Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:20
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:18

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
2016, vol. 21, br. 2, str. 19-34
Analiza obučenosti Interventnih jedinica policije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije
Policijska akademija, Beograd, Srbija

e-adresabojan.jankovic@kpa.edu.rs, sasa.milojevic@kpa.edu.rs
Ključne reči: interventne jedinice policije; obučenost; obuka; Ministarstvo unutrašnjih poslova
Sažetak
U radu se želi odgovoriti na pitanja: (1) koliko su pripadnici Interventnih jedinica policije (IJP) obučeni za obavljanje namenskih zadataka? (2) postoji li uticaj nekih karakteristika pripadnika IJP na nivo njihove obučenosti? Podaci koji su korišćeni u analizi prikupljeni su pomoću kombinovanog instrumenta - anketnog upitnika i testa. Instrument je sadržao šest pitanja anketnog tipa kojima su prikupljani podaci o uzorku i deset pitanja u vidu testa. Tačan odgovor na svako postavljeno pitanje bodovan je sa jednim poenom. Nivo znanja ispitivanih pripadnika IJP izražen je sumom osvojenih bodova. Ispitivanje je bilo anonimno, a pristupilo mu je 90 pripadnika IJP koji su odabrani slučajnom metodom. Prikupljeni podaci obrađivani su statističkom metodom, pri čemu je korišćeno više tehnika, i to: 1) standardne deskriptivne tehnike; 2) jednofaktorska analiza varijanse ANOVA; 3) jednofaktorska multivarijaciona analiza varijanse MANOVA. Rezultati prezentovani u radu ukazuju da pripadnici IJP imaju solidan nivo znanja o poslovima koje obavljaju. Ipak, ostaje dosta prostora da se taj nivo podigne, imajući u vidu da su analize ukazale da postoji uticaj nekih karakteristika pripadnika IJP na nivo njihove obučenosti. To su stepen stečene stručne spreme, formacijska dužnost u IJP definisana stručnom spremom i broj obuka za poslove IJP kojima je ispitanik prisustvovao. Sve navedene karakteristike ispoljavaju veliki uticaj. PR Rad je rezultat istraživanja na projektu: Upravljanje policijskom organizacijom u sprečavanju i suzbijanju pretnji bezbednosti u Republici Srbiji, koji finansira i realizuje Kriminalističko-policijska akademija u Beogradu, ciklus naučnih istraživanja 2015-2019. godine.
Reference
Abbott, A. (1988) The System of Professions: An Essay on the Division of Expert Labor. Chicago: University of Chicago Press
Bogdalski, P. (2014) Practical use of officers of police forces as teachers in the process of education for internal security: Models of a 'rotational post' and 'associate lecturer'. Nauka, bezbednost, policija, br. 1, str. 97-110
Cvetković, V. Uticaj demografskih faktora na očekivanje pomoći od policije u prirodnim katastrofama. Srpska nauka danas, Beograd, vol. I, br. 1
Cvijović, M. (2014) Uloga Ministarstva unutrašnjih poslova u sprečavanju nastupanja i otklanjanju posledica poplava u Republici Srbiji 2014. godine. Bezbednost, Beograd, vol. 56, br. 3, str. 190-205
Dimitrijević, R., Koropanovski, N., Dopsaj, M., Vučković, G., Janković, R. (2014) The influence of different physical education programs on police students’ physical abilities. Policing: An International Journal of Police Strategies & Management, 37(4): 794-808
Gundhus, H. I. (2012) Experience or Knowledge? Perspectives on New Knowledge Regimes and Control of Police Professionalism. Policing, 7(2): 178-194
Holgersson, S., Knutsson, J. (2012) Differences in Performance among Swedish Uniformed Police Officers. Policing, 6(2): 210-217
Hrnjica, S. (2005) Opšta psihologija sa psihologijom ličnosti. Beograd: Naučna knjiga Nova
Janković, B., Milojević, S., Milojković, B. (2014) Edukacija navijača i pripadnika policije u cilju suprotstavljanja fudbalskom huliganizmu. u: Nasilje u Srbiji - uzroci, oblici, posledice i društvene reakcije, Beograd: Kriminalističko-policijska akademija
Macvean, A., Cox, C. (2012) Police Education in a University Setting: Emerging Cultures and Attitudes. Policing, 6(1): 16-25
Milić, N. (2009) Obuka policajca pripravnika. Bezbednost, Beograd, vol. 51, br. 1-2, str. 355-369
Milojević, S. (2009) Osnovi policijske taktike. Beograd: Kriminalističko-policijska akademija
Milojević, S., Janković, B. (2012) Uporedni prikaz graničnih policija država nastalih raspadom Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Granične policije Republike Srbije. Strani pravni život, br. 1, str. 115-137
Milojević, S., Janković, B., Cvetković, V. (2015) Prediction model of effective studies at the Academy of criminalistics and police studies. Nauka, bezbednost, policija, vol. 20, br. 1, str. 135-147
Milojević, S., Vučković, G., Janković, B. (2011) Analiza stavova studenata kriminalističko-policijske akademije o efektivnosti terenske obuke u letnjim uslovima. Bezbednost, Beograd, vol. 53, br. 2, str. 46-65
Milojković, B. (2014) Geotopografsko obezbeđenje upotrebe jedinica policije u akcijama zaštite i spasavanja od poplava u maju 2014. godine. Bezbednost, Beograd, vol. 56, br. 3, str. 6-31
Milošević, G., Subošić, D., Mićović, D. (2010) Practical training of students within the system of tertiary police education in the Republic of Serbia. Nauka, bezbednost, policija, vol. 15, br. 3, str. 93-107
Milošević, N., Milojević, S. (2001) Osnovni metodologije bezbednosnih nauka. Beograd: Policijska akademija
Nikač, Ž., Simić, B. (2012) Police training in the Republic of Serbia. Nauka, bezbednost, policija, vol. 17, br. 3, str. 47-59
Stevanović, O. (2013) Organizaciona struktura policije u Republici Srbiji u poslednjoj deceniji XX veka. u: Struktura i funkcionisanje policijske organizacije - tradicija, stanje i perspektive, Beograd: Kriminalističko-policijska akademija, 1
Stevanović, O. (2013) Organizaciona struktura policije u Republici Srbiji na početku XXI veka. u: Struktura i funkcionisanje policijske organizacije - tradicija, stanje i perspektive, Beograd: Kriminalističko-policijska akademija, 2
Veličković, P. (2012) Utvrđivanje osposobljenosti policijskih službenika Policijske uprave u Novom Sadu za obezbeđenje sportskih manifestacija povećanog rizika. Bezbednost, Beograd, vol. 54, br. 1, str. 24-54
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/nbp1602019J
objavljen u SCIndeksu: 01.12.2016.
metod recenzije: dvostruko anoniman

Povezani članci

Nema povezanih članaka