Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:9
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:9

Sadržaj

članak: 7 od 12  
Back povratak na rezultate
2014, vol. 56, br. 2, str. 157-172
Stres na radu - neophodnost kvalitetne procene rizika i kreiranja strategija prevencije za zaposlene u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije
Policijska uprava Jagodina, MUP Republike Srbije

e-adresabojan_sladja@yahoo.com
Ključne reči: stres na radu; faktori stresa; procena rizika; strategije prevencije; upravljanje stresom
Sažetak
Stres na radu (engl. work stress, job stress, work related stress, od engleskog stress - napor, pritisak) je specifična vrsta stresa čiji je obrazac emocionalnih, kognitivnih, bihejvioralnih i fizioloških reakcija organizma nastao kao odgovor na akumulirajući uticaj faktora stresa - stresora na radnom mestu, tokom dužeg vremena. Faktori stresa mogu se grupisati po oblastima: sadržaj rada, organizacija rada i radna sredina. Značajno utiču na radnu sposobnost i pojavu nesklada između sposobnosti zaposlenog, njegovih potreba i mogućnosti, i zahteva koje radno mesto pred njega postavlja. U slučaju neuspešnog suočavanja sa stresom na radu moguća je pojava niza negativnih učinaka, od neprilagođenog ponašanja do psihičkih tegoba ili telesnih bolesti. Zato je važno da odgovarajuće stručne službe i rukovodioci u organizacijama na vreme izvrše identifikaciju faktora stresa na radu, procenu rizika i mogućih implikacija, i kreiraju individualne i organizacione strategije za prevenciju stresa na radu. Taj proces upravljanja stresom sve više postaje jedan od ključnih faktora produktivnosti u organizacijama i očuvanja zdravih međuljudskih odnosa i njihove ukupne uspešnosti. Razumljivo je da ipak postoje određena zanimanja i poslovi kod kojih pitanje stresa na radu ima veću specifičnu težinu nego kod nekih drugih, a poslovi koje zaposleni obavljaju u policiji, vojsci, službama bezbednosti, svakako spadaju u tu grupu. To, konkretno za MUP, ukazuje na neophodnost organizovanja sveobuhvatnih istraživanja organizacijskih i operativnih izvora stresa na radu kod zaposlenih, kako bi se kreirale što kvalitetnije preventivne strategije.
Reference
American Psychological Association (2011) Stress in the workplace: Survey summary. www.apa.org/news/press/releases/phwa-survey-summary.pdf, 11.2. 2014
Backović, D., Milovanović, S., Maksimović, M., Latas, M. (2000) Stres i mentalni zamor u radnom procesu kao problem industrijski razvijenih zemalja. Engrami - časopis za kliničku psihijatriju, psihologiju i granične discipline, vol. 22, br. 1, str. 39-64
Čabarkapa, M., Korica, V., Rođenkov, S. (2011) Povezanost osobina ličnosti sa doživljajem profesionalnog stresa kod vojnog letačkog osoblja. Vojnosanitetski pregled, vol. 68, br. 2, str. 143-149
Đorđević, A., Miletić, M. (2011) Upotreba sredstava prinude - analiza stanja za PU grada Beograda. Bezbednost, Beograd, vol. 53, br. 3, str. 169-180
Đorđević, S. (2011) Prevencija stresa kod policijskih službenika u Srbiji. u: Zbirka predloga praktične politike za reformu policije u Srbiji, Beogradski centar za bezbednosnu politiku, br. 4, str. 12-17
Glavina-Jelaš, I., Korak, D., Vukosav, J. (2014) Relationship between police officers personality traits, health and coping mechanisms. European police science and research bulletin, Issue 10, pp. 12-16
Juras, K., Knežević, B., Golubović, P., Milošević, M., Mustabegović, J. (2009) Stres na radu - mjere prepoznavanja, rješenja i prevencija. Sigurnost, Zagreb, br. 51, str. 121-126
Leka, S., Griffits, A., Cox, T. (2009) Work organization and stress. u: Protecting workers health No 3, Nottingham, UK: Institute of work, health and organizations, http://www.who.int/occupational_health/publications/pwh3rev.pdf, 8. 2. 2014
Mačvanin, N., Mačvanin, N. (2010) 'Stres menadžment' - deo kulture organizacije. Medicina danas, vol. 9, br. 1-3, str. 71-75
Milidragović, D., Milić, N. (2011) Neposredna opasnost po život kao poseban uslov za upotrebu vatrenog oružja. Bezbednost, Beograd, vol. 53, br. 2, str. 197-218
Nikač, Ž. (2010) Novele u krivičnopravnoj oblasti od značaja za postupanje pripadnika policije. Bezbednost, Beograd, vol. 52, br. 3, str. 108-122
Nikolić, V. (2012) Radnopravni položaj policijskih službenika. Bezbednost, Beograd, vol. 54, br. 3, str. 350-364
Obrenović, J. (2014) Psihofiziologija rada, radna verzija. Niš: Filozofski fakultet, str. 191-206; 2. izdanje
Popov, B. (2011) Struktura polnih razlika u doživljaju stresa na radu. Primenjena psihologija, 12, str. 179-195, http://www.primenjena.psihologija.edu.rs/clanci20112179.pdf, 7. 2. 2014
Štajnberger, I.J., Čizmić, S.M. (1991) Psihologija i savremena tehnika. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Tot, V. (2010) Evaluacija upitnika organizacijskih i operativnih izvora stresa na radu kod policijskih službenika. Kriminologija i socijalna integracija, Zagreb, Vol. 18, br. 1, str. 39-51
Zekavica, R. (2010) Stavovi pripadnika kriminalističke policije PU Beograd o najznačajnijim pitanjima demokratske reforme policije - rezultati istraživanja. Bezbednost, Beograd, vol. 52, br. 2, str. 41-73
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/bezbednost1402157V
objavljen u SCIndeksu: 10.07.2015.