Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:11
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:9

Sadržaj

članak: 7 od 8  
Back povratak na rezultate
2015, vol. 49, br. 1, str. 117-132
Bioetika protiv nestajanja čoveka kroz prizmu opšte i krivično-pravne teorije
aUniverzitet u Nišu, Pravni fakultet
bUniverzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet

e-adresatrajkovicmarko@yahoo.com, ddrakic@pf.uns.ac.rs
Projekat:
Biomedicina, zaštita životne sredine i pravo (MPNTR - 179079)

Ključne reči: bioetika; pravo; vrednosti; opšta i krivično-pravna teorija
Sažetak
Bioetika kao područje susreta zaokupilo je svojom borbom protiv nestajanja čoveka i opštu i krivično-pravnu teoriju. Zapravo, njena 'briga' za čoveka predstavlja prethodno pitanje opšte i krivično-pravne teorije. Dok su pojavni oblici nestajanja čoveka toliko šaroliko postavljeni i veoma često toliko rafinirani do neprepoznatljivosti, borba protiv nestajanja čoveka mora da bude otvorena, jasna i beskompromisna. Gde vidimo ulogu prava u ovoj borbi? Uloga se samo po sebi nametnula, čak i da pravo nije želelo da učestvuje ono je usred te borbe, jer se od početka do kraja čovekov život štiti pravnim propisima, koji bi morali da nastaju na najboljim tekovinama opšte i krivično-pravne teorije. Međutim, samodovoljnost prava i puki pravni pozitivizam predstavljaju smetnju u ovoj borbi, jer čovek veoma često nestaje pod udarcima pravnih propisa. Taj pritisak i odsustvo pitanja predstavljaju prvi korak u nestajanju čoveka, jer čovek koji pita postoji, on i njegova smelost predstavljaju branu protiv voluntarizma. Bez smelosti čoveka otvoren je put njegovom nestajanju. Ta smelost mu nije oduzeta u bioetici, i to onoj koja nije ni laička ni crkvena, već jedinstvena, kao što je i sam čovek jedinstven.
Reference
*** (2006) Papsko veće za pravdu i mir - osnove socijalnog učenja Katoličke crkve. Beograd, 61
*** (2010) Enciklika ljubav u istini Pape Benedikta XVI. Beograd, 15
Angelini, G. (1998) La questione radicale: Quale idea di 'vita'?. u: La bioetica, Milano: Glossa, 182
Chiodi, M. (2006) Etica della vita, Le sfide della practica e le questioni teoiche. Milano
Chiodi, M. (1998) La morte occulata. u: La bioetica, Questione civile e problemi teorici sottesi, Milano: Glossa, 111-113
Čović, A. (2004) Etika i bioetika. Zagreb: Pergamena
Drakić, D. (2013) Krivičnopravna zaštita prava na život koji 'nije vredan življenja'. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 47, br. 1, str. 229-244
Drakić, G. (2011) Prekid trudnoće prema Krivičnom zakoniku Kraljevine Jugoslavije i projektima koji su mu prethodili. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 45, br. 3, str. 533-542
Đurđić, V., Trajković, M. (2013) Ka pluriperspektivističkoj bioetici. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 47, br. 2, str. 247-260
Jodl, F. (1975) Istorija etike I. Sarajevo: Veselin Masleša, 113
Jonas, H. Pricip odgovornosti. u: Jurić H. [ur.] Etika odgovornosti Hansa Jonasa, 105
Jonas, H. (2010) Warum die moderne Technik ein Gegenstand für die Philosophie ist. u: Jurić H. [ur.] Etika odgovornosti Hansa Jonasa, Zagreb: Pergamena, 113
Jurić, H. Etika odgovornosti Hansa Jonasa. 104-106
Khoury, A.Th., ur. (2005) Leksikon temeljnih religijskih pojmova - židovstvo, kršćanstvo, islam. u: Svjetska konferencija religija za mir, Zagreb: Prometej, 92
Kuhse, H. (1987) The Sancity-of-life-doctrine in medicine: A critique. Oxford: Oxford University Press, 3. Navedeno prema: M. Chiodi, Tra cielo e terra, il senso della vita a partire dal dibattito bioetico, Assisi 2002, 16
Margalit, A. (2011) Kompromis i truli kompromisi. Beograd: Albatros plus
Marini, E. (2005) Vita, corpo e affettività. Assisi, 176-179, 7
Matulić, T. (2009) Metamorfoze kulture. Zagreb
Orlović, S.P. (2014) Pravo na život u ustavu - ekološki ugao. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 48, br. 4, str. 161-175
Passmore, J. Man's responsibility for nature. 20, Navedeno prema: H. Jurić, 176
Polšek, D. (2000) Eugenika i ljevica. u: Čović A. [ur.] Izazovi bioetike, Zagreb: Pergamena, 184
Rahner, K. (1962) Escritos de teologia. Madrid, II, 256, Navedno prema: M. Vidal, Kršćanska etika, 165
Rousseau, J.J. (1964) Du contract social. u: Rousseau J.J. [ur.] Oeuvres comletes III, Pariz: Gallimard, IV, 8, 468, Navedeno prema: A. Stres, Sloboda i pravednost, Kršćanska sadašnjost, Zagreb 2001, 130
Scheler, M. (1987) Položaj čovjeka u kozmosu. Sarajevo: Veselin Masleša, 12
Schmitt, C. (1922) Political theology: Four chapters on the concept of sovereignty. Cambridge
Schmitt, C. (1996) The concept of the political. Chicago, itd: University of Chicago Press
Šmit, K. (2003) Tri vrste pravnonaučnog mišljenja. Beograd: Dosije
Šopenhauer, A. (1981) Svet kao volja i predstava. Novi Sad: Izdavačka radna organizacija Matice srpske
Trajković, M. (2010) Moral u bespuću politike. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 44, br. 2, str. 181-196
Valjan, V. (2004) Bioetika. Sarajevo - Zagreb: Svjetlo rječi, 279-282, 302-305
Vidal, M. (2001) Kršćanska etika. Đakovo: Karitativni fond UPT
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/zrpfns49-7983
objavljen u SCIndeksu: 30.08.2015.
metod recenzije: dvostruko anoniman

Povezani članci

Nema povezanih članaka