Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
2020, vol. 54, br. 1, str. 353-365
Uloga redarske službe na sportskim priredbama u Republici Srbiji
Kriminalističko-policijski univerzitet, Beograd, Srbija

e-adresabojan.jankovic@kpu.edu.rs
Sažetak
Tradicionalno shvatanje da je samo policija odgovorna za bezbednost na sportskim priredbama uveliko se napušta, u smislu da redarska služba ima sve značajnije mesto. To je prepoznato i u zakonskim propisima Srbije, u normama Zakonu o privatnom obezbeđenju (ZPO), Zakonu o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama (ZSNSP), Zakonu o javnom okupljanju, kao i međunarodnim propisima sportskih saveza. Definisanju uloge redarske službe doprinela je i nova Konvencija Saveta Evrope o integrisanom pristupu bezbednosti, zaštiti i uslugama na fudbalskim utakmicama i drugim sportskim događajima (CETS 218), zajedno sa Preporukom REC (2015) 1, i njenim aneksima, koja zamenjuje sve prethodne preporuke, rezolucije i izjave. Preporuka je postala sastavni deo nove Konvencije (CETS 218). Zajedničko za sve pomenute propise je da se redarskom službom mogu baviti lica koja su završila posebnu obuku. Za razliku od međunarodnih propisa koji predviđaju obimnu obuku za redare, postojeći programi u Srbiji predviđaju veoma mali broj časova. Radu redara svakako bi pomoglo i poboljšanje pojedinih zakonskih propisa koji regulišu ovu oblast. Republika Srbija još nije potpisnik Konvencije (CETS 218), te je neophodno da državni organi pristupe njenom potpisivanju i ratifikaciji kako bi Srbija što pre usvojila novo ustanovljene evropske standarde u ovoj oblasti.
Reference
*** (2015) Recommendation REC (2015) 1 of the standing Committee on Safety, Security and Service at Football Matches and Other sports events
*** (2015) Recommendation Rec (2015) 1 of the Standing Committee on Safety, Security and Service at Football Matches and other Sports Events: ANNEX a on safety: Recommended good practices
*** (2015) Recommendation Rec (2015) 1 of the Standing Committee on Safety, Security and Service at Football Matches and other Sports Events: ANNEX B on security: Recommended good practices
*** (2015) Recommendation Rec (2015) 1 of the Standing Committee on Safety, Security and Service at Football Matches and other Sports Events: ANNEX C on service: Recommended good practices
*** (2016) Council Resolution concerning an updated handbook with recommendations for international police cooperation and measures to prevent and control violence and disturbances in connection with football matches with an international dimension, in which at. Official Journal of the European Union, C 444/1, 29.11.2016
*** (2007) Rulebook on safety and security at football matches of the Football Association of Serbia. Official Gazette of the FAS, No. 1
*** (2019) Rulebook on programs and methods of conducting professional training for private security and stewards. Official Gazette of the RS, No. 15
*** (2015) Rulebook on the use of coercive means in the performance of private security operations. Official Gazette of the RS, No. 30
*** (1990-2015) Law ratifying the European Convention on the violence and misconduct of spectators at sports events, especially at football matches. Official Gazette of SFRY-MP, No. 9
*** (2003-2018) Law on Prevention of Violence and Misconduct at Sports Events. Official Gazette of the RS, No. 67/2003-1, 101/2005-28 (state law), 90/2007-10, 72/2009-53 (state law), 111/2009-48, 104/2013-8 (state law), 87/2018-23
*** (2013-2018) Law on Private Security. Official Gazette of the RS, No. 104/2013-8, 42/2015-3, 87/2018-31
*** (2016) Law on Public Assembly. Official Gazette of the RS, No. 6
Council of Europe Convention on an Integrated Safety Security and service approach at football matches and other sports events. u: Council of Europe Treaty Series - No. 218
Đurđević, N. (2012) Obaveza organizatora sportske priredbe da obrazuje odgovarajuću redarsku službu [The obligation of the organizer of a sporting event to form an appropriate stewarding service]. Bezbednost, Beograd, vol. 54, br. 1, str. 146-165
Đurđević, N., Otašević, B. (2017) Obaveza organizatora da prijavi sportsku priredbu [Obligation of the organizer to register a sports event]. Pravni život, 9, 599-616
Đurđević, N., Otašević, B. (2016) Redarska služba na sportskim priredbama [Stewards at sports events]. Pravni život, 9, 549-564
FIFA (2013) Stadium safety and security regulations. Zurich
Janković, B. (2010) Prevencija nasilja sportskim priredbama [Prevention of violence at sports events]. Glasnik prava, 3, 129-154
Lončar, Z.J., Radivojević, N.P., Radošević, R.S., Mirković, V.M. (2019) Saradnja policije i privatnog obezbeđenja u vanrednim situacijama u Republici Srbiji - stanje i mogućnosti. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 53, br. 1, str. 113-131
Milojević, S., Janković, B. (2011) Proactive approach of police in combat against football hooliganism. u: Archibald Reiss Days, Belgrade: The Academy of Criminalistic and Police Studies, 737-749
Milojević, S., Mijalković, S., Janković, B. (2017) Determinantna obeležja adolescentnog člana navijačke grupe. Teme, vol. 41, br. 1, str. 227-241
Primorac, D., Pilić, M. (2018) Sigurnost i zaštita na nogometnim utakmicama i ostalim sportskim priredbama prema rješenjima Vijeća Europe br. 218 [Security and protection at football matches and other sports events according to Council of Europe decisions No 2018]. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, 2, 401-419
Stajić, L., Mandić, G.J. (2014) Neke kontroverze Zakona o privatnom obezbeđenju [Certain controversies of the Law on Private Security]. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 48, br. 2, str. 131-150
Stajić, L.S. (2015) Prevencija kriminala sa aspekta dizajniranja javnog prostora i uloge privatnog obezbeđenja. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 49, br. 1, str. 75-87
Šuput, D. (2012) Propisi FIFA i UEFA protiv nasilja na fudbalskim utakmicama - problem preklapanja nadležnosti države i sportskih organizacija [FIFA and UEFA regulations against violence at football matches: The problem of overlapping competencies between the state a. Bezbednost, Beograd, vol. 54, br. 1, str. 166-179
Šuvalija, M., Pustahija, A. (2015) Uvođenje testiranja koncetracije alkohola u krvi kao korak ka unapređenju prevencije nasilnog ponašanja posjetilaca sportskih takmičenja u Bosni i Hercegovini [Introducing blood alcohol testing as a step towards improving the prevention of violent be. Kriminalističke teme, 1-2, 63-74
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/zrpfns54-23518
primljen: 08.10.2019.
objavljen u SCIndeksu: 05.11.2020.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka