Akcije

Istraživanja u pedagogiji
kako citirati ovaj članak
podeli ovaj članak

Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
2021, vol. 11, br. 1, str. 278-296
Praksa kupovine dečijih igračaka iz ugla odraslih
Visoka škola strukovnih studija za vaspitače "Mihailo Palov", Vršac

e-adresamilijana.lazarevic1@gmail.com, m.malovic@outlook.com
Ključne reči: igra; igračke; potrošačko društvo; podrška dečjoj igri; kupovina igračaka; igračka kako poklon; upotrebna vrednost igračaka; koncept dobre igračke
Sažetak
Ovaj rad bavi se istraživanjem praksi kupovine igračaka za decu kroz prizmu promišljanja o ulozi igračaka u učenju i razvoju dece i uticaju komercijalizacije detinjstva na ponudu i odabir igračaka kojima će se deca igrati sa fokusom na preispitivanje uloge odraslih u oblikovanju dečjeg okruženja za igru posredstvom igračaka. U radu je predstavljeno istraživanje eksplorativnog karaktera sprovedeno putem online ankete na uzorku od 112 učesnika sa ciljem sagledavanja i opisivanja prakse kupovine dečjih igračaka od strane odraslih. Istraživanje je tragalo za odgovorom na pitanje šta određuje praksu kupovine igračaka za decu, kao i koji su to elementi prakse kupovine igračaka za decu koji utiču na izbor prilikom kupovine. Rezultati pokazuju da odrasli često kupuju igračke za decu (60% učesnika istraživanja ih kupuje jednom u tri meseca ili češće). Kao najčešći povod za kupovinu igračaka izdvajaju se dečji rođendani. Iako odrasli kupuju igračke sa namerom da one dugo traju i da se nasleđuju (34%), u praksi se deca njima najčešće igraju par meseci (31%) ili tek neposredno nakon što igračku dobiju (25%). U potrazi za dobrom igračkom za decu odrasli tragaju za onom koja će na prvom mestu detetu biti zanimljiva, ali i onom koja će podržavati kreativni pristup igri i podsticati dečji razvoj i učenje.
Reference
Bergen, D. (2018) The Role of Toys in Promoting Children's development. u: Bergen D. [ur.] The Handbook of Developmentally Appropriate Toys, Rowman & Littlefield Publishers, 1-11
Celebi, O.E., Unluer, E. (2010) Preschool children's using of play materials creatively. Procedia Social and Behavioral Sciences, 2, 4457-4461
Cook, D.T. (2007) The disempowering empowerment of children's consumer 'choice': Cultural discourses of the child consumer in North America. Society and Business Review, 2(1): 37-52
Cross, G. (2004) The Cute and the Cool: Wondrous Innocence and Modern American Children's Culture. Oxford University Press
Dauch, C., Imwallle, M., Oscario, B., Metz, A.E. (2018) The influence of the number of toys in the environment on toddlers' play. Infant Behavior and Development, 50: 78-87
DCMS (2007) The impact of the commercial world on children's Wellbeing. u: Report of an Independent Assesment for the Department of Children, Schools and Families and the Department for Culture, Media and Sport, Nottingham: DCSF Publications
Gross, G. (1997) Kids' Stuff: Toys and the Changing World of American Childhood. Cambridge: Harvard University Press
Halmi, A. (2005) Strategije kvalitativnih istraživanja u primenjenim društvenim znanostima. Zagreb: Naklada Slap
Kline, S. (1993) Out of the garden: Toys, TV, and children's culture in the age of marketing. London: Verso
Korsvold, T. (2010) Proper Toys for Proper Children: A Case Study of the Norwegian Company A/S Riktige Leker (Proper Toys). u: Buckingham D., Tingstad V. [ur.] Childhood and Consumer Culture: Studies in Childhood and Youth, London: Palgrave Macmillan, 31-46
Krisnarao, B. (1961) The Descriptive Method in Social Research. Sociological Bulletin, 10(2): 46-52
Krnjaja, Ž. (2012) Igra na ranim uzrastima. u: Baucal A. [ur.] Standardi za razvoj i učenje dece ranih uzrasta u Srbiji, Beograd: Univerzitet u Beogradu - Filozofski fakultet-Institut za psihologiju, str. 113-132; ISBN 978-86-86563-31-6
Krnjaja, Ž. (2012) Igra kao susret - koautorski prostor u zajedničkoj igri dece i odraslih. Etnoantropološki problemi, Beograd, vol. 7, br. 1, str. 251-267
Malović, M. (2019) Pedagoške implikacije komercijalizacije igrališta za decu ranog uzrasta u gradu. Nastava i vaspitanje, vol. 68, br. 1, str. 51-70
Malović, M., Malović, S. (2017) Parents' perspective on the quality of kindergarten. Istraživanja u pedagogiji, vol. 7, br. 2, str. 200-220
Marjanović, A. (1979) Stvaralaštvo, igra i vaspitanje predškolskog deteta. Predškolsko dete, 1-2, 3-33
Mcneal, J.U. (2000) Children as consumers of commercial and social products. Washington, DC: Pan American Health Organization-Health Promotion and Protection Division
Miliša, Z., Spasenovski, N. (2017) Konzumerizam i pedagoške implikacije. Mostariensia - časopis za društvene i humanističke znanosti, 21(2), 69-93
Pavlović-Breneselović, D., Krnjaja, Z. (2016) Discourses on Gender in Early Childhood Education and Care (ECEC) Setting: Equal in Being Discriminated. Journal of Pedagogy, 7(2): 51-79
Petrović, J. (2016) Intelektualno i emocionalno vaspitanje u reformnoj pedagogiji sa početka 20. veka - aktuelnost izvornih shvatanja. Novi Sad: Univerzitet u Novom Sadu - Filozofski fakultet, Neobjavljena doktorska disertacija, http://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/8147
Piachaud, D. (2008) Freedom to be a child: Commercial pressures on children. London: CASE London School od Economics
Saton-Smit, B. (1989) Igračke i kultura. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Williams, Z. (2007) Commercialization of Childhood. London: Compas
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/IstrPed2101278L
objavljen u SCIndeksu: 20.07.2021.

Povezani članci

Nema povezanih članaka