Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
2021, vol. 63, br. 1, str. 98-114
Prototip sistema za rano upozoravanje na bujične poplave u brdsko-planinskim predelima zasnovan na internetu stvari
aVlada Brčko distrikta BiH, BiH
bUniverzitet Sinergija, Fakultet za računarstvo i informatiku, Bijeljina, Republika Srpska, BiH

e-adresamdobrojevic@sinergija.edu.ba
Sažetak
Planinski reljef BiH i sezonska pojava velikih voda prouzrokovanih kišama ili otapanjem snega dovode do pojave bujičnih poplava koje su u poslednje dve decenije izazvale značajnu materijalnu štetu. Iako hidrološku situaciju prate Hidrometeorološki zavodi Republike Srpske i Federacije Bih, merne stanice su postavljene na većim vodotokovima, dok daljinski nadzor nad planinskim područjima podložnim pojavi bujičnih voda ne postoji. U ovom radu je predstavljen prototip sistema ranog upozorenja na bujične poplave zasnovanog na internetu stvari (IoT) koji može da prati stanje vodenih tokova na nepristupačnom terenu, i da funkcioniše nezavisno ili kao integralni deo postojećeg sistema odbrane od poplava. Osnovna jedinica sistema je automatska merna stanica (AMS) bazirana na Arduino kontroleru sa odgovarajućim senzorima, modulima i napajanjem. Malih je dimenzija i pristupačne cene, laka za proizvodnju i postavljanje, autonomna u radu i sposobna za bežični prenos podataka, što je čini pogodnom za primenu na mestima gde nije moguća izgradnja standardnih mernih stanica. Broj AMS u sistemu je fleksibilan i zavisi od površine teritorije i vodenog sliva na kojem se vrši monitoring. Veb-server sa namenskom aplikacijom skladišti, obrađuje, analizira i distribuira prikupljene podatke, a nivo pristupa se podešava u skladu sa realnim ovlašćenjima u okviru organizacione strukture sistema za odbranu od poplava. Implementacijom ovakvog sistema moguće je pratiti situaciju na nepristupačnim područjima u slivu i na osnovu nje proceniti vreme do nailaska poplavnog talasa kroz naseljena mesta, čime se obezbeđuje dodatno vreme za blagovremeno obaveštavanje, reakciju i zaštitu lokalnog stanovništva i materijalnih dobara.
Reference
Cuartielles, D. (2013) Arduino FAQ. Malmö University, http://medea.mah.se/2013/04/arduino-faq/, dostupan 20. 7. 2019
Dinesh, D., Regina, A. (2019) Prediction and effective monitoring of flood using Arduino system controller and ESP8266 Wi-Fi module. International Journal of Communication and Networking System, 8(1): 50-55
Filijović, M., Đorđević, I. (2014) Uticaj 'majskih poplava' na stanje ljudske bezbednosti u Republici Srbiji. Bezbednost, Beograd, vol. 56, br. 3, str. 115-128
Glock, K., Tritthart, M., i dr. (2017) Report on natural disasters in the Western Balkans. Development of master curricula for natural disasters risk management in Western Balkan countries, ERASMUS+ project number 573806-EPP-1-2016-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP, str. 5
Instructables AutoDesk Inc. (2015) Basement flood alarm: Arduino. Instructables, https://www.instructables.com/id/Basement-Flood-Alarm-Arduino/, dostupan 1. 9. 2019
Kuspilić, N., Gilja, G. (2016) Bujične poplave gradova i mogućnost smanjenja potencijalnih šteta. u: 8. regionalna konferencija o sigurnosti gradova, Zadar, https://www.bib.irb.hr/842273, dostupan 14. 9. 2019
Matar, S., Matar, N., Balachandran, W., Hunaiti, Z. (2016) Social media platforms and its applications in natural disaster and crisis events: The case of Bosnia & Herzegovina. Journal of Information & Knowledge Management, 6(5): 50-56
Programming Electronics Academy (2019) How to make an Arduino water detection alarm. Open Hardware Design Group LLC, https://programmingelectronics.com/how-to-make-an-arduino-water-detection-alarm-project/, dostupan 1. 9
Santos, R.A., Guadaña, R.R. (2016) Flood detector system using Arduino. International Journal of Management and Applied Science, 2(7): 286-290, July
Satria, D., Yana, S., Munadi, R., Syahreza, S. (2017) Prototype of Google Maps-based flood monitoring System using Arduino and GSM module. International Research Journal of Engineering and Technology (IRJET), 4(10): 1044-1047
Schwab, K. (2016) The Fourth Industrial Revolution: What it means, how to respond. Council on Foreign Relations, Foreign Affairs, https//www.weforum.org/agenda/2016/01/the-fourth-industrial-revolution-what-it-means-and-how-to-respond/, dostupan 9. 8. 2019
SparkFun Electronics (2013) What is an Arduino?. https://learn.sparkfun.com/tutorials/what-is-an-arduino, dostupan 20. 7. 2019
Šakrak, E. (2019) IoT sistem za rano upozoravanje na bujične poplave u ruralnim područjima brčko distrikta BiH. Bijeljina: Univerzitet Sinergija, Master rad
United Nations Development Programme (UNDP) (2013) Strategija prilagođavanja na klimatske promjene i niskoemisionog razvoja za Bosnu i Hercegovinu. https://www.undp.org/content/dam/bosnia_and_herzegovina/docs/Research&Publications/Energy and Environment/CC Adoption and Low-Emission Strategy BiH/CC LAT publish on WEB.pdf, dostupan 20. 9. 2019
Vlada Brčko distrikta BiH (2018) Odluka o usvajanju glavnog operativnog plana odbrane od poplava Brčko distrikta Bosne i Hercegovine za 2018. godinu
Vunabandi, V., Matsunaga, R., Markon, S., Willy, N. (2015) Flood sensing framework by Arduino and wireless sensor network in rural-Rwanda. u: 2015 IEEE/ACIS 16th International Conference on Software Engineering, Artificial Intelligence, Networking and Parallel/Distributed Computing (SNPD), Takamatsu, Japan, Zbornik radova, 1-6
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/bezbednost2101098S
primljen: 26.09.2019.
prihvaćen: 04.03.2021.
objavljen u SCIndeksu: 14.04.2021.

Povezani članci

Nema povezanih članaka