Metrika

  • citati u SCIndeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 2 od 3  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 52, br. 3, str. 909-924
Harmonizacija pravila o elektronskoj trgovini i pravo Srbije
Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet

e-adresaD.Divljak@pf.uns.ac.rs
Projekat:
Rad je nastao kao rezultat istraživanja na projektu: Teorijski i praktični problemi stvaranja i primene prava (EU i Srbija), koji se realizuje na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu

Ključne reči: elektronska trgovina; harmonizacija; Model Zakon o elektronskoj trgovini; pravo EU; pravo Srbije
Sažetak
U radu se razmatra problem harmonizacije pravila u oblasti elektronske trgovine, kao i njeni najznačajniji pravni osnovi na međunarodnom i regionalnom planu koji se odnose na elektronsku trgovinu uopšte, a to je Model zakon o elektronskoj trgovini i relevantne direktive Evropske unije. Analiza obuhvata bitne odrednice tog procesa, njihovu usmerenost, kao i rezultate na nacionalnom planu, uz njihovu kritičku ocenu. U drugom delu rada se razmatra aktuelno stanje pravne regulative u Srbiji u ovoj oblasti, kako na konceptualnom planu, tako i pojedinostima po odabranim pitanjima, sve u komparaciji sa napred navedenim pravnim izvorima.Takođe se problematizuje i njen odnos i uticaj na postojeći, tradicionalni sistem ugovornog prava. Harmonizacija pravila o elektronskoj trgovini se odvijala u vrlo specifičnim uslovima, koje karakteriše skoro nepostojanje posebnih nacionalnih zakona iz ove oblasti, što je dovelo do paralelnog kreiranja pravila na međunarodnom i nacionalnom nivou. U ovom procesu krucijalnu ulogu na globalnom planu je odigrao Model zakon o elektronskoj trgovini. I pored šire prihvaćenosti i recepcije njegovih pravila, on nije doveo do globalne uniformnosti u ovoj materiji, jer je izvan sfere njegovog uticaja ostala EU i zemlje koje su u procesu pristupanja toj integraciji. S obzirom nas svoju pionirsku ulogu, srpski Zakon o elektronskoj trgovini predstavlja zadovoljavajući iskorak u stvaranju održive pravne infrastrukture za ove poslove, iako, naravno, ne daje rešenja za sva pitanja i probleme u ovoj oblasti. U sadržinskom pogledu, on je konceptualno zasnovan na pravu EU, sa sličnim normativnim rešenjima pojedinačnih pitanja. U tom smislu, pristup i pravila Model zakona su imala sekundarni značaj. Poklapanje s njegovim pravilima postoji samo u meri u kojoj ona postoji u pravu EU i prevashodno se odnosi na problem pravnog priznanja elektronskih ugovora.
Reference
*** (2009-2013) Zakon o elektronskoj trgovini - ZOT. Sl. glasnik RS, br. 41/2009 i 95/2013
Alba, M. (2008) Electronic commerce provisions in the UNCITRAL convention on contracts for the international carriage of goods wholly or partly by sea. Tex. Int'l LJ, 44, 388-390
Boss, A.H. (2009) The Evolution of Commercial Law Norms: Lessons to be Learned From Electronic Commerce. Brooklyn journal of international law, 34(3): 677-678
Dudaš, A. (2010) Kauza ugovorne obaveze prema Zakonu o obligacionim odnosima Republike Srbije. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 44, br. 1, str. 145-169
Fangfei, W.F. (2014) Law of electronic commercial transactions: Contemporary issues in the EU, US and China. Routledge, 4-5
Fry, B.P. (1992) X marks the spot: New technologies compel new concepts for commercial law. Loy LAL Rev, 26, 614
Henry, G.D. (2006) The United Nations convention on the use of electronic communications in international contracts: an overview and analysis. Unif. L. Rev. ns, 11, 286
Hill, J.E. (2003) The Future of Electronic Contracts in International Sales: Gaps and National Remedies under the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods. Nw. J. Tech. & Intell. Prop., 2, 30-31
Hultmark, R.C. (2001) The e-commerce directive and formation of contract in a comparative perspective. European Law Review, 26, 429-431
Mazzotta, F.G. (2006) Notes on the United Nations Convention on the Use of Electronic Communications in International Contracts and Its Effects on the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods. Rutgers Computer & Tech. LJ, 33, 257
Mik, E. (2010) Evaluating the Impact of the Un Convention on the Use of Electronic Communications in International Contracts on Domestic Contract Law-The Singapore Example. Y. B. Int'l L. & Aff., 43, 44
Nichols, P.M. (1999) Electronic uncertainty within the international trade regime. Am. U. Int’l L. Rev., 15, 1380
o'Rourke Maureen, A. (1999) Progressing Towards a Uniform Commercial Code for Electronic Commerce or Racing Towards Nonuniformity. Berkeley Tech., L, 14, 638
Radovanović, S. (2008) Zaključivanje ugovora putem Interneta - ide li pravo u korak sa vremenom?. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 42, br. 3, str. 279-291
Sabett, R.R. (1996) International Harmonization in Electronic Commerce and Electronic Data Interchange: A Proposed First Step Toward Signing on the Digital Dotted Line. Am. UL Rev., 46, 526
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/zrpfns52-18796
objavljen u SCIndeksu: 20.05.2019.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka