Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:21
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:19

Sadržaj

članak: 2 od 2  
Back povratak na rezultate
2017, vol. 66, br. 3, str. 483-495
Analiza istraživanja rodne osetljivosti udžbenika za srpski jezik
Univerzitet u Kragujevcu, Učiteljski fakultet, Užice

e-adresamirjanastakic073@gmail.com
Ključne reči: rodna osetljivost; srpski jezik; udžbenik (čitanka); književni tekst; estetska vrednost
Sažetak
U radu se analiziraju istraživanja rodne osetljivosti udžbenika za srpski jezik u dijahronoj perspektivi. Cilj analize je da utvrdimo da li ispitivanja rodne osetljivosti udžbenika (čitanke) uvažavaju specifičnost udžbenika u čiji sastav ulaze, pored didaktičko-metodičke aparature, i književni tekstovi koji imaju obrazovnu, vaspitnu i estetsku vrednost. Analiza prethodnih istraživanja pokazala je da se književni tekst u čitanci prepoznaje kao nosilac rodne (ne)osetljivosti, zbog: 1) dominacije muškaraca kao autora; 2) dominacije muških likova; 3) stereotipnog načina prikazivanja psihosocijalnih osobina muških i ženskih likova i 4) dominantne tradicionalne predstave sistema vrednosti i profesionalnih i porodičnih uloga koje likovi zauzimaju u književnoj stvarnosti. Istraživanjima rodne osetljivosti udžbenika (čitanke) u dijahronoj perspektivi može se uputiti prigovor da ne uzimaju u obzir estetsku vrednost književnih tekstova. Stoga smatramo da je u budućim istraživanjima potrebno razgraničiti ispitivanje rodne osetljivosti didaktičko-metodičke aparature udžbenika od samog književnog teksta, jer estetska vrednost predstavlja dominantan kriterijum izučavanja (čitanja i interpretacije) književnih tekstova u nastavnom procesu.
Reference
*** (2013) Rodni aspekti u nastavi prirode i društva, prirode i biologije za osnovne škole. http://www.prs.hr/index.php/izvjesca/izvjesce-o-radu-za-2013, 28. decembra 2016
*** (2009) Zakon o ravnopravnosti polova. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 104
*** (2015) Zakon o udžbenicima. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 68
*** (2010) Pravilnik o Nastavnom planu za prvi, drugi, treći i četvrti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja i nastavnom programu za treći razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja. Službeni glasnik RS - Prosvetni glasnik, br. 2
*** (2006) Pravilnik o nastavnom programu za četvrti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja. Službeni glasnik - Prosvetni glasnik, br. 10
*** (2012) Rodni aspekt u udžbenicima vjeronauka za osnovne i srednje škole. http://www.prs.hr/index.php/izvjesca/2012, 24. decembra 2016
*** (2010) Rodna analiza osnovnoškolskih udžbenika iz povijesti. http://www.prs.hr/attachments/article/96/Izvjesce%20o%20radu%20za%202010.pdf
Bailey, A. (1988) Sex-stereotyping in primary school mathematics schemes. Research in Education, 39(1): 39-46
Baranović, B. (2000) Slika žene u udžbenicima književnosti. Zagreb: Institut za društvena istraživanja
Baranović, B., Jugović, I., Doolan.K. (2008) Kojeg su roda čitanke iz književnosti?. Zagreb: Institut za društvena istraživanja
Baranović, B., Doolan, K., Jugović, I. (2010) Jesu li čitanke književnosti za osnovnoškolsko obrazovanje u Hrvatskoj rodno osjetljive?. Sociologija i prostor, Vol. 48, No. 2, 349-374
Bašaragin, M.V., Savić, S.L. (2017) Rodnoosetljiva analiza čitanki za osmi razred osnovne škole za srpski jezik, srpski kao nematernji i mađarski jezik. Zbornik Odseka za pedagogiju, 25: 75-97
Boaler, J., Sengupta-Irving, T. (2006) Nature, Neglect and Nuance: Changing Accounts of Sex, Gender and Mathematics. u: The SAGE Handbook of Gender and Education, 1 Oliver's Yard,  55 City Road,  London    EC1Y 1SP  United Kingdom: SAGE Publications, str. 207-220
Browne, N., France, P. (1986) Untying the Apron Strings. Milton Keynes: Open University Press
Burdije, P. (2003) Pravila umetnosti. Geneza i struktura polja književnosti. Novi Sad: Svetovi
Ćeriman, J., Milutinović, B.S., Draško, P.G. (2016) Saradnja porodice i škole na urodnjavanju obrazovanja u Srbiji. u: Ćeriman J., Milutinović Bojanić S. [ur.] Rodno vaspitanje i obrazovanje - (ne)mogući dijalog, Beograd: Centar za etiku, pravo i primenjenu filozofiju, str. 6-21
Deretić, J. (2007) Istorija srpske književnosti. Zrenjanin: Sezam Book
Đelić, T. (2016) Analysis of gender equality in upper-elementary readers in the Republic of Serbia. u: Pešikan A. [ur.] Nastava i učenje - udžbenik u funkciji nastave i učenja, Užice: Univerzitet u Kragujevcu-Učiteljski fakultet, str. 145-162
Đorić, G., Žunić, N., Obradović-Tošić, T. (2010) Obrazovanje za rodnu ravnopravnost - analiza nastavnog materijala za Građansko vaspitanje. Beograd: Mena Group - UNDP
Espelage, D.L., Holt, M.K., Henkel, R.R. (2003) Examination of Peer-Group Contextual Effects on Aggression During Early Adolescence. Child Development, 74(1): 205-220
Foran, S., Virdee, G., Rames, V., Hodgkin, M. (2010) Rodna ravnopravnost u obrazovanju i kroz obrazovanje. Geneva, Switzerland: Inter-Agency Network for Education in Emergencies (INEE), http://toolkit.ineesite.org/toolkit/INEEcms/uploads/1009/INEE_Pocket_Guide_to_Gender_SRB_LoRes[1].pdf, December 15, 2016
Jackson, S., Gee, S. (2005) ‘Look Janet’, ‘No you look John’: constructions of gender in early school reader illustrations across 50 years. Gender and Education, 17(2): 115-128
Janušić, J. (2008) Analiza srednjoškolskih udžbenika za hrvatski jezik i književnost: Primjer rodnog čitanja. Metodički ogledi, Vol. 15, No. 1, 61-80
Jarić, I. (1994) Začarani krug predstava o muškom i ženskom. u: Rosandić R., Pešić V. [ur.] Ratništvo, patriotizam, patrijarhalnost, Beograd: Centar za Antiratnu akciju, str. 105-116
Jarić, V., Radović, N. (2011) Rečnik rodne ravnopravnosti. Beograd: Uprava za rodnu ravnopravnost, http://www.zenskestudije.org.rs/knjige/recnik_rodne_ravnopravnosti_2011.pdf, 1. oktobar 2017
Jugović, I. (2010) Uloga motivacije i rodnih stereotipa u objašnjenju namjere odabira studija u stereotipno muškom području. Sociologija i prostor, Vol. 48, No. 1, 77-98
Kovačević, A., Kosić, S., Jurlina, T. (2004) Rodni stereotipi u udžbenicima za osnovnu školu (I, IV i VIII razred) u Crnoj Gori. Kotor: ANIMA
Lobban, G. (1975) SEX ‐‐ ROLES IN READING SCHEMES. Educational Review, 27(3): 202-210
Mango, C., Silova, I., Wright, S., Demeny, E. (2003) Open Minds: Opportunities for Gender Equity in Education, A Report on Central and South Eastern Europe and the Former. Soviet Union, Budapest: Open Society Institute
Marinković, S., Pešikan, A.Ž. (1999) Tipičan ženski i muški lik u udžbenicima prirode i društva. Psihologija, vol. 32, br. 3-4, str. 225-240
Marušić, I. (2006) Motivacija i školski predmeti - spolne razlike među učenicima u kontekstu teorije vrednosti i očekivanja. u: Baranović B. [ur.] Nacionalni kurikulum za obavezno obrazovanje u Hrvatskoj - različite perspektive, Zagreb: Institut za društvena istraživanja, 214-252
Milinković, M. (2008) Retorika sa izabranim besedama. Čačak: Legenda
Mršević, Z. (2011) Ka demokratskom društvu - rodna ravnopravnost. Beograd: Institut društvenih nauka
Mršević, Z. (2005) Rodna analiza kao sredstvo u borbi protiv mizoginije. u: Blagojević M. [ur.] Mapiranje mizoginije u Srbiji - diskrusi i prakse, II tom, Beograd: Asocijacija za žensku inicijativu, str. 86-96
Nikolić, M. (2012) Metodika nastave srpskog jezika i književnosti. Beograd: Zavod za udžbenike
Northam, J. (1982) Girls and boys in primary maths books. Education 3-13, 10(1): 11-14
Opsenica, J. (2003) Komparacija vaspitnih ciljeva čitanke za osmi razred i vaspitnih ciljeva plana i programa osnovnoškolskog vaspitanja i obrazovanja. Godišnjak za psihologiju, br. 2, str. 165-179
Paseka, A. (2004) Udžbenici u Bosni i Hercegovini - kritička analiza. u: Gender perspektiva u nastavi, Sarajevo: Fond Heinrich Böll Regional office, in Serbian
Pavić, Z.V. (2016) Rodno inkluzivni programi u obrazovnim sistemima evropskih država: Principi i praksa rodne inkluzije u osnovnom obrazovanju u Evropi. u: Ćeriman J., Milutinović Bojanić S. [ur.] Rodno vaspitanje i obrazovanje - (Ne)mogući dijalog, Beograd: Centar za etiku, pravo i primenjenu filozofiju (CELAP), str. 22-65
Pekić, J.M., Kodžopeljić, J.S., Milovanović, I.Z. (2016) Polne i uzrasne razlike u ispoljavanju nedisciplinovanog ponašanja tokom nastave. Nastava i vaspitanje, vol. 65, br. 2, str. 247-262
Pešikan, A., Marinković, S. (2006) Komparativna analiza tipičnog ženskog i muškog lika na ilustracijama u udžbenicima za prvi razred osnovne škole. Psihologija, vol. 39, br. 4, str. 383-406
Pincus, F.L. (2000) Discrimination comes in many forms: Individual, institutional and structural. u: Adams M., Blumenfeld W.J.Castaneda R.Hackman H.W.Peters M.L.Zuniga X. [ur.] Readings for Diversity and Social Justice, New York: Routledge, pp. 31-35
Plut, D. (2003) Udžbenik kao kulturno-potporni sistem. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Radulović, L. (2000) Nečista i neformalno moćna - sakralni aspekti ambivalentnog odnosa prema ženi u tradicijskoj kulturi Srba. u: Antonijević D. [ur.] Mapiranje mizoginije u Srbiji - diskursi i prakse, Beograd: Asocijacija za žensku inicijativu, str. 161-191
Reba, J. (2012) Mila Dimić i Darinka Ćosić - (ne)zaboravljene spisateljice za decu. Detinjstvo, god. 38, br. 2, 75-81
Rosandić, D. (2005) Metodika književnog odgoja. Zagreb: Školska knjiga
Savić, S. (2009) Uputstva za standardizaciju rodno osetljivog jezika. u: Bačanović T. [ur.] Njegoševi dani 1, međunarodni slavistički naučni skup, 27-29. jun, 2008, Cetinje, Zbornik radova, Nikšić: Filozofski fakultet, str. 301-320, http://www.zenskestudije.org.rs/01_o_nama/svenka_savic/textovi/njegosevi_dani_I.pdf, 29. avgusta 2017
Skelton, C., Francis, B. (2009) Feminism and the Schooling Scandal. New York: Routledge
Slapšak, S. (2000) Žensko telo u jugoslovenskom filmu - status žene, paradigma feminizma. u: Arsić B. [ur.] Žene, slike, izmišljaji, Beograd: Centar za ženske studije, str. 121-137
Spender, D., Sarah, E. (1980) Learning to Lose: Sexism and Education. London: The Women's Press
Stefanović, J., Glamočak, S. (2008) Imaju li čitanke rod? - rod u čitankama u osnovnoj školi # Do textbooks have a gender?: Gender analysis of primary school textbooks. Philologia, br. 6, str. 61-68
Stjepanović-Zaharijevski, D., Gavrilović, D., Petrušić, N. (2010) Obrazovanje za rodnu ravnopravnost: Analiza nastavnog materijala za osnovnu i srednju školu. Niš: UNDP: Program Ujedinjenih nacija za razvoj
Tomić, S. (2012) Priče srpskih klasika Laze K. Lazarevića i Ive Andrića: dva primera patrijarhalno stereotipnog konstruisanja likova devojčica. Detinjstvo, god. 38, br. 2, 40-48
Vranić, I. (2016) Analiza rodne osetljivosti jezika u udžbeničkoj literaturi za osnovnu školu u Srbiji. Norma, vol. 21, br. 2, str. 375-389
Živančević-Sekeruš, I. (2003) Rodne perspektive istorije književnosti. Zbornik Matice srpske za književnost i jezik, vol. 51, br. 3, str. 451-456
Živančević-Sekeruš, I. (2009) Kako o(pisati) različitost?, Slika drugog u srpskoj književnosti. Novi Sad: Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/nasvas1703483S
objavljen u SCIndeksu: 09.03.2018.
Creative Commons License 4.0