Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 8 od 8  
Back povratak na rezultate
2011, vol. 45, br. 1, str. 309-326
Pravno-teorijska razmatranja o pojedinim aspektima vršenja sudske vlasti u krivičnim stvarima
Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet
Ključne reči: sud; krivični postupak; sudska vlast; utvrđivanje činjenica; primena prava; pravno-teorijski aspekt
Sažetak
U radu se sa pravno-teorijskog aspekta razmatra problematika koja se odnosi na najbitnije aspekte vršenja sudske vlasti u krivičnim stvarima, na koji način se osvetljava i priroda vršenja sudske funkcije u krivičnom postupku. Nakon uvodnih razmatranja o pojmu suda uopšte, kao i pojmu krivičnog suda, autor u prvom delu svog naučnog rada analizira, a potom i daje kritički osvrt na pretpostavke pravilnog i zakonitog vršenja sudske vlasti od strane krivičnog sudije. U centralnom delu rada autor razmatra dve suštinske sudijske delatnosti od kojih zavisi donošenje zakonite i pravedne odluke u krivičnom postupku - utvrđivanje činjenica i primenu prava. Kada je u pitanju utvrđivanje činjenica, isti zaključuje da je to najsloženiji i najodgovorniji posao kojeg sudija vrši u krivičnom postupku, koju tvrdnju potom detaljno obrazlaže ubedljivom argumentacijom. Nakon toga, autor prelazi na ništa manje kompleksnu razradu pojave koju nazivamo primena prava, pri čemu naglasak stavlja na onaj segment koji se uobičajeno naziva primena prava u užem smislu. Na kraju izvodi zaključak, da 'prilikom donošenja odluke, bez obzira na to da li se ta odluka odnosi na utvrđivanje činjenica ili na primenu prava, ličnost sudije, kao odlučujuća instanca, nikada ne bi smela biti isključena, jer sudstvo je čuvar istinskog prava a nije izvršilac prostog legaliteta'.
Reference
*** (2008-2009) Zakon o sudijama - ZS. Službeni glasnik RS, br. 116/08, 58/09
Aćimović, M. (2007) Filozofija mišljenja. Novi Sad: Futura publikacije
Albrecht, P.A. (2000) Jugendstrafrecht. München, 3. Auf
Bačić, F. (1987) Krivično pravosuđe, ustavnost i zakonitost. Jugoslovenska revija za kriminologiju i krivično pravo, vol. 25, br. 4, str. 8-18
Beljanski, S. (1987) Psihološki aspekt istine u krivičnom postupku. Glasnik Advokatske komore Vojvodine, 59(6): 13-17
Brkić, S. (2010) Krivično proceso pravo II. Novi Sad: Pravni fakultet
Bydlinski, F. (2005) Grundzüge der juristischen Methodenlehre. Wien
Coing, H. (1950) Grundzuge der Rechtsphilosophie. Berlin
Čavoški, K. (2005) Pravo kao umeće slobode - ogled o vladavini prava. Beograd
Drakić, G. (2010) Pravni položaj sudija za vreme šestojanuarskog režima kralja Aleksandra. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 44, br. 2, str. 253-263
Đurđić, V. (2009) Analogija i tumačenje kaznenopravne norme. u: Tumačenje kaznenopravne norme i adekvatnost njene primene, Beograd: Srpsko udruženje za krivično pravo, str.137-1
Đurđić, V. (2009) Imenovanje i razrešenje sudija. u: Zakonodavni i institucionalni okvir nezavisnog sudstva u Republici Srbiji, Niš, 31
Đurđić, V., Trajković, M. (2010) Ljudsko dostojanstvo kao osnova čovekove prirode. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 44, br. 1, str. 29-43
Engisch, K. (1963) Wahrheit und Richtigkeit im juristischen Denken. München
Grasnik, V. (2001) Ontologija versus retorika - et vice versa. u: Pravo i razumevanje prava, Sremski Karlovci - Novi Sad, str.185
Grubač, M. (2004) Krivično procesno pravo - uvod i opšti deo. Beograd
Grubiša, M. (1980) Činjenično stanje u krivičnom postupku. Zagreb: Informator
Hefe, O. (2008) Pravda - filozofski uvod. Novi Sad, prevod sa nemačkog
Hegel, G.V.F. (1965) Enciklopedija filozofijskih znanosti. Sarajevo: 'Veselin Masleša'
Kant, I. (1975) Kritika moći suđenja. Beograd: BIGZ
Kaufman, A. (1998) O jezičnosti i pojmovnosti prava. u: Pravo i razumevanje prava, Beograd - Valjevo, prevod sa nemačkog
Kaufman, A. (1998) O problemu pravnonaučnog saznanja. u: Pravo i razumevanje prava, Beograd - Valjevo, prevod sa nemačkog
Kaufmann, A. (1982) Analogie und 'Natur der Sache'; Zugleich ein Beitrag zur Lehre vom Typus
Kelzen, H. (1998) Čista teorija prava. Beograd
Klajn, I., Šipka, M. (2008) Strani izrazi i izreke. Novi Sad: IK 'Prometej', drugo izdanje
Lukić, R. (1958) Teorija države i prava. Beograd, druga knjiga, treće izdanje
Lukić, R.D. (1979) Metodologija prava. Beograd
Lukić, T. (2000-2001) Izbori i razrešenje sudija prema pozitivno-pravnom rešenju u SRJ. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 34-35, br. 1-3, str. 225-236
Marinković, T. (2009) O ustavnosti opšteg reizbora sudija. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 57, br. 1, str. 283-291
Mitrović, D.M. (2010) Uvod u pravo. Beograd
Mommsen, T. (1955) Romisches Strafrecht. Graz
Perelman, H. (1983) Pravo, moral i filozofija. Belgrade: Nolit
Peters, K. (1952) Strafprozess. Karlsruhe
Petražickij, L.I. (1999) Teorija prava i morala. Beograd: Službeni list SRJ
Radbruch, G. (1965) Vorschule der Rechtsphilosophie. Göttingen, 3. Auf
Radivojević, Z. (2009) Međunarodni standardi nezavisnog sudstva. u: Zakonodavni i institucionalni okvir nezavisnog sudstva u Republici Srbiji, Niš
Regenbogen, A., Majer, U. (2004) Rečnik filozofskih pojmova. Beograd: BIGZ
Ristivojević, B. (2009) Tumačenje krivičnopravne norme prema obimu - proširujuće i sužavajuće (ekstenzivno i restriktivno) tumačenje. Revija za kriminologiju i krivično pravo, vol. 47, br. 2, str. 93-119
Schmidt, E. (1957) Lehrkommentar zur Strafprozessordnung und zum Gerichtsverfassungsgesetz. Göttingen, Teil II
Starović, B.P., Keča, R. (1995) Građansko procesno pravo. Novi Sad
Stojanović, Z. (2009) Krivičnopravna doktrina i njen značaj u tumačenju pravne norme. u: Stojanović Zoran [ur.] Tumačenje kaznenopravne norme i adekvatnost njene primene, Beograd, 11-29
Stooss, C. (1913) Lehrbuch des 95 Österreichischen Strafrechts. Wien-Leipzig
Škulić, M. (2009) Sud kao subjekt tumačenja kaznenopravne norme. u: Tumačenje kaznenopravne norme i adekvatnost njene primene, Beograd: Srpsko udruženje za krivično pravo, 96-98
Trajković, M. (2010) Moral u bespuću politike. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 44, br. 2, str. 181-196
Vasiljević, T. (1971) Sistem krivičnog procesnog prava SFRJ. Beograd
Vasiljević, T. (1968) Razmišljanja o stručnom usavršavanju sudija. Jugoslovenska revija za kriminologiju i krivično pravo, vol. 6, br. 3, str. 367
von Hippel, E. (1959) Richterstellung und Richtergesetz. u: Mechanisches und moralisches Rechtsdenken, Meisenheim am Glan, str. 435
Vukadinović, G. (2006) Teorija države i prava. Novi Sad, II
Wiesing, U., ur. (2004) Grundfragen der Ethik. u: Ethik in der Medizin, Stuttgart, 2. Auglage, str. 21
Winkler, G. (1999) Raum und Recht - Dogmatische und theoretische Perspektiven eines empirisch - rationalen Rechtsdenkens. u: Forschungen aus Staat und Recht, Wien - New York, 120, str. 139
Zlatarić, B., Damaška, M. (1966) Rječnik krivičnog prava i postupka. Zagreb
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/zrpfns1101309D
objavljen u SCIndeksu: 27.09.2011.
metod recenzije: dvostruko anoniman

Povezani članci

Nema povezanih članaka