikasna i intenzivna borba protiv nasilja na sportskim takmičenjima. U ovom radu prikazaćemo, na primerima iz prakse, na koji način se primenjuje ova mera bezbednosti, i koji su pozitivni, odnosno negativni efekti ovakvog zakonskog regulisanja mera usmerenih na suzbijanje nasilja na sportskim priredbama u Republici Srbiji. Takođe, izvršićemo analizu sudskih presuda, donetih na teritoriji Kolubarskog upravnog okruga od trenutka stupanja na snagu ovog člana zakona do danas, kojima su izrečene mere bezbednosti 'zabrana prisustvovanja određenim sportskim priredbama'. Analiziraćemo i načine (ne)izvršenja pojedinih sudskih odluka, zbog mnogobrojnih objektivnih i subjektivnih razloga. Kroz rad ćemo se posebno osvrnuti na postupanje policije, koja je zadužena za praćenje izvršenje mera bezbednosti, odnosno obaveštavanje suda o sprovođenju donetih presuda, kao i na reakciju suda na obaveštenja da se njihove pravnosnažne odluke ne sprovode. Na kraju ćemo odgovoriti na postavljeno pitanje i zaključiti da li je suzbijanje nasilja na sportskim priredbama efikasno u našem pravnom sistemu.
Reference
*** (2003-2013) Zakon o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 67/2003, 101/2005 - dr. zakon, 90/2007, 72/2009 - dr. zakon, 111/2009 i 104/2013 - dr. zakon
*** (1990) Zakon o ratifikaciji evropske konvencije o nasilju i nedoličnom ponašanju gledalaca na sportskim priredbama, posebno na fudbalskim utakmicama. Službeni list SfRJ - Međunarodni ugovori, br. 9
*** (1992-2005) Zakon o okupljanju građana. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 51/92, 53/93, 67/93, 48/94, 101/2005 - dr. zakon, Službeni list SRJ, br. 21/2001
*** (2005-2014) Krivični zakonik. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 85/2005, 88/2005 - ispr., 107/2005 - ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014
*** (2015) Zakon o policiji. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 101/2005, 63/2009 - odluka US, 92/2011, 64/2015
*** (1992-2005) Zakon o javnom redu i miru. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 5/92, 53/93, 67/93, 48/94, 101/2005
*** (1992-1994) Zakon o okupljanju građana. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 51/92, 53/93, 67/93, 48/94
*** (2013) Zakon o prekršajima. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 65
*** (2014-2015) Zakon o ministarstvima. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 44/2014, 14/2015, 54/2015
Ćetenović, L. (2014) Bilten Apelacionog suda u Kragujevcu, Beograd, Intermex, br. 1, sudija Apelacionog suda u Kragujevcu
Dimovski, D., Ilić, I. (2015) Nasilje u sportu u Republici Srbiji - primer područja višeg suda u Nišu. Nauka, bezbednost, policija, vol. 20, br. 1, str. 119-133
Đorđević, Đ. (2011) Zabrana prisustvovanja određenim sportskim priredbama. u: Kaznena reakcija u Srbiji, Beograd
Đorđević, Đ. (2014) Novi zakon o prekršajima i novine u opštem delu prekršajnog prava. Nauka, bezbednost, policija, br. 2, str. 15-26
Đorđević, Đ.M. (2010) Prekršajno pravo. Beograd: Kriminalističko-policijska akademija
Đurđević, Z., Vuković, S., Radović, N. (2013) Nasilje uličnih kriminalnih grupa. Nauka, bezbednost, policija, vol. 18, br. 1, str. 25-38
Marković, S.M. (2012) Problemi sa kojima se sreće organ unutrašnjih poslova kao stranka u prekršajnom postupku. Bezbednost, Beograd, vol. 54, br. 3, str. 294-312
Milidragović, D., Milić, N. (2011) Neposredna opasnost po život kao poseban uslov za upotrebu vatrenog oružja. Bezbednost, Beograd, vol. 53, br. 2, str. 197-218
Nikač, Ž. (2012) Koncept policije u zajednici i početna iskustva u Republici Srbiji. Beograd: Kriminalističko-policijska akademija
Okiljević, O. (2011) Normativna tehnika i metodologija stvaranja pravnih normi. Beograd: Prosveta
Otašević, B. (2010) Urbano okruženje i nasilje u sportu. Bezbednost, Beograd, vol. 52, br. 3, str. 267-281
Ratković, I. (2012) Bilten Višeg suda u Kraljevu, Beograd, Intermex, br. 3, sudijski pomoćnik Višeg suda u Kraljevu
Simonović, B. (2011) Istraživanje stavova pripadnika kriminalističke policije MUP-a Republike Srbije o strateškom pristupu suzbijanja kriminala. Bezbednost, Beograd, vol. 53, br. 1, str. 5-27
Stevanović, O. (2012) Modeli organizacione strukture policije za sprečavanje i suzbijanje nasilja na sportskim priredbama. Bezbednost, Beograd, vol. 54, br. 1, str. 127-145
Vasiljević, D. (2012) Diskreciona ovlašćenja policije. Nauka, bezbednost, policija, vol. 17, br. 1, str. 19-33
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/NBP1601133M
objavljen u SCIndeksu: 27.04.2016.
metod recenzije: dvostruko anoniman

Povezani članci

Nema povezanih članaka