Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:11
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:7

Sadržaj

članak: 5 od 8  
Back povratak na rezultate
2016, vol. 68, br. 6, str. 186-199
Moralna kategorija ljudskih prava u odbrani zemlje
Vojska Srbije, Kopnena vojska
Sažetak
Današnji svet je određen i suštinski funkcioniše kroz ideju o pravu i pravdi. Ljudska prava ubrajaju se u osnovne vrednosti savremene civilizacije i postaju predmet opšte brige i međunarodne odgovornosti. Njihova zaštita ima univerzalni karakter i ne može se zaštititi isključivo granicama suverenih prava država. Kroz demokratizaciju društva ogleda se i poštovanje najvažnijih ljudskih prava, kao i stepen zaštite svakog pojedinca kojem se garantuju sva ustavna i zakonska prava u državi. Ukoliko se sva ljudska prava poštuju u skladu sa važećim standardima međunarodnih konvencija i deklaracija koje je usvojio najveći broj država, to uvek predstavlja najbolju zaštitu, kako za građane koji žive u toj državi, tako i za samu državu.
Reference
Beri, N. (2007) Uvod u modernu političku teoriju. Beograd: Službeni glasnik
Deborah, R.L. (2000) Ethice in practice. Oxford: Oxford University press
Dimitrijević, V.B., Paunović, M.B., Đerić, V. (1997) Ljudska prava - udžbenik. Beograd: Beogradski centar za ljudska prava
Fuler, L.L. (2001) Moralnost prava. Beograd: Pravni fakultet
Hardie, W.F.R. (1980) Aristotel's ethical theory. Oxford: Oxford University Press
Ignjatijev, M. (2006) Ljudska prava kao politika i idolopoklonstvo. Beograd
Kams, V. (2007) Javne vrline. Beograd: Filip Višnjić
Mabott, J.D. (1981) Uvod u etiku. Beograd: Nolit
Marković, M. (1994) Etika i politika. Beograd: Prosveta
Obradović, K. (1997) Početnica za ljudska prava. Beograd: Beogradski centar za ljudska prava
Pavićević, V. (1974) Osnovi etike. Beograd: Beogradski izdavačko-grafički zavod
Peger, K. (2005) Pravo, moral i vrlina. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 53, br. 2, str. 59-78
Raz, D. (2005) Etika u javnom domenu. Podgorica: CID
Rudić, M. (2001) Ljudska prava - priručnik za nastavnike. Beograd: Beogradski centar za ljudska prava
Sartori, Đ. (2001) Demokratija - šta je to?. Podgorica: CID
Singer, P. (2004) Uvod u etiku. Sremski Karlovci, Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića
Singer, P., ur. (2004) Uvod u etiku. Novi Sad: Knjižarnica Zorana Stojanovića
Singer, P. (2000) Praktična etika. Beograd: Signature
Trajković, M. (2007) Moralni relativizam u anglo-američkoj jurisprudenciji. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, br. 50, str. 143-158
Trajković, M. (2007) Moralnost pravnog sistema kao osnova savremene pravne države. Pravni život, vol. 56, br. 14, str. 553-564
Trajković, M. (2010) Moral u bespuću politike. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 44, br. 2, str. 181-196
Vidal, M. (1992) L'etica christiana. Roma: Edicioni Borla
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/vojdelo1606186N
objavljen u SCIndeksu: 27.12.2017.

Povezani članci

Nema povezanih članaka