Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 3 od 3  
Back povratak na rezultate
2007, vol. 41, br. 3, str. 483-499
Promissory estoppel - alternativni osnov prinudne izvršivosti ugovornih obaveza u anglosaksonskom pravu
Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet, Srbija
Ključne reči: consideration; promissory estoppel; equity; prinudna izvršivost ugovornih obaveza
Sažetak
Primarni osnov prinudne izvršivosti ugovornih obaveza u anglosaksonskom pravu je postojanje consideration-a, tj. da obećanje (obaveza, prestacija) jedne strane bude praćeno protivobećanjem (kontraprestacijom) druge strane. Međutim, čak i obećanje koje ne ispunjava uslove consideration-a, može biti prinudno izvršivo, ako postoji jedan od dva alternativna osnova prinudne izvršivosti obećanja, odnosno ako je dobročino obećanje dato u posebnoj vrsti forme ili pak, ako postoje uslovi za primenu promissory estoppel-a. Promissory estoppel je institut equity-a, principa suđenja po osnovu pravičnosti u anglosaksonskom pravu. Ovaj institut je imao relativno dug razvojni put od sredine XIX veka, kada su se pojavili prvi presedani u sudskoj praksi, koji su nagovestili mogućnost prinudnog izvršenja ugovornih obaveza koje inače ne ispunjavaju uslov consideration-a, niti su date u posebnoj formi, do otprilike sredine XX veka kada je on i konačno oformljen u sudskoj praksi. Bez obzira na to da se pojam promissory estoppel-a u nijansama razlikuje u engleskom i američkom pravu, u suštini on u oba pravna sistema služi istom cilju: onemogućavanje davaocu obećanja da se pozove na nepostojanje consideration-a ne bi li izbegao prinudno izvršenje svog obećanja, u slučajevima kada to načelo pravičnosti zahteva. U radu je posebna pažnja posvećena §90 drugog Restatement-a ugovornog prava u SAD, koji verno odslikava suštinu ovog instituta, u smislu kako je on u sudskoj praksi i nastao. Na kraju, posebno će biti predmet analize pitanje osnova i obima odgovornosti po osnovu promissory estoppel-a.
Reference
*** (1937) Građanski zakonik za Kraljevinu Srbiju (1844). Beograd: G. Kon
*** (2004) Bürgerliches Gesetzbuch. Munchen: Taschenbuch Verlag
*** (2005) Code civil. Paris: Dalloz
*** (1980) Opšti imovinski zakonik za Knjaževinu Crnu Goru iz 1888. godine. Cetinje: Obod
*** (1978-1993) Zakon o obligacionim odnosima. Službeni list SFRJ/SRJ, br. 29/78, 39/85, 45/89, br. 31/93
*** (1946) Zakon o nevažnosti pravnih propisa donetih pre 6. aprila 1941. godine i za vreme neprijateljske okupacije. Službeni list FNRJ, br. 86
Beale, H.G., Bishop, W.D., Furmston, M.P. (1985) Contract: Cases and materials. London: Butterworths
Brown, G.W., Sukys, P.A. (1996) Business law: With UCC applications. Glencoe, New York
Clarkson, M., Jentz, C. (2003) West's business law. Thomson
Dudaš, A. (2006) Pojam consideration-a u anglosaksonskom pravu. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 40, br. 3, str. 449-472
Đajić, S. (2007) Ristejtmenti prava Američkog Pravnog institute. Evropski pravnik, 3, str. 133-138
Fleming, J.Jr., Hazard, G.C.Jr. (2001) Civil procedure. Boston, itd: Little, Brown and Co
Fuller, L.L., Eisenberg, M.A. (2001) Basic contract law. St. Paul, Minnesota: West Group
Fuller, L.L., Perdue, W.R.Jr. (1936) The reliance interest and contract damages. Yale Law Journal, 46, 52
Garner, B.A., ur. (1999) Black's law dictionary. St. Paul, Minnesota: West Group
Gilmore, G. (1995) The death of contract. Columbus, OH: Ohio State Univesity Press
Goode, R.M. (1995) Commercial law. Harmondsworth, itd: Penguin Books
Konstantinović, M. (1996) Obligacije i ugovori - skica za zakonik o obligacijama i ugovorima. Beograd: Službeni list SRJ
Kotz, V., Flessner, A. (1997) European contract law. Oxford: Clarendon Press
Leitzel, J. (1989) Reliance and contract breach. Law and Contemporary Problems, 52, 87
Perović, S.K. (1986) Obligaciono pravo. Beograd: Službeni list SFRJ
Perović, S.K. (1964) Formalni ugovori u građanskom pravu. Beograd: Savez udruženja pravnika Jugoslavije, doktorska disertacija
Radišić, J.D. (2000) Obligaciono pravo - opšti deo. Beograd: Nomos
Salma, J. (1995) O konceptu ugovora o poklonu. Pravo - teorija i praksa, vol. 12, br. 11-12, str. 80-82
Salma, J. (2007) Obligaciono pravo. Novi Sad: Centar za izdavačku delatnost Pravnog fakulteta
Stanivuković, M., Živković, M. (2006) Međunarodno privatno pravo. Beograd: Službeni glasnik Republike Srbije
Story, J. (1878) Bailments
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 14.04.2008.

Povezani članci

Nema povezanih članaka