Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:10
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:9

Sadržaj

članak: 4 od 5  
Back povratak na rezultate
2015, vol. 49, br. 1, str. 149-155
Odnos ugovora o jemstvu i srodnih instituta privrednog prava
Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet

e-adresaB.pajtic@pf.uns.ac.rs
Ključne reči: jemstvo; bankarska garancija; menični aval
Sažetak
Rad analizira ugovor o jemstvu i institute privrednog prava nastale iz ovog personalnog sredstva obezbeđenja potraživanja. Koreni instituta jemstva protežu se do Zakona dvanaest tablica. Sredstva obezbeđenja potraživanja predstavljaju značajne instrumente razvoja pravnog prometa i uspostavljanja pravne sigurnosti u privredi. Komparativan pristup institutima koji su evoluirali iz ugovora o jemstvu ukazuje kako na potencijale novih sredstava obezbeđenja, tako i na moguće pravce daljeg razvoja ovih pravnih poslova.
Reference
*** (2009) Oxford dictionary of law. Oxford: University Press, 224
*** (1946-1996) Zakon o menici. Sl. list FNRJ, br. 104/46, “Sl. list SFRJ” br. 16/65, 54/70 i 57/89 i “Sl. list SRJ” br. 46/96
Bijorac, R. (1992) Štete po osnovu bankarskih garancija. Pravni život, vol. 41, br. 9-10, str. 1609-1635
Dudaš, A. (2011) Kauza ugovorne obaveze - francuski uticaj na Zakon o obligacionim odnosima Republike Srbije. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 45, br. 3, str. 663-679
Dudaš, A. (2010) Kauza ugovorne obaveze prema Zakonu o obligacionim odnosima Republike Srbije. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 44, br. 1, str. 145-169
Đuričić, S. (2000) Jemstvo u krivičnom postupku. Smederevo: GDP 'Dimitrije Davidović', 14
Grafvon, W.F. (2004) Unwirksamkeit der Bürgchaft auf erstes Anfordern Wirksamkeit der Bankgarantie. 1433
Miladin, P. (2006) Bankarsko jemstvo na prvi poziv. Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 341 i 342
Milićević, S. (1981) Hartije od vrednosti menica i ček. Beograd: Savremena administracija
Pajtić, B. (2000) Fiducijarni sporazumi kao sredstvo obezbeđenja obligacionopravnih potraživanja. Novi Sad: Pravni fakultet, 21, magistarska teza
Salma, J. (1993) Jemstvo. Pravni život, vol. 42, br. 7-8, str. 713-726
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/zrpfns49-7819
objavljen u SCIndeksu: 30.08.2015.
metod recenzije: dvostruko anoniman

Povezani članci

Zb Pravnog fak Novi Sad (2015)
Bankarska garancija u srpskom i evropskim pravnim sistemima
Pajtić Bojan L.

Pravo - teorija i praksa (1997)
Jemstvo
Pajtić Bojan

Zb Pravnog fak Novi Sad (2018)
Pravno uređenje instituta jemstva i njegovih derivata - problemi i predlozi de lege ferenda
Pajtić Bojan L.

prikaži sve [9]