Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
2009, br. 44, str. 411-421
O 'socijalnom genotipu' vojvođanskih kolonista iz Durmitorskog kraja
Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet
Sažetak
Autor analizira 'socijalni genotip' (nacionalnu kulturu) vojvođanskih kolonista iz Durmitorskog kraja (Republika Crna Gora), povodom 62 godine njihove kolonizacije. Polazeći od definicije nacionalne kulture Fukujame, po kojoj je kultura nasleđeni običaj, autor posmatra kulturu kao skup: tradicije, istorije, verovanja, običaja, kolektivnog pamćenja, jezika, simbola, vrednovanja i odgovarajućih obrazaca ponašanja. Kulturne vrednosti mogu imati pozitivan ili negativan uticaj na društveno-ekonomski razvoj. Pritom svaki ekonomski sistem postaje osoben 'kulturni kapital'. Razvoj zavisi i od specifičnosti upravo tog 'kulturnog kapitala'. Na osnovu analize bogate literarne građe, kao i ličnog iskustva (kao potomak kolonista), autor ističe glavne crte kolonista: dinarski tip ličnosti, violentnost, epski duh, tradicionalnu kulturu, seljačke korene. Bogato seljačko iskustvo i iskonska vezanost za poljoprivredu čini ruralni karakter ovih ljudi. Autor analizira korene ovih kolonista, polazeći od teze da poštovanje korena znači dostojanstvo pojedinaca i nacije, kao i njihovog kulturnog identiteta. Negovanje kulturne baštine je danas važnije nego ikada, jer procesi tranzicije i globalizacije prete poništavanjem moralnih vrednosti tradicionalne kulture.
Reference
*** (2001) Durmitorska knjiga I. Beograd: Udruženje Durmitoraca
*** (2004) Kultura i razvoj. Beograd: IDN
*** (2006) Arhiv mesne zajednice Bačko Dobro Polje
*** (1989) Pripovjedanje i umovanje narodno - izbor iz usmene književnosti. Sarajevo: Svjetlost
*** (1966) Posjetnik o Crnoj Gori i Crnogorstvu. Cetinje: Dignitas
Andrić, I. (1975) Andrićev azbučnik - iskustva, zapažanja i misli. Novi Sad: Matica srpska
Andrić, I. (1996) Njegoš kao tragični junak kosovske misli. Podgorica: Oktoih
Antić, M. (1976) Vojvodina. Novi Sad: Dnevnik
Bećirović, R. (1969) Nagorkinje. Nikšić: autorovo izdanje, zbirka
Blagojević, O. (1996) Durmitor. Beograd: Stručna knjiga, Izabrana djela, knj. 10
Blagojević, O. (1971) Piva - priroda, istorija, etnografija, revolucija. Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti / SANU, posebno izdanje 69
Blagojević, O., ur. (1979) Bačko Dobro Polje - gorštaci u ravnici. Beograd: Etnografski institut SANU
Božović, G. (2007) Kroz nekadašnju tromeđu. Beograd
Bukurov, B. (1957) Poreklo stanovništva Vojvodine. Novi Sad: Matica srpska
Cvijić, J. (1987) Antropogeografski problemi Balkanskog poluostrva. Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti, sabrana dela
Cvijić, J. (1966) Karst i čovek. u: Antropogeografski i etnografski spisi - Sabrana dela, Beograd, knj. 2, knj. 9
Cvijić, J., Andrić, I. (1996) O balkanskim psihičkim tipovima. Beograd: Službeni list SRJ
Danojlić, M. (2001) Lične stvari - ogledi o sebi i drugima. Beograd: Plato
Deniker, J. (2002) Rase i narodi na zemlji. Podgorica: CID
Erdeljanović, J. (1926) Stara Crna Gora. Srpski etnografski zbornik / SEZb
Fromm, E. (1984) Imati ili biti?. Beograd: Nolit
Fukujama, F. (1997) Sudar kultura - poverenje, društvene vrline i stvaranje prosperiteta. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Gavrilović, Ž. (1960) Prilog poznavanju uticaja posleratne migracije na telesno stanje Crnogoraca naseljenih u Vojvodini. Novi Sad: Matica srpska, posebna izdanja
Gezeman, G. (1968) Čojstvo i junaštvo starih Crnogoraca. Cetinje: Obod
Hantington, S.P. (2000) Sukob civilizacija i preoblikovanje svetskog poretka. Podgorica: CID
Heneberg,, Gušić, M. (1930) Etnografski prikaz Pive i Drobnjaka. Zagreb: Narodna starina, knj. IX
Ivanović, B.M. (1999) Antropogeneza i adaptacija Crnogoraca. Glasnik Antropološkog društva Jugoslavije, br. 35, str. 33-50
Ivanović, B.M. (1987) Durmitorci - antropo-ekološke osobine. Nikšić, itd: Univerzitetska riječ
Jankulov, B. (1961) Pregled kolonizacije Vojvodine u XVIII i XIX veku. Novi Sad: Matica srpska
Jovanović, B.G. (2002) Karakter kao sudbina - studije iz etnopsihologije. Kraljevo: Narodna biblioteka Stefan Prvovenčani
Jovanović, S. (1990) Sabrana dela. Beograd: BIGZ
Jovanović, S. (2005) Kulturni obrazac. Beograd: Stubovi kulture
Karadžić-Stefanović, Vuk (1972) O Crnoj Gori - razni spisi. Beograd: Prosveta
Kuper, D.K. (1986) Ilustrovana enciklopedija tradicionalnih simbola. Beograd: Prosveta
Latković, V., Čađenović, J., ur. (1966) Epska narodna poezija Crne Gore. Podgorica: Grafički zavod
Luburić, A. (1930) Drobnjaci - pleme u Hercegovini - poreklo, prošlost i etnička uloga u našem narodu. Beograd
Milojević, B.Ž. (1951) Durmitor - regionalno-geografska ispitivanja. Zbornik radova Geografskog instituta SANU, Beograd, knj. 2
Miljanov, P.M. (1980) Primjeri čojstva i junaštva. Cetinje: Obod
Nikolić, D., Radovanović, M. (1977) Pristup proučavanju savremenih etničkih procesa u kolonističkom naselju Bačko Dobro Polje. Glasnik Etnografskog instituta SANU, XXVI
Ostojić, Đ. (1966) Drobnjak - narodni život i običaji. Pljevlja
Ostojić, Đ. (2000) Drobnjak - plemenski život i tradicija. Beograd: Čigoja štampa
Pejanović, M. (2005) Drobnjačko selo Godijelji. Cetinje: Štamparija Obod
Pejanović, R. (2005) Plodne duše i plodne njive, povodom 60 godina kolonizacije. Poljoprivrednik, br. 2318/30, XII, str. 12
Pejanović, R. (2005) Šezdeset godina kolonizacije i borbe protiv fašizma. Glas javnosti, Vrbas, prigodan govor na svečanoj akademiji u Bačkom Dobr
Pejanović, R. (2006) Predgovor za knjigu 'Bočar kroz seobe' autora M. Drobca. Novi Sad, str. 1-2
Pejanović, R. (2006) O etologiji vojvođanskih kolonista iz Durmitorskog kraja - povodom 60 godina kolonizacije. Letopis naučnih radova Poljoprivrednog fakulteta, vol. 30, br. 1, str. 200-219
Petrović, B. (1991) Usmena reč. Novi Sad: Matica srpska, 253 str
Petrović, D., ur. (2000) Rečnik srpskih govora Vojvodine. Novi Sad: Matica srpska - Odeljenje za književnost i jezik
Petrović Petar II, Njegoš (1998) Poslanice. 'Nikšićke novine', Nikšić
Petrović Petar II, Njegoš (1999) Gorski vijenac. Beograd: SKZ
Prokle, H., Vildman, G., Zonlajtner, H., i dr. (2004) Genocid nad nemačkom manjinom u Jugoslaviji - 1944-1948. Beograd: Društvo za srpsko-nemačku saradnju
Rovinski, P.A. (1885-1915) Černogorka. Sanktpeterburg, I-III
Stipetić, V. (1954) Agrarna reforma i kolonizacija u FNRJ godine 1945-1948. Zagreb: Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti
Šibalić, V., Karadžić, S. (1995) Drobnjak - porodice u Drobnjaku i njihovo porijeklo - (Drobnjak, Jezera, Uskoci i Šaranci). Beograd: MRG
Tomić, S. (1949) Drobnjak. Beograd: SAN, Odeljenje društvenih nauka, knj. 31
Tomić, S. (1949) Piva i Pivljani. Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti / SANU, 150 str., 16 tabli fotogr
Vasović, M. (1959) Najnovije naseljavanje Crnogoraca u nekim bačkim selima. Novi Sad: Matica srpska
Vlahović, P. (1962) Neke etničko-antropološke karakteristike sela Crne Gore na Durmitoru. Glasnik Etnografskog muzeja na Cetinju, Cetinje, knjiga II
Vlahović, P. (2008) Dinarski tip i njegovi varijeteti u Crnoj Gori. Glasnik Antropološkog društva Srbije, br. 43, str. 7-14
Vlahović, P. (1996) Čovek u vremenu i prostoru - antropologija. Beograd: Vuk Karadžić
Vuksanović, M. (2000) Semolj gora. Beograd: Prosveta
Vuksanović, M. (2006) Semolj zemlja - azbučni roman o 909 planinskih naziva. Beograd: Filip Višnjić
Vuksanović, M. (2008) Semolj ljudi - azbučni roman u 919 priča o nadimcima. Beograd: Srpska književna zadruga, 475 str
Žarković, V. (2000) Stazama slobode, sećanja. Podgorica: Istorijski institut Crne Gore
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 11.08.2009.

Povezani članci

Letop nauč rad Polj fak (2006)
O etologiji vojvođanskih kolonista iz Durmitorskog kraja - povodom 60 godina kolonizacije
Pejanović Radovan

Gl Antropol društva Srbije (2008)
Dinarski tip i njegovi varijeteti u Crnoj Gori
Vlahović Petar

Gl Antropol društva Srbije (2009)
Antropologija u Srbiji i Crnoj Gori
Vlahović Petar

prikaži sve [112]