Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 1 od 2  
Back povratak na rezultate
2019, vol. 20, br. 1, str. 13-24
Analiza finansijskog položaja proizvođača animalnih proizvoda u Republici Srpskoj
Univerzitet u Banjoj Luci, Poljoprivredni fakultet, Republika Srpska, BiH

e-adresatamara.stojanovic@agro.unibl.org
Sažetak
Predemet našeg istraživanja je bila analiza finansijskog položaja proizvođača animalnih proizvoda u Republici Srpskoj. Naša analiza se fokusira na najznačajnije pokazatelje finansijskog položaja koji se mogu izračunati na osnovu raspoloživih finansijskih izvještaja. Analiza obuhvata finansijske podatke od prosječno 85 proizvođača animalnih proizvoda i 315 poljoprivrednih preduzeća tokom perioda od šest godina (2010-2015) i zasniva se na naučno-istraživačkim metodama kao što su: analiza trenda, kompilacija i poređenje, strukturalna analiza, deskriptivna statistika, izračunavanje finansijskih pokazatelja i metod zaključivanja. Rezultati izvršene analize finansijskog položaja pokazuju da je finansijski položaj proizvođača animalnih proizvoda u Republici Srpskoj, generalno, neprihvatljiv. To podrazumijeva da čitav animalni sektor ne zadovoljava zahtjeve kratkoročne finansijske ravnoteže, tj. likvidnosti (tekući racio i brzi racio su ispod kriterija i industrijskog prosjeka), radni kapital (negativan u prosjeku), nivo zaduženosti (visok i iznad industrijskog prosjeka), pokriće kamata (u prosjeku negativno) i nivo solventnosti (ispod kriterija i prosjeka poljoprivrednog sektora). Ovakvi rezultati ukazuju da animalni sektor ima ozbiljnih finansijskih problema i da je potrebno preduzeti kako interne tako i sistemske mjere kako bi se postigla veća efikasnost, a samim tim i veća profitabilnost i bolja finansijska održivost.
Reference
Bragg, S.M. (2002) Business ratios and formulas: A comprehensive guide. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc
Gibson, C.H. (2009) Financial reporting & analysis. Ohio: South-Western Cengage Learning, Eleventh edition
Hadelan, L., Marijanović, B., Njavro, M., Par, V. (2011) Financijska analiza poslovanja hrvatske prehrambere industrije u uvjetima recesije. u: Proceedings from 46 th Croatian and 6 th International Symposium on Agriculture, 216-220
International Accounting Standards Board (IASB) (2007) Međunarodni standardi finansijskog izveštavanja (IFRS). London: IASCF
Ivaniš, M., Nešić, S. (2011) Poslovne finansije. Beograd: Univerzitet Singidunum
Jakšić, D., Vuković, B., Mijić, K. (2011) Analiza finansijskog položaja poljoprivrednih preduzeća u Republici Srbiji. Ekonomika poljoprivrede, 1: 81-90
Kramer, B.K., Johnson, C.W. (2009) Financial statements demystified. Mcgraw-Hill eBooks
Kulelija, B., Ognjenović, D., Bajramović, S., Bećirović, E. (2016) Liquidty of agro-food sector in Bosnia and Herzegovina in function of sustainable business. Works of the Faculty of Agriculture and Food Science of University of Sarajevo, LXI(66/1): 437-439
Mikerević, D. (2011) Finansijski menadžment. Banja Luka: Ekonomski fakultet
Rodić, J. (1991) Analiza bilansa. Beograd: Ekonomika
Rodić, J., Vukelić, G., Andrić, M., Lakićević, M., Vuković, B. (2011) Analiza finansijskih izveštaja. Podgorica: Univerzitet u Podgorici
Stojanović, T. (2016) Financial Position Analysis of the RS's Agricultural Industry; Financial Position Analysis: A Case Study. Saarbrücken: LAP LAMBERT Academic Publishing
Stojanović, T., Stojanović, S. (2015) Finansijska analiza položaja preduzeća iz poljoprivrednog sektora Republike Srpske. Agroznanje, vol. 16, br. 4, str. 549-557
Vaško, Ž., Ostojić, A., Rokvić, G., Drinić, L., Mrdalj, V., Figurek, A., Brković, D. (2016) Poljoprivreda i ruralni razvoj u Republici Srpskoj do 2020. godine. Banja Luka: University in Banja Luka, Faculty of Agriculture
Vaško, Ž., Ostojić, A., Drinić, Lj. (2018) Financial performance analysis of the companies in the agricultural sector and food industry in the Republic of Srpska. Agroznanje, 19(2): 67-78
Vukoje, V., Obrenović, D. (2001) Analiza finansijskog rezultata i finansijskog položaja ratarske proizvodnje u Vojvodini. Letopis naučnih radova Poljoprivrednog fakulteta, vol. 25, br. 1-2, str. 55-65
Vukoje, V. (2002) Analiza osnovnih finansijskih pokazatelja poljoprivrede i prehrambene industrije Vojvodine. Letopis naučnih radova Poljoprivrednog fakulteta, vol. 26, br. 1, str. 76-85
Wheeling, B. (2008) Introduction to agricultural accounting. New York: Thomson Delmar Learning
Žager, K., Žager, L. (1999) Analiza financijskih izvještaja. Zagreb: Masmedia
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.7251/AGREN1901013S
primljen: 22.08.2018.
prihvaćen: 12.11.2018.
objavljen u SCIndeksu: 23.08.2023.

Povezani članci

Nema povezanih članaka