Metrika

  • citati u SCIndeksu: [7]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 9 od 12  
Back povratak na rezultate
2012, vol. 54, br. 3, str. 335-349
Međunarodni standardi policijskog postupanja i primene policijskih ovlašćenja u Republici Srbiji
Žandarmerija, MUP Republike Srbije
Ključne reči: međunarodni policijski standardi; norme i standardi UN; mirovne misije; policijska ovlašćenja; upotreba sile i vatrenog oružja
Sažetak
Međunarodni policijski standardi kao deo međunarodnih pravnih normi počinju da se oblikuju u okviru Ujedinjenih nacija kao jedine univerzalne međunarodne organizacije, nepunih deset godina nakon njenog osnivanja. Pretežno se radi o preporukama državama članicama radi regulisanja materije koja ima posebnu težinu i one trasiraju put ujednačavanju materije krivičnog prava i policijskog postupanja. Povezanost sa standardima zaštite ljudskih prava i osnovnih sloboda koje imaju obavezujući karakter, kao i njihov dalji razvoj i unapređenje od strane regionalnih organizacija kao što su Savet Evrope i Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju, doprineli su utemeljenju jedinstvenih uporedno-pravnih rešenja u oblasti policijskog prava. Cilj rada je da se analiziraju norme policijskog postupanja donete u okviru UN, utvrdi značaj za kodifikaciju policijskog prava i izvrši analiza njihove utemeljenosti u pozitivno pravo Republike Srbije, to jest u Zakon o policiji Republike Srbije. Zamišljeno je da ovaj rad predstavlja deo šireg projekta analize međunarodnih univerzalnih i regionalnih normi policijskog postupanja1 kao dela policijskog prava i njihove međusobne povezanosti, uslovljenosti i ograničenosti međunarodnim standardima za zaštitu ljudskih prava.
Reference
*** (1996) Kodeks ponašanja lica odgovornih za primenu zakona − Rezolucija Generalne skupštine UN 34/169 od 17.12.1979. godine. u: Zbirka međunarodnih dokumenata o ljudskim pravima, Beograd: Beogradski centar za ljudska prav
*** (1985) Rezolucija Generalne skupštine UN 40/32 - Osnovni principi za upotrebu sile i vatrenog oružja od strane lica koja su odgovorna za primenu zakona. 29.11. godine
*** (2010) Dokument Odeljenja za mirovne operacije UN (DPKO) - Principi (pravila) za raspoređivanje Formiranih policijskih jedinica. veza 2009.32, stupio na snagu 1.3
*** (2006) Pravilnik o policijskim ovlašćenjima. Službeni glasnik RS, br. 54
*** (2007-2008) Pravilnik o tehničkim obeležjima i načinu upotrebe sredstava prinude. Službeni glasnik RS, br. 19 /2007, 112/2008
*** (2007) Pravilnik o načinu obavljanja policijskih poslova. Službeni glasnik RS, br. 27
*** (2003) Uputstvo o policijskoj etici i načinu obavljanja poslova policije. Službeni glasnik RS, br. 41
*** (2005-2011) Zakon o policiji Republike Srbije. Službeni glasnik RS, br. 101/05, 63/09, 92/11
Cvetković, D.M. (2010) Analiza organizacione strukture policije Republike Srbije. Bezbednost, Beograd, vol. 52, br. 1, str. 74-93
de Rover, C. (1998) Služiti i štititi - o ljudskim pravima i humanitarnom pravu za policiju i snage bezbednosti. Ženeva: Međunarodni komitet Crvenog krsta
Đorđević, A., Miletić, M. (2011) Upotreba sredstava prinude - analiza stanja za PU grada Beograda. Bezbednost, Beograd, vol. 53, br. 3, str. 169-180
Gaćinović, R. (2008) Bezbednost kao naučna disciplina. Bezbednost, Beograd, vol. 50, br. 1-2, str. 5-21
Janković, B. (2009) Kontrola upotrebe sredstava prinude u policiji Republike Srbije. Bezbednost, Beograd, vol. 51, br. 3, str. 219-233
Jovašević, D. (2007) Nužna odbrana i krajnja nužda. Niš: Pravni fakultet
Miletić, S. (2009) Komentar Zakona o policiji. Beograd: Službeni glasnik
Miletić, S., Ilić, V. (2011) The analysis of the legal grounds for the police use of firearms. u: Dani Arčibalda Rajsa, Zbornik radova, Beograd, str. 493-503
Miletić, S. (2003) Policijsko pravo. Beograd: Policijska akademija
Milidragović, D., Milić, N. (2011) Neposredna opasnost po život kao poseban uslov za upotrebu vatrenog oružja. Bezbednost, Beograd, vol. 53, br. 2, str. 197-218
Milosavljević, B.J. (1997) Nauka o policiji. Beograd: Policijska akademija
Milosavljević, B.J. (2004) Ljudska prava i policija - standardi ljudskih prava za policiju. Beograd: Centar za antiratnu akciju
Nikač, Ž., Joksimović, D. (2008) Sredstva prinude - nova zakonska i podzakonska rešenja MUP-a Republike Srbije. Bezbednost, Beograd, vol. 50, br. 1-2, str. 89-118
OEBS (2008) Vodič za demokratski rad policije. Misija OEBS-a u Srbiji
Vuković, S. (2009) Principi zakonitosti i legitimnosti u postupanju policije u prevenciji kriminaliteta. Bezbednost, Beograd, vol. 51, br. 1-2, str. 179-192
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljen u SCIndeksu: 22.03.2013.

Povezani članci

Nema povezanih članaka