Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:13
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 1 od 3  
Back povratak na rezultate
2014, vol. 62, br. 2, str. 273-286
Formalnopravni uslovi isključenja prava prečeg upisa akcija
Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet, Srbija

e-adresavmarjanski@pf.uns.ac.rs
Ključne reči: akcije; akcionari; pravo prečeg upisa akcija iz nove emisije; isključenje prava prečeg upisa; odluka skupštine akcionarskog društva
Sažetak
Pravo prečeg upisa akcija je subjektivno imovinsko pravo akcionara po osnovu kojeg on ima pravo prečeg upisa akcija iz nove emisije srazmerno broju u celosti uplaćenih akcija te klase na dan donošenja odluke o povećanju osnovnog kapitala, u odnosu na ukupan broj akcija te klase. Ovo pravo akcionara, međutim, može biti u potpunosti ili delimično isključeno, ukoliko za to budu ispunjeni formalno-pravni i materijalno-pravni uslovi. Predmet ovog članka je prvenstveno analiza formalno-pravnih uslova isključenja koji su određeni Zakonom o privrednim društvima Republike Srbije, s kratkim osvrtom na rešenja u pravu EU i uporednom pravu. Prema Zakonu o privrednim društvima postoje tri formalno-pravna uslova za isključenje prava prečeg upisa: 1. da se akcije plasiraju ponudom kod koje nije obavezno objavljivanje prospekta; 2. da postoji pisani predlog odbora direktora odnosno nadzornog odbora u slučaju dvodomnog upravljanja društvom; 3. da se isključenje odredi u odluci skupštine akcionarskog društva. U vezi s formalno-pravnim uslovima u radu se ukazuje na nekoliko slabih rešenja Zakona o privrednim društvima koji u značajnoj meri otežavaju položaj prvenstveno tzv. malih akcionara.
Reference
*** (2011/2014) Zakon o privrednim društvima - ZOPD. Službeni glasnik RS, br. 36/11, 99/11 i 83/14
*** (2011) Zakon o postupku registracije u Agenciji za privredne registre. Sl. glasnik RS, br. 11
*** (2011) Zakon o tržištu kapitala Srbije - ZTK. Službeni glasnik RS, br. 31, čl. 2, tač. 35, 36, 38, 43
Albaneze, Ž. (2004) Aktuelne odlike razvodnjavanja privatizovanog kapitala u domaćem okruženju. Računovodstvo, vol. 49, br. 3-4, str. 95-102
Arsić, Z. (2000) Pravo akcionara na prioritetni upis akcija nove emisije. Pravo i privreda, vol. 37, br. 5-8, str. 76-83
Arsić, Z., Marjanski, V. (2013) Novi Sad: Pravo privrednih društava, 288
Bockli, P. (2004) Schweizer Aktienrecht mit Fusiongesetzt, Internationalen Rechnunglegungsgrundsatzen IFRS, Borsengesellschaftsrecht, Konzernrecht und Corporate Governance. Zurich-Basel-Genf, 3. Auflage
Davies, P.L. (2003) Gower and Davies principles of modern company Law. London: Sweet & Maxwell
Eddy, W. (1998) Das Bezugsrecht der alten Aktionäre in der Europäischen Gemeinschaft: eine rechtsvergleichende Untersuchung. Die Aktiengesellschaft, 8, 382-395
Holger, H. (2000) Der Ausschluss des aktienrechtlichen Bezugsrechts bei borsennotierten AG: Konsequenzen aus BGHZ. 136, 133 ff.” Siemens/Nold-, NZG 713
Huffer, U. (1999) Beckische kurzkommentare Aktiengesetz. München, 4. neurbeitete Auflage, 834
Huffer, U. (2004) Beckische kurzkommentare Aktiengesetz. München, 6. neurbeitete Auflage, 924
Lepetić, J. (2012) Public disclosure of inside information. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 60, br. 3, str. 188-206
Macneil, I. (2002) ‘Shareholders' pre-emptive rights. Journal of Business Law, br. 1, 79
Marjanski, V. (2007) Pravo prečeg sticanja novoizdatih akcija. Pravo i privreda, vol. 44, br. 5-8, str. 211-227
Marjanski, V. (2012) Obaveze javnih društava u pogledu ad hoc informisanja javnosti na tržištu kapitala. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 46, br. 2, str. 297-309
Marjanski, V. (2011) Obaveze javnih društava u pogledu redovnog periodičnog izveštavanja javnosti. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 45, br. 2, str. 315-325
van der Elst, C. (2012) Shareholder rights and shareholder activism: The role of the general meeting of shareholders. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 60, br. 3, str. 39-64
Vasiljević, M.S. (2004) Vodič za čitanje Zakona o privrednim društvima. Beograd: Udruženje pravnika u privredi SCG
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: članak
DOI: 10.5937/AnaliPFB1402273M
objavljen u SCIndeksu: 19.05.2015.

Povezani članci

Nema povezanih članaka