Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 1 od 2  
Back povratak na rezultate
2015, vol. 49, br. 4, str. 1539-1570
'Humanizovana tortura' zakonika Constitutio Criminalis Theresiana
Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet

e-adresaI.Fejes@pf.uns.ac.rs
Ključne reči: Constitutio Criminalis Theresiana; tortura; zaštita osumnjičenog
Sažetak
Constitutio Criminalis Theresiana, je klasičan inkvizitorski zakonik. Najbrižljivije razrađen institut dokazivanja je tortura, zbog čega je mnogo kritikovan od samog donošenja 1768.1, kada se ovaj omrznuti intitut krivičnog postupka već postepeno napuštao u Evropi. Zbog toga i mnogih drugih odredba koji su odražavali srednjevekovni duh, dobio je ne baš laskavi epitet 'zadnjeg feudalnog zakonika'. Međutim,ovaj zakonik ipak sadrži i brojne odredbe koje su štitile osumnjičenog i time na određen način 'humanizovala' surov institut torture. U ovom članku prikazujemo i obrađujemo u celini odredbe glave 38. koje se bave torturom. PR Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije: Teorijski i praktični problemi stvaranja i primene prava (EU i Srbija).
Reference
*** (1769) Constitutio Criminalis Theresiana oder der Römisch-Kaiserl.zu Hungarn und Böheim u.u.Königl Apost. Majestaet Mariae Theresaiae Erzherzogin zu Oesterreich,u.u. peinliche Gerichtsordnung. Wien: Johan Thomas Edlen von Trattern
Balogh, J. (1901) A Magyar bűnvádi eljárási jog. Budapest, str. 30
Bayer, V. (1985) Jedan proces crkvene inkvizicije u Šibeniku. Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, br. 1, str. 49
Bayer, V. (1987) Dokumenti o ukinuću torture i o ukinuću smtne kazne u onim jugoslavneskim zemljama koje su u XVIII stoljeću bile u sklopu Habsburške monarhije. Starine JAZU, Zagreb, knj.60. str.53 i dalje
Bayer, V. (1943) Kazneno postupovno pravo. Zagreb, Prva knjiga, Poviestni razvoj
Beccaria, V.C. (1984) O zločinima i kaznama. Split, prev.A Cvitanović, str. 48
Feješ, I. (2013) Tok krivičnog postupka prema zakoniku Constitutio Criminalis Theresiana. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 47, br. 3, str. 173-194
Feješ, I. (1990) Procesne sankcije u krivičnom postupku. Beograd, neobjavljena doktorska teza
Feješ, I. (2009) Constitutio criminalis theresiana - sistem kazni. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 43, br. 2, str. 237-258
Feješ, I. (2012) Constitutio Criminalis Theresiana - neki instituti opšteg dela krivičnog postupka. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 46, br. 1, str. 261-288
Feješ, I. (2014) Položaj okrivljenog u istrazi u nekim istorijskim modelima krivičnog postupka. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 48, br. 4, str. 103-129
Hajdu, L. (1963) A Habsburg - Birodalomban 1752-1769 között végrehajtott büntetőjogi kodifikácó jogtörténeti értékelése. Acta facultatis politico-iuridicae universitatis scientiarum budapestensis de Rolando Eötvös nominatae, Budapest, Tomus V, fasciculus I., str. 92
Kindhaeuser, U. (2010) Strafprozessrecht. Baden-Baden, str. 388
Novokmet, A. (2011) Austrijski Zakon o kaznenom postupku iz 1853. g. s osvrtom na njegovu ulogu u povijesti hrvatskog kaznenog procesnog prava. Pravni vjesnik, (2): 98-
Ogorelica, N. (1899) Kazneno procesualno pravo. Zagreb: Kralj. hrvat.-slavon.-dalmat. zemaljska vlada
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/zrpfhs49-9755
objavljen u SCIndeksu: 05.04.2016.
metod recenzije: dvostruko anoniman

Povezani članci

Nema povezanih članaka