Metrika

  • citati u SCIndeksu: [4]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:49
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:47

Sadržaj

članak: 1 od 2  
Back povratak na rezultate
2017, vol. 11, br. 2, str. 247-259
Struktura poljoprivrednih gazdinstava u Republici Srbiji prema površini poljoprivrednog zemljišta
aInstitut za ekonomiku poljoprivrede, Beograd
bUniverzitet 'Union - Nikola Tesla', Beograd

e-adresazoki@medianis.net, brankomih@neobee.net, nikolacurcic@yahoo.com
Projekat:
Održiva poljoprivreda i ruralni razvoj u funkciji ostvarivanja strateških ciljeva Republike Srbije u okviru dunavskog regiona (MPNTR - 46006)

Sažetak
U radu autori daju pregled i analizu stanja poljoprivrednih gazdinstava u Republici Srbiji. Analiza stanja u je urađena na osnovu tri poslednja popisa iz 1991, 2002. i 2012. godine. Na osnovu analize podataka iz popisa autori ističu da je u postojećim uslovima privređivanja opstanak poljoprivrednih gazdinstava ugrožen. Ključni problem predstavlja posedovna struktura gazdinstava koja se nalaze na malim površinama zemljišta. Takođe je zastupljena i velika usitnjenost parcela. Prosečna veličina individualnog gazdinstva u Srbiji je izrazito mala, pri čemu čak 94,5% gazdinstava poseduje manje od 10 ha. Na ovako malom posedu je teško organizovati poljoprivrednu proizvodnju. Rezultati analize upućuju na zaključak da je neophodno da se sprovede postupak komasacije i arondacije u cilju ukrupnjavanja poseda, što bi rezultiralo povećanjem efikasnosti poljoprivredne proizvodnje.
Reference
*** (2005) Strategija razvoja poljoprivrede Srbije. Službeni glasnik RS, br. 78
*** (2014) Strategija poljoprivrede i ruralnog razvoja RS - nacrt
Bogdanov, N. (2007) Small rural households in Serbia and rural non-farm economy. Belgrade: Ministry of Agriculture Forestry and Water Management, 116-117
Božić, D., Bogdanov, N.Lj. (2006) Agrarna politika Srbije u periodu tranzicije. u: Poljoprivreda i ruralni razvoj Srbije u tranzicionom periodu, Beograd: Društvo agrarnih ekonomista Srbije
Đekić, S., Jovanović, S., Krstić, B. (2011) Komparativna analiza strategija održivog ruralnog razvoja zemalja u okruženju - osnova za kreiranje efektivne strategije održivog ruralnog razvoja u Srbiji. Ekonomske teme, 49(4): 633-649
Hopić, S. (2008) Ruralni razvoj u Republici Srbiji. u: Studija SKGO u okviru Exchange2 projekta - Zajednička podrška lokalnim samoupravama - EU projekat
Katić, B., Simonović, Z. (2007) Briga o poljoprivrednom zemljištu u Srbiji - osvrt na novi Zakon o poljoprivrednom zemljištu. Ekonomika, vol. 53, br. 1-2, str. 149-162
Krstić, B., Andrić, J., Bajčetić, B. (1995) Modeli zemljoradničkih gazdinstava usmerenih na stočarsku proizvodnju. Beograd: Aleksandrija
Mihailović, B., Cvijanović, D., Paraušić, V. (2013) Analiza performansi primarne poljoprivredne proizvodnje i prehrambene industrije Srbije. Agroznanje, 14(1): 77
Paraušić, V., Cvijanović, D. (2012) Ekonomska veličina poljoprivrednih gazdinstava u Srbiji i preporuka mera za njeno osnaživanje. u: Primena podataka Popisa poljoprivrede - zbornik radova, 10-12
Pejanović, R. (2007) Velika i mala gazdinstva u poljoprivredi Republike Srbije # Large and small farms in the agriculture of the Republic of Serbia. Zbornik Matice srpske za društvene nauke, br. 123, str. 205-218
Pejanović, R.V., Tica, N. (2005) Agrarni problem u procesu tranzicije Republike Srbije. Letopis naučnih radova Poljoprivrednog fakulteta, vol. 29, br. 1, str. 210-221
Petrović, Ž., Janković, D., Čikić, J. (2010) Problems in the extension work and farmers needs in Serbia. Economics of Agriculture, 91-98; 57
Rikalović, G., Stojanović, Ž., Zakić, Z. (2012) Novi obrazac privrednog razvoja i zapošljavanja - model kreativne ruralne industrijalizacije # A new form of economic development and employment: Model of creative rural industrialization. Zbornik Matice srpske za društvene nauke, br. 141, str. 565-582
Satarić, D. (2007) Veliki agrarni sistemi, šansa za brži razvoj poljoprivrede Srbije. u: Agrarna i ruralna politika Srbije, Beograd: DAES, 1, 75
Simonović, Z., Paraušić, V., Puškarić, A. (2009) Transformacija poljoprivredne proizvodnje Srbije i neki aspekti svetske ekonomske krize. u: Naučni skup, Poslovno okruženje u Srbiji i svetska ekonomska kriza, Visoka poslovna škola strukovnih studija, Novi Sad
Simonović, Z. (2014) Upravljanje agrarom Srbije u tranziciji. Beograd: Institut za ekonomiku poljoprivrede
Simonović, Z., Jeločnik, M., Subić, J. (2013) Tax policy in Serbian agriculture. Ekonomika poljoprivrede, vol. 60, br. 3, str. 637-651
van Berkum, S. (2012) Serbia on the road to EU accession: Consequences for agricultural policy and the agri-food chain. CABI
Vujicic, M., Ristic, L., Vujicic, M. (2012) European integration and rural development policy of the Republic of Serbia and West Balkan countries. Bulgarian journal of agricultural science, 18(4): 519-530
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/poseko12-15416
objavljen u SCIndeksu: 15.03.2018.