Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
2017, vol. 59, br. 3, str. 101-118
Merenje efekata prevencije korupcije
Policijska akademija, Beograd

e-adresaslavisa.vukovic@kpa.edu.rs
Projekat:
Razvoj institucionalnih kapaciteta, standarda i procedura za suprotstavljanje organizovanom kriminalu i terorizmu u uslovima međunarodnih integracija (MPNTR - 179045)
Projekat: Kriminalitet u Srbiji i instrumenti državne reakcije, koji finansira i realizuje Kriminalističko-policijska akademija u Beogradu

Ključne reči: korupcija; prevencija; efekti; vrednovanje
Sažetak
Od usvajanja ključnih međunarodnih dokumenata koji uređuju mehanizme prevencije korupcije tokom poslednje dve decenije prošlo je dovoljno vremena da bi se mogla sagledati iskustva u pogledu načina merenja njihove uspešnosti i ostvarenih rezultata. Srbija je u svom zakonodavstvu uredila te mehanizme, pa je neophodno ustanoviti kakvi su rezultati postignuti u njihovoj implementaciji. Značajno je sagledati i rezultate članica EU u implementaciji tih mehanizama, sa kakvim se teškoćama one suočavaju i na koje načine su do sada nastojale da prevaziđu te teškoće, kako bi se ta iskustva uporedila sa iskustvima u Srbiji. Cilj je da se najpre ukaže na načine kako se prate ostvareni rezultati u prevenciji korupcije i da se na osnovu izveštaja vodećih institucija ukaže na primere dobre prakse u prevenciji korupcije i prepreke koje treba otkloniti.
Reference
*** (2013) Nacionalna strategija za borbu protiv korupcije u Republici Srbiji za period od 2013. do 2018. godine. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 57
Agencija za borbu protiv korupcije (2012) Priručnik za izradu plana integriteta. Beograd
Agencija za borbu protiv korupcije (2016) Glavni zaključci konferencije o efektima kontrole finansiranja političkih aktivnosti. u: Finansiranje političkih aktivnosti u Republici Srbiji - efekti kontrole, Zbornik radova, Beograd, str. 112-116
Agencija za borbu protiv korupcije (2017) Izveštaj o radu za 2016. godinu. Beograd
Agencija za borbu protiv korupcije (2017) Izveštaj o sprovođenju Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije u Republici Srbiji za period od 2013. do 2018. godine i revidiranog Akcionog plana za njeno sprovođenje za 2016. godinu. Beograd
Bock, M. (2013) O uzrocima korupcije i njenoj neminovnosti u savremenom društvu. u: Borba protiv korupcije - iskustva i poređenja, Zbornik radova, Beograd: Institut za uporedno pravo, str. 11-19
Božanić, M., Joksimović, V. (2016) Kontrola finansiranja političkih stranaka i evropski standardi. u: Finansiranje političkih aktivnosti u Republici Srbiji - efekti kontrole, Zbornik radova, Beograd: Agencija za borbu protiv korupcije Republike Srbije, str. 84-90
Ćirić, J., Reljanović, M., Nenadić, N., Jovanović, M., Dobrašinović, D., Pejović, D. (2010) Korupcija: problemi i prevazilaženje problema. Beograd: Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije
Državna revizorska institucija (2017) Izveštaj o radu Državne revizorske institucije za 2016. godinu. Beograd
Engdahl, O. (2007) The Role of Money in Economic Crime. British Journal of Criminology, 48(2): 154-170
European Commission (2014) Report from the Commission to the Council and the European Parliament: EU anti-corruption report. Brussels
European Commission (2014) Annex Denmark to the EU anticorruption report. Brussels
European commission (2017) Migration and home affairs: Corruption. https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/organized-crime-and-human-trafficking/corruption_en, 10.8.2017
Friedrichs, D.O. (2014) Kapitalističke banke kao kriminalni preduzetnici - slučaj Vol Strita. Crimen, vol. 5, br. 1, str. 18-34
Kesić, Z. (2017) Pojavni oblici korupcije u policiji. Nauka, bezbednost, policija, vol. 22, br. 1, str. 53-73
Mrvić-Petrović, N. (2013) Moralna komponenta sprečavanja korupcije. u: Borba protiv korupcije - iskustva i poređenja, Zbornik radova, Beograd: Institut za uporedno pravo, 21-30
Novaković, S., Vukasović, D. (2014) Modaliteti finansijskog kriminala kod vlasničke transformacije kapitala u tranzicionim ekonomijama. Nauka, bezbednost, policija, br. 1, str. 173-184
Savet Evrope (2015) Borba protiv korupcije: osnovni pojmovi - prirucnik za obuku. Strasbourg: Savet Evrope
Stojanović, Z., Kolarić, D. (2014) Krivičnopravno suzbijanje organizovanog kriminaliteta, terorizma i korupcije. Beograd: Univerzitet u Beogradu - Pravni fakultet
Tanjević, N., Špiler, M. (2016) Ključni rizici za korupciju u javnim nabavkama i protiv mere u pravnom okviru Republike Srbije. Bezbednost, Beograd, vol. 58, br. 2, str. 131-150
Todorović, Z. (2014) Korupcija u Srbiji - istorijsko-kulturološki aspekti. Bezbednost, Beograd, vol. 56, br. 1, str. 88-103
Transparency International (2016) Corruption perception index. https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2016, 1.11.2017
Vuković, S., Bošković, G. (2016) Korupcija i njena kontrola u Srbiji i Evropskoj uniji. Strani pravni život, br. 2, str. 125-137
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/bezbednost1703101V
objavljen u SCIndeksu: 09.03.2018.

Povezani članci

Nema povezanih članaka