Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
2010, vol. 34, br. 1, str. 69-79
Prinos i morfološka svojstva nevena i bosiljka u zavisnosti od đubrenja azotom
Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet, Srbija
Projekat:
Projekat PSNTR AP Vojvodine: Savremeni pristup tehnologiji gajenja nekih lekovitih biljaka sa osvrtom na najznačajnije patogene u Vojvodini i rumunskom delu Banata

Sažetak
Istraživanja su izvedena u ogledima postavljenim u Mitscherlich-ovim sudovima, u polukontrolisanim uslovima vegetacione kuće u botaničkoj bašti Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu. Ispitivan je uticaj četiri sorte i rastućih količina azota na prinos cvasti nevena i herbe i lista bosiljka. Ispitivanje dekorativnih svojstava obuhvatilo je praćenje krupnoće i broja cvasti po biljci, te visine biljaka. Najveći prinos suvih cvasti nevena dobijen je kod čeških sorti Plamen i Plamen Plus, ali je najveći broj cvasti formirala domaća sorta Bački Petrovac. Prinos suvih cvasti nevena bio je statistički podjednak na varijantama sa 1,5 i 1 g N/sudu, a značajno veći u odnosu na kontrolnu varijantu i dozu od 0,5 g N/sudu. Najveća suva masa herbe bosiljka, dobijena je kod patuljaste sorte (O. basilicum 'Patula'). U proseku sorti, sve đubrene varijante dale su veći prinos u odnosu na kontrolnu, dok dalje povećanje doza N nije značajnije uticalo na povećanje prinosa herbe bosiljka.
Reference
Crnobarac, J., Jaćimović, G., Marinković, B., Latkovic, D., Balijagić, J. (2010) The effect of variety and row distance on yield and quality of Pot Marigold. u: Science and Horticulture for People, 28th International Horticultural Congress (IHC), August 22-27, Lisbon, Portugal, Book of abstracts, 62, http://www.ihc2010.org
Crnobarac, J., Jaćimović, G., Marinković, B., Mircov, D.V., Mrđa, J., Babić, M. (2008) Dynamics of Pot Marigold yield formation depended by varieties and row distance. Hop and medicinal plants, XVI, No 1-2 (Vol. 31-32), 114-121
Crnobarac, J., Jaćimović, G., Mrđa, J., Marinković, B., Adamović, D., Jovančević, M. (2007) Effect of inter-row spacing on the petals yield of Czech pot marigold varieties in Vojvodina province. u: International Scientific Conference on Medicinal, Aromatic and Spice Plants (1st), Nitra, Slovak Republic, December 5-6, Book of Scientific Papers and Abstracts, 24-27
Crnobarac, J., Jaćimović, G., Mrđa, J., Marinković, B., Filipović, V. (2007) Flowers yield of Czech Pot marigold varieties depended by different row spacing in Vojvodina province. u: Medicinal, Aromatic and Spice Plants, 1st International Scientific Conference, Nitra, Slovak Republic, Book of Papers and Abstracts, 52-55
Crnobarac, J., Marinković, B., Jaćimović, G., Mrđa, J. (2010) Optimalizacija tehnologije proizvodnje i njen uticaj na kvalitativne osobine nevena. u: Naučnostručni skup 'Proizvodnja i plasman lekovitog, začinskog i aromatičnog bilja' (XVII), Bački Petrovac, Izvodi radova, 14-16
Cromack, H.T.H., Smith, J.M. (1998) Calendula officinalis: Production potential and crop agronomy in Southern England. Industrial Crops and Products, 7, pg. 223-229
Đurovka, M., Lazić, B., Bajkin, A., Potkonjak, A., Marković, V., Ilin, Ž., Todorović, V. (2006) Proizvodnja povrća i cveća u zaštićenom prostoru. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet
Froment, M., Mastebroek, D., Gorp, K. (2002) A growers manual for final project report: Calendula as agronomic raw material for industrial application. www.defra.gov.uk
Gajula, D., Verghese, M., Boateng, J., Walker, L.T., Shackelford, L., Mentreddy, S.R., Cedric, S. (2009) Determination of total phenolics, flavonoids and antioxidant and chemopreventive potential of basil (Ocimum basilicum L. and Ocimum tenuiflorum L). International Journal of Cancer Research, 5 (4), str. 130-143
Jaćimović, G., Mrđa, J., Marinković, B., Crnobarac, J. (2007) Proizvodni potencijal čeških sorata nevena u uslovima Vojvodine. Letopis naučnih radova Poljoprivrednog fakulteta, vol. 31, br. 1, str. 140-145
Jelačić, S., Beatović, D. (2005) Ocena dekorativne vrednosti domaćih populacija bosiljka. Zbornik naučnih radova Instituta PKB Agroekonomik, vol. 11, br. 1-2, str. 159-166
Kišgeci, J. (2002) Lekovito bilje gajenje, sakupljanje, upotreba. Beograd: Partenon
Lazić, B. (1997) Povrtnjak - bašta zelena cele godine. Beograd: Partenon
Malešević, M., Jaćimović, G., Babić, M., Latković, D. (2008) Upravljanje proizvodnjom ratarskih kultura. u: Lazić, B., Babović, M. [ur.] Organska poljoprivreda, Novi Sad: Naučni institut za ratarstvo i povrtarstvo, 153-226
Mieseler, T., i dr. (2007) Calendula: An herb society of America guide. The Herb Society of America, http://www.herbsociety.org/factsheets/Calendula%20Guide.pdf
Morales, M.R., Simon, J.E. (1996) New basil selections with compact inflorescences for the ornamental market. u: Progress in new crops, Alexandria, VA: ASHS Press, str. 543-546
Simon, J.E., Morales, M.R., Phippen, W.B., Vieira, R.F., Hao, Z. (1999) Basil: A source of aroma compounds and a popular culinary and ornamental herb. u: Janick J. [ur.] Perspectives on new crops and new uses, Alexandria, VA: ASHS Press, str. 499-505
Tesi, R., Chisci, G., Nencini, A., Tallarico, R. (1995) Growth response to fertilisation of sweet basil (Ocimum basilicum L.). Acta Horticulture, 390:93-96., www.actahort.org/books/390/390_11.htm
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 02.03.2011.

Povezani članci

Nema povezanih članaka