Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:11
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:11

Sadržaj

članak: 7 od 7  
Back povratak na rezultate
2016, vol. 21, br. 2, str. 95-110
Značaj određenih motoričkih sposobnosti i morfoloških karakteristika policajaca u situacijama odbrane od nenaoružanog napadača
Policijska akademija, Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske, Bosna i Hercegovina

e-adresazeljko.mihaljcic@education.muprs.org
Ključne reči: odbrana od nenaoružanog napadača; motoričke sposobnosti; morfološke karakteristike; policajci
Sažetak
Cilj ovog istraživanja bio je da se utvrdi u kolikoj mjeri određene motoričke sposobnosti i pojedine morfološke karakteristike policajaca utiču na efikasnost primjene zadane odbrambene tehnike da bi se savladao nenaoružani napadač. Istraživanje je provedeno na populaciji od 90 kadeta, tokom školovanja u Jedinici za osnovnu obuku - Policijskoj akademiji Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske. Kriterijumske varijable u ovom istraživanju bile su tehnike odbrane od nenaoružanog napadača dok su prediktorske varijable činile motoričke sposobnosti i morfološke karakteristike kadeta Jedinice za osnovnu obuku - Policijske akademije. Primjena tehnika je snimana video-kamerom, a kamera je bila postavljena tako da je snimatelj mogao snimiti sve faze izvođenja tehnike. Snimljeni materijal je naknadno podijeljen sudijama na ocjenjivanje efikasnosti. U ovom radu sudijsku komisiju je činilo pet članova komisije, eksperata iz ove oblasti, koji su efikasnost primjene zadanih tehničkih elemenata procjenjivali ocjenama od 1 do 5. Dobijene vrijednosti centralnih i disperzionih parametara za većinu motoričkih i morfoloških varijabli kreću se unutar vrijednosti koje odgovaraju normalnoj ra spodjeli. Na osnovu opsega i standardne devijacije može se konstatovati zadovoljavajuća diskriminativnost većeg dijela testova koji u svom rasponu imaju šest standardnih devijacija. Korealciona analiza je pokazala da sve varijable iz prostora motoričkih testova imaju statistički značajnu povezanost, na nivou 0,05 sa efikasnošću primjene tehnike odbrane od nenaoružanog napadača, dok varijable iz prostora morfoloških karakteristika nisu pokazale statistički značajnu povezanost sa efikasnošću primjene odbrambenih tehnika.
Reference
*** (2015) Redovni program obuke za policijskih službenika za 2015. godinu. br. 06/3-611, 1-15/15
Anderson, G.S., Plecas, D., Segger, T. (2001) Police officer physical ability testing – Re‐validating a selection criterion. Policing: An International Journal of Police Strategies & Management, 24(1): 8-31
Anderson, G.S., Plecas, D.B. (2000) Predicting shooting scores from physical performance data. Policing: An International Journal of Police Strategies & Management, 23(4): 525-537
Blagojević, M., Dopsaj, M., Vučković, G. (2006) Specijalno fizičko obrazovanje. Beograd: Policijska akademija, I
Copay, A.G., Charles, M.T. (1998) Police academy fitness training at the Police Training Institute, University of Illinois. Policing: An International Journal of Police Strategies & Management, 21(3): 416-431
Copay, A.G., Charles, M.T. (2001) The influence of grip strength on handgun marksmanship in basic law enforcement training. Policing: An International Journal of Police Strategies & Management, 24(1): 32-39
Dimitrijević, R., Vuković, M., Ćopić, N., Dopsaj, M. (2012) Strukturni pokazatelji komponenti masnog tkiva kod studentkinja Kriminalističko-policijske akademije. Bezbednost, Beograd, vol. 54, br. 3, str. 62-85
Dopsaj, M., Milošević, M., Blagojević, M. (2000) An analysis of the reliability and factoral validity of selected muscle force mechanical characteristics during isometric multi-joint test. u: Proceedings of XVIII International Symposium on Biomechanics in Sport, The Chinese University of Hong Kong, Hong Kong, Volume I
Dopsaj, M., Blagojević, M., Vučković, G. (2007) Normativno-selekcioni kriterijum za procenu bazično motoričkog statusa kandidata za prijem na studije Kriminalističko-policijske akademije u Beogradu. Bezbednost, Beograd, vol. 49, br. 4, str. 166-183
Dopsaj, M., Vuković, M. (2015) Prevalenca indeksa telesne mase (BMI) kod pripadnika MUP-a Republike Srbije - pilot istraživanje. Bezbednost, Beograd, vol. 57, br. 3, str. 28-48
Dopsaj, M., Milošević, M., Vučković, G., Blagojević, M. (2001) Metrological values of the test to assess mechanical characteristics of maximal isometric voluntary knee extensors muscle force from standing position. Nauka, bezbednost, policija, vol. 6, br. 2, str. 119-132
Dopsaj, M., Janković, R. (2014) Validnost poligona specifične spretnosti kod studenata KPA - metabolički i funkcionalni pokazatelji fizičkog opterećenja. Nauka, bezbednost, policija, br. 1, str. 185-199
Dopsaj, M., Nešić, G., Koropanovski, N., Sikimić, M. (2009) Antropomorfološki profil studentkinja KPA i različito treniranih sportistkinja - multicentriodni model. Nauka, bezbednost, policija, vol. 14, br. 1, str. 145-160
Dopsaj, M., Vučković, G., Milojković, B., Subošić, D., Eminović, F. (2012) Gradacija snage stiska ruke u definisanju faktora rizika prilikom upotrebe dozvoljenih fizičkih mera. Facta universitatis - series: Physical Education and Sport, vol. 10, br. 3, str. 169-181
Farenholtz, D., Rhodes, E. (1986) Police officers physical abilities study. Vancouver: Institute of British Columbia
Gužvica, M. (2003-2004) Relacije morfoloških i motoričkih karakteristika i efikasnosti primene pojedinih borilačkih tehnika iz programa specijalnog fizičkog obrazovanja. Fizička kultura, vol. 57-58, br. 1-4, str. 41-49
Hadžikadunić, A., Turković, S. (2013) Selekcija ljudskih resursa za potrebe policije primjenom bazično motoričkih testova. u: Zbornik radova treće međunarodne konferencije Sport, nauka i zdravlje, Panevropski univerzitet Apeiron, Banja Luka
Lonsway, K.A. (2003) Tearing Down the Wall: Problems with Consistency, Validity, and Adverse Impact of Physical Agility Testing in Police Selection. Police Quarterly, 6(3): 237-277
Milošević, M. (1995) Analiza uticaja jednogodišnjeg aerobnog treninga na studente Policijske akademije. Bezbednost, Beograd, vol. 37, br. 6
Milošević, M., Stojičić, R., Blagojević, M.A.D., Jovanović, S., Dopsaj, M., Ćirković, Z. (1994) Određivanje krive efekata edukacije kod milicionara pripravnika. u: Zbornik radova prvog savetovanja iz Specijalnog fizičkog obrazovanja, Policijska akademija, Beograd
Milošević, M., Stojičić, R., Blagojević, M., Arlov, D. (1995) Metodologija razvoja motoričke efikasnosti specijalaca. u: Zbornik radova Policijska akademija, Beograd, Policijska akademija
Milošević, M. (1985) Određivanje strukture motoričkih svojstava milicionara. Beograd: VŠUP
Milošević, M., Zulić, M. (1986) Uticaj nekih dimenzija snage na efikasnost gađanja iz pištolja, 13. maj. Beograd: MUP Savezne Republike Srbije
Milošević, M., Gavrilović, P., Ivančević, B. (1988) Modeliranje i upravljanje sistemom samoodbrane. Beograd: Naučna Knjiga
Rossomanno, C.I., Herrick, J.E., Kirk, S.M., Kirk, E.P. (2012) A 6-Month Supervised Employer-Based Minimal Exercise Program for Police Officers Improves Fitness. Journal of Strength and Conditioning Research, 26(9): 2338-2344
Staring, M., Bakker, R., Dijkstra, G., Lemmink, K., Groothhoff, J.W. (2010) A job related fitness test for the Dutch police. Occupational Medicine, Oxford, vol. 60, 4, Oxford University Press
Stojčić, R. (1994) Određivanje motoričke efikasnosti pripadnika specijalnih jedinica. Beograd: Fakultet fizičke kulture, magistarski rad
Šuica, T., Koropanovski, N. (2015) Basic-motor status differences of escorts in the administration for guarding certain persons and buildings according to the type of previous professional engagement. Bezbednost, Beograd, vol. 57, br. 2, str. 34-49
Vučković, G., Blagojević, M., Dopsaj, M. (2011) Specijalno fizičko obrazovanje II. Beograd: Kriminalističko-policijska akademija
Vučković, G. (2009) Efekti različitih programa trenažnog gađanja i uticaj morfoloških i motoričkih karakteristika studenata na tačnost gađanja pištoljem. Beograd: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, doktorska disertacija
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/nbp1602095M
objavljen u SCIndeksu: 01.12.2016.
metod recenzije: dvostruko anoniman

Povezani članci

Nema povezanih članaka