Metrika

  • citati u SCIndeksu: [4]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
2014, vol. 48, br. 3, str. 25-36
Javne agencije u Srbiji slučajna greška ili loša namera?
Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet, Srbija
Projekat:
Projekat Pravnog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu: Teorijski i praktični problemi stvaranja i primene prava (EU i Srbija)

Ključne reči: Agencije; oblici organa uprave; organizacija državne uprave; struktura uprave; 'agencifikacija'
Sažetak
Nakon političkih promena 2000. godine, u srpskom pravnom sistemu se pojavljuju nove institucije koje do tada nisu postojale. To je dovelo i do stvaranja novih oblika vršilaca upravne delatnosti, pored tradicionalnih oblika koji od ranije postoje. I pored toga što je struktura srpske uprave uglavnom zasnovana na germanskoj tradiciji, iz anglosaksonskog prava je preuzet naziv agencije za određene vršioce upravne delatnosti, iako za tim nije postojala nikakva objektivna potreba. Za razliku od SAD, gde je agencija jedini i univerzalan naziv za sve subjekte javne uprave, u Srbiji su stvorene agencije kao organi uprave, kao posebne organizacije, kao javne agencije po posebnom zakonu i još neke agencije neodređenog statusa. Do stvaranja agencija u Srbiji je najverovatnije došlo zbog neprilagođenog prevoda sa tekstova na engleskom jeziku, koje je Srbija poslednjih desetak godina koristila za reforme uprave. No, ta početna greška se na kraju pretvorila u lošu nameru da se javne agencije formiraju u sve većem broju i u sve više oblasti.
Reference
*** (1990/2006) Ustav Republike Srbije - URS. Službeni glasnik RS, br. 1/1990, br. 98/2006
*** (2005-2014) Zakon o državnoj upravi ZDU. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 79/2005, 101/2007, 95/2010 i 99/2014, čl. 22
*** (2005) Zakon o javnim agencijama ZJA. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 18
Aman, A.C., William, M.T.Jr. (2011) Administrative law. St. Paul, Minn, 2. Izdanje, 1
Hood, C. (1991) A public management for all season. Public Administration, 69(1): 3-19
Johnson, S.C. (2006) Administrative Agencies: A Comparison of New Hampshire and Federal Agencies' History, Structure and Rulemaking Requirements. Pierce Law Review, University of New Hampshire, Vol 4, Nr. 3, 438
Martinović, A. (2012) Pravna priroda agencija u pravnom sistemu Republike Srbije. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 46, br. 2, str. 391-400
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/zrpfns48-7380
objavljen u SCIndeksu: 17.02.2015.
metod recenzije: dvostruko anoniman

Povezani članci

Nema povezanih članaka