Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:35
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:31

Sadržaj

članak: 4 od 4  
Back povratak na rezultate
2014, vol. 86, br. 1, str. 24-34
Načelo in dubio pro reo kao obeležje pravičnog krivičnog postupka
Osnovno javno tužilaštvo u Kikindi
Sažetak
Tema rada je načelo krivičnog procesnog prava in dubio pro reo. Uvođenjem u naše pozitivno pravo, ovo pravno pravilo je podignuto na rang procesnog načela i predstavlja dodatni garant u poboljšanju položaja okrivljenog, jer će se u njegovu korist smatrati da ne postoje one činjenice koje nisu potpuno dokazane. Nakon određivanja pojma i pravne prirode načela, prikazane su novije odluke sudske prakse u vezi sa njegovom primenom. Takođe, ukazano je na primenu ovog pravila i od strane javnog tužioca prema ranije važećem Zakoniku o krivičnom postupku, kao i prema odredbama novog procesnog zakonika iz 2011. godine. Na kraju, istaknut je značaj načela in dubio pro reo kao principa savremenog krivičnog postupka i pravne države.
Reference
*** (2001-2010) Zakonik o krivičnom postupku Republike Srbije. Službeni list, br. 70/01, 68/2002 i Službeni glasnik RS br. 58/2004, 85/2005, 115/2005, 49/2007, 72/09 i 76/2010
*** (2011) Zakonik o krivičnom postupku Republike Srbije. Službeni glasnik RS, br. 72
*** (2009-2010) Pravilnik o upravi u javnim tužilaštvima. Službeni glasnik RS, br. 110/09 i 87/10
Bayer, V. (1943) Kazneno postuponvo pravo, Prva knjiga - Poviestni razvoj. Zagreb: Knjižara Zlatko Steritenberger
Brkić, S. (2012) Teret dokazivanja u krivičnom i parničnom postupku. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 46, br. 1, str. 299-329
Đurđić, V.D. (2006) Načelo pravičnog postupka. Revija za kriminologiju i krivično pravo, vol. 44, br. 3, str. 67-94
Grubač, M. (2011) Nove ustanove i nova rešenja Zakonika o krivičnom postupku Srbije od 26. septembra 2011. godine. Pravni zapisi, vol. 2, br. 2, 467-514
Grubač, M. (2006) Krivično procesno pravo. Beograd: Službeni glasnik
Grubač, M. (2007) Presumpcija nevinosti kao element prava na pravično suđenje u odlukama Evropskog suda za ljudska prava. Revija za kriminologiju i krivično pravo, vol. 45, br. 1, str. 3-39
Ilić, G., Subotić, D. (2009) Javnotužilački priručnik. Beograd: Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije
Knežević, S. (2004) Primena pravila in dubio pro reo u krivičnom postupku. Pravni život, vol. 53, br. 9, str. 729-740
Langford, I. (2009) Fair Trial : The History of an Idea. Journal of Human Rights, 8(1): 37-52
Lazin, Đ. (1985) 'In dubio pro reo' u krivičnom postupku. Beograd: Naučna knjiga, Pavlović, Z., Od načela zakonitosti do načela pravnosti u krivičnom pravu, Vojno delo, vol. 62, br. 4, 2010, 210-228
Škulić, M. (2011) Krivično procesno pravo. Beograd: Pravni fakultet
Vasiljević, T., Grubač, M.V. (2002) Komentar Zakona o krivičnom postupku. Beograd: Službeni glasnik
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: članak
DOI: 10.5937/gakv1401024M
objavljen u SCIndeksu: 18.09.2018.

Povezani članci

Nema povezanih članaka