Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 2 od 3  
Back povratak na rezultate
2014, vol. 48, br. 4, str. 239-248
Vreme važenja (validnost) prospekta i obaveza dopune (aktuelizacije i ispravljanja) prospekta
Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet, Srbija
Projekat:
Projekat Pravnog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu: Teorijski i praktični problemi stvaranja i primene prava (EU i Srbija)

Ključne reči: emitent; hartije od vrednosti; prospekt; vreme važenja prospekta; obaveza dopune prospekta
Sažetak
U radu se obrađuju dva važna pitanja prava tržišta kapitala. To su vreme važenja (validnost) prospekta i obaveza dopune (aktuelizacije i ispravljanja) prospekta. Zakonom o tržištu kapitala utvrđena je validnost tj. vremensko važenje prospekta. Prospekt za upućivanje javne ponude ili uključenje u trgovanje na regulisano tržište, odnosno MTP validan je u periodu od 12 meseci nakon objavljivanja, pod uslovom da je prospekt dopunjen, po potrebi, dodatkom prospekta s novim informacijama o izdavaocu i hartijama od vrednosti koje će biti u javnoj ponudi ili uključene na regulisano tržište, odnosno MTP. U radu se posebno navode razlike između vremena važenja prospekta i perioda trajanja javne ponude hartija od vrednosti. Vreme važenja (validnost) prospekta je pitanje koje se dovodi u vezu sa obavezom aktuelizacije i ispravljanja prospekta, ali i obavezom ad hoc informisanja javnosti na tržištu kapitala. Obaveza dopune (aktuelizacije i, ili ispravljanja) tj. sastavljanja dodatka prospekta traje od trenutka odobrenja prospekta pa sve do okončanja javne ponude odnosno do trenutka uključenja hartija od vrednosti na regulisano tržište ili MTP. Obaveze aktuelizacije i ispravljanja prospekta podrazumevaju unošenje potpuno novih bitnih činjenica u dodatak prospekta ili ispravljanje bitnih nepravilnosti i nepotpunosti podataka sadržanih u prospektu koje se odnose na izdavaoca i hartije o vrednosti koje se izdaju ili uvrštavaju na regulisano tržište, ukoliko te činjenice mogu biti od uticaja na donošenje investicone odluke.
Reference
*** (2003) Direktiva EU o prospektu. OJ, 71/EC
*** (2011) Zakon o tržištu kapitala. Službeni Glasnik RS, br. 31
Binder, J. (2006) Rezension zu Susanne Kalss/Martin Oppitz/Johannes Zollner: Kapitalmarktrecht. Zeitschrift für Gemeinschaftsprivatrecht, 3(4)
Groß, W. (2006) Kapitalmarktrecht. München
Gruber, M. (2007) Das öffentliche Angebot in Kapitalmarktgesetz. Zeitschrift für Finanzmarktrecht, 1, 22-35
Marjanski, V. (2012) Obaveze javnih društava u pogledu ad hoc informisanja javnosti na tržištu kapitala. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 46, br. 2, str. 297-309
Marjanski, V. (2009) Javna ponuda hartija od vrednosti. Novi Sad, doktorska disertacija
Marjanski, V. (2008) Utvrđivanje emisione cene akcija. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 42, br. 1-2, str. 837-855
Marjanski, V. (2009) Raspodela hartija od vrednosti nuđenih javnom ponudom. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 43, br. 1, str. 369-386
Seitz, J. (2005) Das neue Wertpapierprospektrecht. Die Aktiengesellschaft, 18, 683
Zivny, T. (2007) Kurzkommentar Kapitalmarktgesetz. Wien
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/zrpfns48-7428
objavljen u SCIndeksu: 09.06.2015.
metod recenzije: dvostruko anoniman

Povezani članci

Nema povezanih članaka