Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:13
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 3 od 12  
Back povratak na rezultate
2015, vol. 57, br. 1, str. 216-230
Obavljanje službene (policijske) dužnosti kao osnov isključenja protivpravnosti
Centar za osnovnu policijsku obuku, Sremska Kamenica

e-adresaivicamladjovic@gmail.comS
Ključne reči: isključenost protivpravnosti; obavljanje službene dužnosti; policija; policijska ovlašćenja; sredstva prinude
Sažetak
Zakonodavac je izričit kada Krivičnim zakonikom Republike Srbije (u daljem tekstu: KZ) propisuje da krivično delo mora da bude protivpravno ponašanje. Međutim, šta ako postoji neki od osnova kóju isključuje protivpravnost? Ti osnovi isključenja protivpravnosti se mogu podeliti u dve grupe, prema tome da li su propisani Krivičnim zakonikom ili nisu. U prvu grupu u našem krivičnom pravu spadaju: delo malog značaja, nužna odbrana i krajnja nužda. U drugu grupu se mogu svrstati osnovi do kojih se došlo u teoriji ili ih poznaju neka strana krivična zakonodavstva, kao što su: obavljanje službene dužnosti, naređenje pretpostavljenog, pristanak povređenog, dozvoljeni rizik i drugo. S obzirom na činjenicu da obavljanje službene dužnosti, kao osnov isključenja protivpravnosti, nije propisano KZ, njegovo dejstvo je sporno. Otuda potiče motiv za istraživanje i izradu rada čiji predmet su osnovi isključenja protivpravnosti krivičnog dela, sa posebnom razradom osnova - obavljanje službene dužnosti, a od mnogobrojnih posebno obavljanje policijske dužnosti, prikazane na primeru upotrebe pojedinih sredstava prinude od strane policije.
Reference
*** (2007) Pravilnik o načinu obavljanja policijskih poslova. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 27
*** (2006) Pravilnik o policijskim ovlašćenjima. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 54
*** (2007-2008) Pravilnik o tehničkim obeležjima i načinu upotrebe sredstava prinude. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 19 i 112
*** (2014) Presuda Višeg suda u Čačku, K. 45/2010(1) od 18. 4. 2011. godine. http://www.lexonline.paragraf.rs/WebParagraf/, dostupno 1. 9. 2014
*** (2005-2011) Zakon o policiji. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 101, 63 i 92
*** (2009) Zakon o policijskim poslovima i o vlastima. Narodne novine Republike Hrvatske, br. 76
*** (1997) Kazneni zakon. Narodne novine RH, br. 110/97
*** (2005/2014) Krivični zakonik. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 85/05, 88/05-ispr., 107/05- ispr., 72/09, 111/09, 121/12, 104/13 i 108/14
Čejović, B. (2005) Osnovi isključenja protivpravnosti krivičnog dela. Revija za kriminologiju i krivično pravo, vol. 43, br. 2-3, str. 67-91
Dujković, P., Subotički, S., Klisarić, M. (2005) Primena ovlašćenja policije - uvod u policijsku taktiku. Beograd: Ministarstvo unutrašnjih poslova
Janković, B. (2009) Kontrola upotrebe sredstava prinude u policiji Republike Srbije. Bezbednost, Beograd, vol. 51, br. 3, str. 219-233
Jugović, S. (2008) Obeležja upravnih ovlašćenja policije - policijskih ovlašćenja. Nauka, bezbednost, policija, vol. 13, br. 2, str. 73-81
Miletić, S., Jugović, S. (2009) Pravo unutrašnjih poslova. Beograd: Kriminalističko-policijska akademija
Milidragović, D., Milić, N. (2011) Neposredna opasnost po život kao poseban uslov za upotrebu vatrenog oružja. Bezbednost, Beograd, vol. 53, br. 2, str. 197-218
Milović, M. (2008) Osnovi isključenja protivpravnosti koji nisu predviđeni krivičnim zakonikom. Pravni život, vol. 57, br. 10, str. 57-67
Mlađović, I., Vukomanović, M. (2012) Psključenost protivpravnosti pri upotrebi vatrenog oružja od strane policije. Kultura polisa, god. 9, br. 2, str. 391-405
Nikač, Ž. (2006) Novi zakon o policiji RS - mesto, uloga, zadaci i ovlašćenja pripadnika MUP RS. Bezbednost, Beograd, vol. 48, br. 1, str. 10-23
Nikač, Ž. (2005) Novi pravilnik MUP RS o uslovima i načinu upotrebe sredstava prinude. Bezbednost, Beograd, vol. 47, br. 4, str. 587-615
Risimović, R. (2008) Pojam protivpravnosti u krivičnom pravu. Pravna riječ, Banja Luka, god. 5, br. 15
Stojanović, Z. (2005) Krivično pravo - opšti deo. Beograd: Pravna knjiga
Stojanović, Z. (2006) Komentar Krivičnog zakonika. Beograd: Službeni glasnik Republike Srbije
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/bezbednost1501216M
objavljen u SCIndeksu: 24.12.2015.

Povezani članci

Nema povezanih članaka